Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16933/2019
CPV Kód:38433100-0
Ajánlatkérő:Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zoltán
Telefon: +36 12248670
E-mail: zoli@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oncol.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tömegspektrométer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000612182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Onkológiai Intézet részére nagyfelbontású, nagytömegpontosságú hibrid tömegspektrométer nitrogén generátorral; számítógép adatgyűjtő, adatfeldolgozó és kiértékelés támogató szoftverekkel beszerzése adás-vételi szerződés keretében beüzemeléssel, betanítással.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 15336 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 158 - 389958
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontja alapján be kell mutatni a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt szakemberét, aki a megajánlott berendezés (tömegspektrométer rendszer) beüzemelését, kalibrálása, és a kezelésének betanítását végzi, a szakember megnevezésével, végzettsége vagy képzettsége, és releváns szakmai tapasztalata ismertetésével, csatolva bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát továbbá a végzettséget, képzettséget dokumentumokat. Az önéletrajz tartalmazza elvárt gyakorlat tapasztalat megállapításához szükséges mértékben részletezve az elvégzett feladatokat, továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát is. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a betanítást nem ugyanazon személy fogja végezni, úgy minden szakembernek csatolnia kell végzettséget igazoló dokumentumot, és az önéletrajzot, és az ellátandó feladatnak megfelelő személyes gyakorlati tapasztalatot részletezve.
M2./ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének i) pont alapján be kell nyújtania a megajánlott komplett berendezés (tömegspektrométer rendszer) forgalmazásához szükséges a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és CE minőségi, megfelelőségi tanúsítványt (vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatát.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlatában Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. (EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott dokumentum.)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni. Az ajánlatkérő elfogadja az EEKD IV. rész α pontjának kitöltését.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával – az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Részletek a dokumentációban.
Helyesen:
M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontja alapján be kell mutatni a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt szakemberét, aki a megajánlott berendezés (tömegspektrométer rendszer) beüzemelését, kalibrálása, és a kezelésének betanítását végzi, a szakember megnevezésével, végzettsége vagy képzettsége, és releváns szakmai tapasztalata ismertetésével, csatolva bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát továbbá a végzettséget, képzettséget dokumentumokat. Az önéletrajz tartalmazza elvárt gyakorlat tapasztalat megállapításához szükséges mértékben részletezve az elvégzett feladatokat, továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát is. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a betanítást nem ugyanazon személy fogja végezni, úgy minden szakembernek csatolnia kell végzettséget igazoló dokumentumot, és az önéletrajzot, és az ellátandó feladatnak megfelelő személyes gyakorlati tapasztalatot részletezve.

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlatában Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. (EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott dokumentum.)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni. Az ajánlatkérő elfogadja az EEKD IV. rész α pontjának kitöltését.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával – az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Részletek a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő olyan felsőfokú (MSc vagy BSc, szint, vagy ezzel egyenértékű) szakirányú végzettségű szakemberrel (szervizmérnökkel), aki legalább egy db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő berendezés (tömegspektrométer rendszer) beüzemelése, kalibrálása, és a kezelésének betanítása tekintetében személyes gyakorlati tapasztalattal bír. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a betanítást nem ugyanazon személy végezni, úgy minden szakembernek rendelkeznie kell az előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel, és az általa ellátandó feladatnak megfelelő személyes gyakorlati tapasztalattal legalább egy db berendezés tekintetében.
M.2. Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben meg-ajánlott komplett berendezésre (tömegspektrométer rendszer) valamennyi komponensére vonatkozóan rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és CE minőségi, megfelelőségi tanúsítvánnyal (vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal).
Helyesen:
M.1. Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő olyan felsőfokú (MSc vagy BSc, szint, vagy ezzel egyenértékű) szakirányú végzettségű szakemberrel (szervizmérnökkel), aki legalább egy db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő berendezés (tömegspektrométer rendszer) beüzemelése, kalibrálása, és a kezelésének betanítása tekintetében személyes gyakorlati tapasztalattal bír. Amennyiben a beüzemelést, kalibrálást, és a betanítást nem ugyanazon személy végezni, úgy minden szakembernek rendelkeznie kell az előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel, és az általa ellátandó feladatnak megfelelő személyes gyakorlati tapasztalattal legalább egy db berendezés tekintetében.

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/11/22
Helyesen:
2019/11/25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ