Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16935/2019
CPV Kód:24111500-0
Ajánlatkérő:Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:HU221;HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság;Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97694645
Postai cím: Győri Út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béresné Bakondi Ágnes
Telefon: +36 99514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sopronigyogykozpont.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi és egyéb gáz 2019
Hivatkozási szám: EKR000928382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvosi és egyéb gáz, valamint cseppfolyós oxigén szállítása, cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok bérlete bérleti szerződési elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében a székhelyen és két telephelyen; valamint az orvosi gázhálózat teljes körű karbantartása a székhelyen vállalkozási szerződés keretében 48 hónap időtartamra
I. rész
Bérlet: Palackbérlet
Ajánlatkérő az egészségügyi és ipari gáz szállítását az Ajánlattevőtől bérelt tartályban és palackokban kéri. Ajánlatkérő a szerződés időtartamára az alábbi típusú és mennyiségű tartályt és palackokat veszi bérbe:
Tétel-sorszám / Mennyiség - 48 hónapra mennyiségi egység kiszerelés (m3 vagy db)
1. Orvosi oxigén mélyhűtött, cseppfolyós tartály (minimum 3000 kg töltetsúlyú, párologtatóval és nyomáscsökkentővel, távfelügyeleti rendszerbe integrálva) 1 db
2. Orvosi palackos oxigén 0,4 m3 töltettel: sima 7 db (ebből 4 db max. átmérő 100 mm); kombi szelepes 23 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 58367588 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bérlet: Palackbérlet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
További tárgyak:24111100-6
24111700-2
24111900-4
24112100-3
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15., 9400 Sopron, Várisi út 2., 9484 Balf, Fürdő sor 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bérlet: Palackbérlet
Ajánlatkérő az egészségügyi és ipari gáz szállítását az Ajánlattevőtől bérelt tartályban és palackokban kéri. Ajánlatkérő a szerződés időtartamára az alábbi típusú és mennyiségű tartályt és palackokat veszi bérbe:
Tétel-sorszám / Mennyiség
48 hónapra mennyiségi egység kiszerelés (m3 vagy db)
1. Orvosi oxigén mélyhűtött, cseppfolyós tartály (minimum 3000 kg töltetsúlyú, párologtatóval és nyomáscsökkentővel, távfelügyeleti rendszerbe integrálva) 1 db
2. Orvosi palackos oxigén 0,4 m3 töltettel: sima 7 db (ebből 4 db max. átmérő 100 mm); kombi szelepes 23 db
A palack alapanyaga alumínium.
3. Orvosi palackos oxigén 2 m3 töltettel 23 db
4. 12 db palackos (50 liter/palack) orvosi oxigén bündelben 2 db
5. Orvosi széndioxid (palackos) 10 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 3 db átmérő 140 mm, 4 db átmérő 210 mm és magasság 660 mm
6. Orvosi széndioxid (palackos) 5 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 1 db átmérő 140 mm
7. Széndioxid élelmezési (palackos) 20 kg töltettel 19 db (ebből 1 db merülőcsöves szabályozóval)
8. Széndioxid élelmezési (palackos) 30 kg töltettel 3 db
9. Oxigén ipari 6m3-es töltettel 4 db
10. Acetilén ipari 40 literes töltettel 4 db
Mennyiség:
Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi: 0,4m3 térfogat; 200 bar; 2 liter űrtartalom; 255 db/év; 1020 db/4 év
Egészségügyi, orvosi palackos oxigén: 100 mm átmérő; 0,4 m3 térfogat; 200 bar; 2 liter űrtartalom; 10 db/év; 40 db/4év
Egészségügyi, orvosi palackos oxigén: 2 m3 térfogat; 200 bar; 10 liter űrtartalom; 60 db/év; 240 db/4 év
Egészségügyi, orvosi palackos, KÖTEGELT oxigén 12 db palackos köteg - 2 köteg: 50 l/palack liter; 2 db/év; 8 db/4év
Szén-dioxid egészségügyi: 210 mm átmérő; 660 mm magasság; 10 kg térfogat; 5 db/év; 20 db/4 év
Szén-dioxid egészségügyi: 140 mm átmérő; 10 kg térfogat; 15 db/év; 60 db/4 év
Szén-dioxid egészségügyi: 140 mm átmérő; 5 kg térfogat; 5 db/év; 20 db/4 év
Szén-dioxid élelmezési: 20 kg térfogat; 8 db/év; 32 db/4 év
Szén-dioxid élelmezési: 30 kg térfogat; 2 db/év; 8 db/4 év
Oxigén ipari palackban: 6 m3 térfogat; 3 db/év; 12 db/4 év
Acetilén (ipari dissous gáz): 6 kg térfogat; 40 liter űrtartalom; 2 db/év; 8 db/4 év
Egészségügyi, orvosi cseppfolyós oxigén: 75 000 m3/év; 300 000 m3/4 év
Ajánlatkérő kiköti, hogy a bérelt palackok mennyiségére és a töltésükre, valamint az egészségügyi cseppfolyós oxigén mennyiségére (nagy tartályos töltés) vonatkozóan az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint a szerződés időtartama alatt + 20 %-ra opciót határoz meg.
Üzembehelyezés
Nyertes ajánlattevő a Palackbérlet 1. pontban szereplő tartály üzembe helyezési feladatok keretében a minimum 3000 kg töltetsúlyú tartály teljes telepesítésével kapcsolatos tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkálatok elvégzésére is köteles.
Orvosi gáz beszerzése: Palackcsere (töltés)
Az üres palackok töltöttre való cseréjét Ajánlattevőnek a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet székhelyén (9400 Sopron, Győri út 15.), valamint kér telephelyén (9400 Sopron, Várisi út 2. ill. 9484 Balf, Fürdő sor 8.) kell elvégeznie.
A bérelt palackok töltését kizárólag nyertes Ajánlattevő végezheti.
Az üres palackok töltöttre történő cseréjét betegforgalomtól függően, megrendelés szerinti rendszerességgel kell biztosítani, melytől az Ajánlattevő rendkívüli esetben térhet el.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által telefonon bejelentett csere igényét 48 órán belül teljesítenie kell.
A kiszállításért külön díj nem számítható fel, annak költségét a töltési díjnak kell tartalmaznia.
A szállítást kizárólag ADR engedéllyel rendelkező gépjárművel végezheti nyertes Ajánlattevő.
Követelmények:
EÜM rendelet 4/2009. (III.17.) 13. mellékletben foglaltaknak való megfelelés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő kiköti, hogy a bérelt palackok mennyiségére és a töltésükre, valamint az egészségügyi cseppfolyós oxigén mennyiségére (nagy tartályos töltés) vonatkozóan az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint a szerződés időtartama alatt + 20 %-ra opciót határoz meg.
II.2.14) További információ folytatása:
Ajánlatkérő az alábbi indok miatt választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját: Ajánlatkérő tárgyi eljárás 1. része vonatkozásában olyan, speciális műszaki paraméterekkel rendelkező orvosi gázok beszerzését kívánja megvalósítani, melyeknek csak a műszaki leírásban meghatározott minőségű és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont szolgálja tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzendő áruk műszaki/egyéb stb. követelményeit, így is az átlagosnál magasabb szinten határozta meg (figyelemmel arra, hogy a beszerzendő áruk az Ajánlatkérő által ellátott közszolgáltatás folyamatos ellátását biztosítják) mely elvárások tekintetében Ajánlatkérő nem adhat alább, így azok versenyeztetése érékelési részszempontként irreleváns.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Amennyiben ajánlattevők által II.2.5.pontban foglaltak szerint vállalt ártartás időtartama nem éri el a szerződés teljes időtartamát, azaz 48 hónapot (12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama kevesebb, mint 36 hónap),úgy ártartás ajánlattevők által vállalt időtartama után ajánlattevők által megajánlott ajánlati árak KSH által évente közzétett árindexxel kerülnek korrigálásra.

II.2.1)
Elnevezés: Orvosi gázhálózat karbantartással kapcs feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gázhálózat karbantartással kapcsolatos feladatok: Nyertes AT köteles a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatában meghatározott egységáron az üzembe helyezett minimum 3000 kg töltetsúlyú, 6 m3-es méretű tartály és a hozzá kapcsolódó teljes hálózat karbantartására a gyártó által előírt rendszerességgel.
(pl. Greggersen MC 2100T, electronic, 2 cylinder batteries, incl. tank panel (326.101) vagy azzal egyenértékű; egyenértékűség megállapításához több leírást tartalmaz a KD részét képező műszaki specifikáció.)
Intézmény háztechnikai rendszerének szoftvere Sauter Nova Pro.
Oxigéntartály szintjelzésének az illesztését az intézmény háztechnikai rendszeréhez az ajánlatkérő az alábbi módok bármelyikével kívánja beszerezni:
• az oxigéntartály szintjelzése protokoll-konverteren keresztül kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy
• az oxigéntartály szintjelzése modbus RTU buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy
• az oxigéntartály szintjelzése bacnet IP buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez
AT ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a felsorolt módszerek közül mely módszerrel kívánja biztosítani az oxigéntartály szintjelzését az intézmény háztechnikai rendszeréhez.
I. Cseppfolyós oxigén központ:
• kültéri cseppfolyós oxigén tartály párologtatóval, nyomáscsökkentővel és felügyeleti rendszerrel
• 2db 12db palackos orvosi oxigén bündelben
II. Sűrített levegő és vákuum központ
• 3db sűrített levegő kompresszor és 2db hűtve szárító, 1db 900 literes tartály
• 3db vákuumszivattyú a hozzá tartozó szűrőkkel, 1db 1000 literes tartály
Karbantartások alkalmával elvégzendő munkák rövid leírása:
Cseppfolyós oxigén központ
•Feliratok, jelölések, használati utasítás, meglétének, olvasható állapotának, a kezelőszervek, műszerek és csatlakozók épségének, működőképességének ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával. A tapasztalható hiányosságok megszűntetése, illetve javítása.
• Cseppfolyós oxigén tartály, a párologtató és környezetének szivárgás ellenőrzése, esetleges szivárgások megszűntetése.
•Gázhiány jelző és a félautomata átváltó (cseppfolyós tárolóról palackos tárolóra) ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
•Lefúvató szelepek ellenőrzése működési próbával, hiba esetén lecserélésük.
• Nyomáscsökkentők ellenőrzése működési próbával, nyomáscsökkentők karbantartása és javítása gyártói előírás szerint.
Sűrített levegő- és vákuum központ
• Vákuum szivattyúk általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával, olajszínt ellenőrzés, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a baktériumszűrő állapotának, valamint a vákuum csapda szennyeződés-mentességének ellenőrzése, olajpótlás, illetve olajcsere, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
• Gázhiány jelző ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
•Sűrített levegő kompresszorok általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a szűrőlánc és a nyomáscsökkentő egység állapotának ellenőrzése, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
•Hűtve szárító berendezések ellenőrzése működési próbával, szükség esetén beállítása, vagy javítása gyártói előírás szerint.
•Kondenzvíz megfelelő elvezetésének ellenőrzése a kompresszorokból, légtartályból és hűtve szárítóból, valamint a szűrőkből. Vízelvezetők működési próbája, tisztítása, szükség esetén javítása.
Évente egy alkalommal az orvosi-, sűrített levegő- és vákuum hálózat, valamint szakaszolók szivárgás ellenőrzése szivárgás ellenőrző spray-vel, szemrevételezéssel, esetleges szivárgások megszüntetése.
Követelmények: EÜM rendelet 4/2009. (III.17.) 13. mellékletben foglaltaknak való megfelelés.
ISO 9001, ISO 13485 szabványok szerinti jogosítványokkal rendelkezzen a szerződéskötés időpontjára
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés időtartama alatt a hibabejelentéstől számított kiszállási idő (óra) (minimum 2 óra – maximum 8 óra) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók: technikailag igen.
II.1.4. Rövid meghatározás folytatása
A palack alapanyaga alumínium.
3. Orvosi palackos oxigén 2 m3 töltettel 23 db; 4. 12 db palackos (50 liter/palack) orvosi oxigén bündelben 2 db; 5. Orvosi széndioxid (palackos) 10 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 3 db átmérő 140 mm, 4 db átmérő 210 mm és magasság 660 mm; 6. Orvosi széndioxid (palackos) 5 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 1 db átmérő 140 mm; 7. Széndioxid élelmezési (palackos) 20 kg töltettel 19 db (ebből 1 db merülőcsöves szabályozóval); 8. Széndioxid élelmezési (palackos) 30 kg töltettel 3 db; 9. Oxigén ipari 6m3-es töltettel 4 db; 10. Acetilén ipari 40 literes töltettel 4 db
Ajánlatkérő kiköti, hogy a bérelt palackok mennyiségére és a töltésükre, valamint az egészségügyi cseppfolyós oxigén mennyiségére (nagy tartályos töltés) vonatkozóan az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint a szerződés időtartama alatt + 20 %-ra opciót határoz meg.
Üzembe helyezés:Nyertes ajánlattevő a Palackbérlet 1. pontban szereplő tartály üzembe helyezési feladatok keretében a minimum 3000 kg töltetsúlyú tartály teljes telepesítésével kapcsolatos tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkálatok elvégzésére is köteles.
Orvosi gáz beszerzése: Palackcsere (töltés): Az üres palackok töltöttre való cseréjét Ajánlattevőnek a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet székhelyén (9400 Sopron, Győri út 15.), valamint kér telephelyén (9400 Sopron, Várisi út 2. ill. 9484 Balf, Fürdő sor 8.) kell elvégeznie.
A bérelt palackok töltését kizárólag nyertes Ajánlattevő végezheti. Az üres palackok töltöttre történő cseréjét betegforgalomtól függően, megrendelés szerinti rendszerességgel kell biztosítani, melytől az Ajánlattevő rendkívüli esetben térhet el. Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által telefonon bejelentett csere igényét 48 órán belül teljesítenie kell. A kiszállításért külön díj nem számítható fel, annak költségét a töltési díjnak kell tartalmaznia. A szállítást kizárólag ADR engedéllyel rendelkező gépjárművel végezheti nyertes Ajánlattevő.
Követelmények: EÜM rendelet 4/2009. (III.17.) 13. mellékletben foglaltaknak való megfelelés.
II. rész
Orvosi gázhálózat karbantartással kapcsolatos feladatok: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatában meghatározott egységáron az üzembe helyezett minimum 3000 kg töltetsúlyú, 6 m3-es méretű tartály és a hozzá kapcsolódó teljes hálózat karbantartására a gyártó által előírt rendszerességgel.
Oxigén tartalék automata palackos lefejtő központ kialakítása 100m3/óra áteresztéssel (pl. Greggersen MC 2100T, electronic, 2 cylinder batteries, incl. tank panel (326.101)vagy azzal egyenértékű; egyenértékűség megállapításához több leírást tartalmaz a KD részét képező műszaki specifikáció.)
Az intézmény háztechnikai rendszerének szoftvere Sauter Nova Pro.
Az oxigéntartály szintjelzésének az illesztését az intézmény háztechnikai rendszeréhez az ajánlatkérő az alábbi módok bármelyikével kívánja beszerezni:
• az oxigéntartály szintjelzése protokoll-konverteren keresztül kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy
• az oxigéntartály szintjelzése modbus RTU buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy
• az oxigéntartály szintjelzése bacnet IP buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez
Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a felsorolt módszerek közül mely módszerrel kívánja biztosítani az oxigéntartály szintjelzését az intézmény háztechnikai rendszeréhez.
I. Cseppfolyós oxigén központ:
• kültéri cseppfolyós oxigén tartály párologtatóval, nyomáscsökkentővel és felügyeleti rendszerrel
• 2 db 12 db palackos orvosi oxigén bündelben
II. Sűrített levegő és vákuum központ
• 3 db sűrített levegő kompresszor és 2 db hűtve szárító, 1 db 900 literes tartály
• 3 db vákuumszivattyú a hozzá tartozó szűrőkkel, 1 db 1000 literes tartály
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Amennyiben ajánlattevők által II.2.5. pontban foglaltak szerint vállalt ártartás időtartama nem éri el szerződés teljes időtartamát, azaz 48 hónapot (12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama kevesebb, mint 36 hónap), úgy ártartás ajánlattevők által vállalt időtartama után ajánlattevők által megajánlott ajánlati árak KSH által évente közzétett árindexxel kerülnek korrigálásra

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 237 - 540912
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bérlet: Palackbérlet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98531464
Postai cím: Váci Út 117
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: szilvia.kamaran@messergroup.com
Telefon: +36 703351110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14351270
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54767588
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Logisztika

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Orvosi gázhálózat karbantartással kapcs feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93151061
Postai cím: Carl von Linde Út 1.
Város: Répcelak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9653
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@linde.com
Telefon: +36 13474738
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Karbantartási feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban ajánlatot tevő gazdasági szereplők (6 db ajánlat):
1. rész
1. sz. ajánlat
Ajánlattevő neve: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 11300184-2-18
Ajánlattevő székhelye: 9653 Répcelak Carl von Linde út 1.
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 59 902 660
2. sz. ajánlat
Ajánlattevő neve: Messer Hungarogáz Korlátolt Felelősségű Társaság - 13241348-2-44
Ajánlattevő székhelye: 1044 Budapest, Váci út 117.
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 54 767 588
3. sz. ajánlat
Ajánlattevő neve: SOL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság - 23119501-2-41
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3.
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 47 828 000
2. rész
1. sz. ajánlat
Ajánlattevő neve: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 11300184-2-18
Ajánlattevő székhelye: 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
1. Szerződés időtartama alatt a hibabejelentéstől számított kiszállási
idő (óra) (minimum 2 óra – maximum 8 óra) 3
2. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 3 600 000
2. sz. ajánlat
Ajánlattevő neve: Messer Hungarogáz Korlátolt Felelősségű Társaság - 13241348-2-44
Ajánlattevő székhelye: 1044 Budapest, Váci út 117.
1. Szerződés időtartama alatt a hibabejelentéstől számított kiszállási
idő (óra) (minimum 2 óra – maximum 8 óra) 8
2. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 6 486 000
3. sz. ajánlat
Ajánlattevő neve: SOL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság - 23119501-2-41
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3.
1. Szerződés időtartama alatt a hibabejelentéstől számított kiszállási
idő (óra) (minimum 2 óra – maximum 8 óra) 8
2. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 8 060 000

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)