Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16943/2019
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6096 Kunszentmiklós, Vásártér 4/b (1387/13 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Z-DONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49629132
Postai cím: Kálvin tér 12
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös István
Telefon: +36 76551061
E-mail: penzugy@kunszentmiklos.hu
Fax: +36 76551061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000609322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6096 Kunszentmiklós, Vásártér 4/b (1387/13 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése – a Kunszentmiklós, 1387/13 hrsz. alatti ingatlanon álló bölcsőde bővítése.
A 2012-ben épített bölcsődeépületnek jelenleg négy foglalkoztató szobája van. A nyertes ajánlattevő feladata a bölcsőde épületének bővítse, és további két (min. 12 fős) foglalkoztató szoba építése a meglévő negyedik foglalkoztató utáni udvarrészen, külön tűzszakaszban, a meglévő épülettől észak-nyugati irányban.
A kivitelezésben érintett épületrészben (bővítményben) kialakításra kerülő helyiségek:
gyermek öltöző-átadó 30,60 m2; akadálymentes wc 6,00 m2; mosdó 26,60 m2; tároló 16,10 m2; foglalkoztató 54,00 m2; foglalkoztató 54,00 m2.
Összes hasznos alapterület: 187,30 m2 + fedett terasz 30,80 m2 + fedetlen terasz 53,40 m2
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20224 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Z-DONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22437136
Postai cím: Fő Út 24.
Város: Taksony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
E-mail: zdonakft@gmail.com
Telefon: +36 309145316
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75618010
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6096 Kunszentmiklós, Vásártér 4/b (1387/13 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kunszentmiklósi Napsugár bölcsőde fejlesztése – a Kunszentmiklós, 1387/13 hrsz. alatti ingatlanon álló bölcsőde bővítése.
A 2012-ben épített bölcsődeépületnek jelenleg négy foglalkoztató szobája van. A nyertes ajánlattevő feladata a bölcsőde épületének bővítse, és további két (min. 12 fős) foglalkoztató szoba építése a meglévő negyedik foglalkoztató utáni udvarrészen, külön tűzszakaszban, a meglévő épülettől észak-nyugati irányban.
A kivitelezésben érintett épületrészben (bővítményben) kialakításra kerülő helyiségek:
gyermek öltöző-átadó 30,60 m2; akadálymentes wc 6,00 m2; mosdó 26,60 m2; tároló 16,10 m2; foglalkoztató 54,00 m2; foglalkoztató 54,00 m2.
Összes hasznos alapterület: 187,30 m2 + fedett terasz 30,80 m2 + fedetlen terasz 53,40 m2
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75618010
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
V/7.: Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén vállalkozók külön-külön) a teljesítés folyamán - előlegigénylés esetén 1 előlegszámlát és - a 25 %, 50 %, 75 %, valamint 100 %-os készültségi szintnél 1-1 db, azaz 4 db számlát bocsáthat ki. A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez viszonyított arányt kell érteni. A kivitelezés készültségi szintjét a Megrendelő műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.
Módosított szöveg:
V/7.: Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén vállalkozók külön-külön) a teljesítés folyamán - előlegigénylés esetén 1 előlegszámlát és - a 25 %, 50 %, 75, 85, valamint 100 %-os készültségi szintnél 1-1 db, azaz 5 db számlát bocsáthat ki. A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez viszonyított arányt kell érteni. A kivitelezés készültségi szintjét a Megrendelő műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.
Eredeti szöveg:
VIII/1.: A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni, és azt legkésőbb 150 napon belül befejezni, valamint a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.
Módosított szöveg:
VIII/1.: A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni, és azt legkésőbb 260 napon belül befejezni, valamint a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés vállalt munka határidejét a Vállalkozó az általános alapanyag hiány okán az előzetes ütemtervnek megfelelően nem tudta tartani, ez okból a szerződés VIII. rész 1. pontjának, illetve a megnövekedett teljesítési idő okán az V. rész 7. pontjának módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 75618010 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 75618010 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben