Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16948/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kulman István
Teljesítés helye:6032 Nyárlőrinc, NUTS kód HU 331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Építők Oláh Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kulman István
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50984240
Postai cím: Nyár Utca 20
Város: Nyárlőrinc
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulman Istvánné
Telefon: +36 303861870
E-mail: kulmanistvan@gmail.com
Fax: +36 17938121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ekr.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisméretű terménytároló építése az AK telephelyén
Hivatkozási szám: EKR000511922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Silóalapok építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6032 Nyárlőrinc, NUTS kód HU 331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A beruházással az ajánlatkérő az alábbi munkák műszaki leírásban meghatározottak szerinti elvégzésére kér ajánlatot az ajánlattevőktől:
B.) rész: silóalapok építése
Az „A” részben meghatározott silószerkezet és a henger alakú tárolótartályok biztonságos, építési engedélyben meghatározottak szerinti alapjául szolgáló, 290,39 m2 területű vasbeton fogadószint építése, az ehhez szükséges gépi földkiemelés, talajcsere elvégzésével.
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 59. §-át, és nyilatkozik, hogy a műszaki leírásban, tervekben vagy a dokumentáció egyéb részeiben a típusmegjelölés (címke) a technológiai jellemző könnyebb beazonosíthatóságát és elvárt műszaki feltételeit jelöli. Az 59. § (3) bek-nek megfelelően az ajánlatkérő elfogad minden olyan megfelelés-igazolást, amely az adott megjelöléssel egyenértékű, így minden címkézett műszaki paraméter a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel együtt értendő.
A részletes műszaki paramémétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.2-16 program, azonosító: 1803836027

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18201 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Silóalapok építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építők Oláh Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79986865
Postai cím: Árpád fejedelem Utca 8.
Város: Szentkirály
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6031
Ország: Magyarország
E-mail: epitokolah@freemail.hu
Telefon: +36 302873386
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38089513
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6032 Nyárlőrinc, NUTS kód HU 331
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A beruházással az ajánlatkérő az alábbi munkák műszaki leírásban meghatározottak szerinti elvégzésére kér ajánlatot az ajánlattevőktől:
B.) rész: silóalapok építése
Az „A” részben meghatározott silószerkezet és a henger alakú tárolótartályok biztonságos, építési engedélyben meghatározottak szerinti alapjául szolgáló, 290,39 m2 területű vasbeton fogadószint építése, az ehhez szükséges gépi földkiemelés, talajcsere elvégzésével.
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 59. §-át, és nyilatkozik, hogy a műszaki leírásban, tervekben vagy a dokumentáció egyéb részeiben a típusmegjelölés (címke) a technológiai jellemző könnyebb beazonosíthatóságát és elvárt műszaki feltételeit jelöli. Az 59. § (3) bek-nek megfelelően az ajánlatkérő elfogad minden olyan megfelelés-igazolást, amely az adott megjelöléssel egyenértékű, így minden címkézett műszaki paraméter a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel együtt értendő.
A részletes műszaki paramémétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38089513
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építők Oláh Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79986865
Postai cím: Árpád fejedelem Utca 8.
Város: Szentkirály
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6031
Ország: Magyarország
E-mail: epitokolah@freemail.hu
Telefon: +36 302873386
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a vállalkozási szerződésben meghatározott készrejelentési véghatáridőt módosították.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a munkálatok elvégzésének ütemezését úgy készítette el, hogy számításai szerint még a téli időszak beállta előtt megtörténhessen a silóalapok megépítése. Ezt a beszerzés előkészítése során maximáisan figyelembe vette, felmérte az alapanyagok beszerzésének időszakát, ütemezését is. Amennyiben az alapanyagok az általánosan szükséges beszerzési idő alatt beszerezhetőek, és így rendelkezésre állnak a munkák kivitelezésére az AF 7.) pontja szerinti időtartam elegendő lett volna a jelen szerz.módosítással érintett munkák megvalósítására.A Vállalkozónak – a szerződéskötést követően beállt - előre nem látható okból módosítania kellett az AV személyén, így a beszerzési nehézségekkel együtt ezen probléma megoldására felek a szerződés teljesítésének véghatáridejét módosították.
Vállalkozó jelezte, hogy 2018 okt.-ére a betonacél elemek gyártása és szállítása, illetve az ilyen megrendelések visszaigazolása a korábbi tapasztalatokhoz képest 70-90 napos többlet szállítási idővel történnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38089513 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38089513 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződő felek a vállalkozási szerződés véghatáridejét a szerződéskötéstől számított 120 napról 200 napra módosították.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben