Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:16984/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hácár Hákodes Tass Alapítvány
Teljesítés helye:4522 Nyírtass, Bem út 22. (Hrsz.: 268/4, 268/3)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÉNYE-KŐ KFT
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hácár Hákodes Tass Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35337322
Postai cím: Füzér Utca 34/B Tetőtér 15. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török Miklós
Telefon: +36 302151907
E-mail: info@newartistic.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyírtass Zarándokközpont
Hivatkozási szám: EKR000534622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
Uniós forrás azonosítója: GINOP-7.1.4-16-2016-00002 azonosítószámú projekt

A Nyírtassra érkező zarándokok fogadásának megoldására egy állandó üzemelésű zarándokház kialakítása vált szükségessé. Ennek a zarándokhelynek a kialakítására a zsidó temető közelében, az "HÁCÁR HÁKODES TASS" Alapítvány tulajdonában levő meglévő épületben.
A meglévő épület jelenlegi méretei nem teszik lehetővé a benne kívánt funkciók elhelyezését, így annak átalakítása, bővítése szükséges a műszaki leírásban és a tervekben megadottak szerint.
Tervezési terület:
A tervezési terület Nyirtass községen a Bem utcában kialakult épített környezetbe, a zsidó temető közelében helyezkedik el a telek védettség alatt nem áll.
Építési övezet előírásai: Lke övezet: beépíthetőség: 25%, maximális építménymagaság: 4,50m,oldalhatáron álló beépítés, oldalkert mérete: 4,00 m-ig csökkenthető, legkisebb zöldterület: 50%
A telek területe 1791 m. Terepviszonyai: közel sík.
A telken lévő meglévő épület eredetileg lakóépületnek épült, pince földszint tetőtér beépítéssel, illetve egyéb gazdasági épületek, amelyek elbontásra kerülnek.
A meglévő megtartásra kerülő épületrész pincéjében raktárak és gépészeti helyiségek és egy múzeum tér kerülnek elhelyezésre. A földszinten egy 80 fős befogadó képességű imaterem, akadálymentes és női wc, és a három szintet összekötő lépcsőház kerülnek elhelyezésre.
A bővítmény pincéjében kerül elhelyezésre a rituális fürdőhely a hozzá kapcsolódó öltöző helyiségekkel, a bővítmény földszintjén egy nagy méretű étkező helyiség és a vallási előírásoknak megfelelően kialakított konyha terei, továbbá a férfi wc kerül elhelyezésre. Az új építésű tetőtérben iroda es öltöző helyiségek illetve az utca es a hátsókert irányába egy-egy nagyobb terem kerül kialakításra.
Az épület kialakítása:
A tervezett funkciók épületben való elhelyezése a tervezési telek maximális beépíthetőségét kihasználva kívánja az építtető elhelyezni. A telek az utca felől személy és gépjármű bejáróval. Az épület befoglaló tömege meglevő épület adottságaihoz igazítva, azzal azonos szélességű épületrésszel bővülve egységes téglalap alaprajzot formál. A tervezett tetőidom utcára merőleges gerincű mindkét végén oromfalas lezárású. A tervezett melléképület a főépülettel azonos szélességű nyeregtetős oromzatos épület a főépülettel azonos kialakítással. A főépület bejárati része előtt egy kis méretű fedett beugró kerül kialakításra, mely a főbejárat helyét hangsúlyozza illetve a bejárat előtti nap-szél-eső elleni védettséget biztosítja.
Az épület vakolt felületű falakkal készül, az utcai homlokzaton eltérő színben, vakolt tagozatokkal, mely az épület további homlokzatain lábazatkent jelenik meg. A tört vonalú magastető engóbozott szürke színű sík kerámiacseréppel fedett (CREATON DOMINO). A beépítésre kerülő nyílászárok fokozott légzárású dekorfóliázott műanyag tokszerkezetűek hőszigetelő üvegezéssel.
A munkák részletes meghatározása, leírása és anyagigénye a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képezi.

Opciós tétel:
Főépületben tetőtér belső kialakítása, a gazdasági épület felújítása valamint a MIKVE speciális kialakítása. Az opciós tételek részletes feladatleírását a közbeszerzési dokumentumok, anyagigényét az opciós árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 121948861 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyirtass Zarándokközpont
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4522 Nyírtass, Bem út 22. (Hrsz.: 268/4, 268/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
Uniós forrás azonosítója: GINOP-7.1.4-16-2016-00002 azonosítószámú projekt

A Nyírtassra érkező zarándokok fogadásának megoldására egy állandó üzemelésű zarándokház kialakítása vált szükségessé. Ennek a zarándokhelynek a kialakítására a zsidó temető közelében, az "HÁCÁR HÁKODES TASS" Alapítvány tulajdonában levő meglévő épületben.
A meglévő épület jelenlegi méretei nem teszik lehetővé a benne kívánt funkciók elhelyezését, így annak átalakítása, bővítése szükséges a műszaki leírásban és a tervekben megadottak szerint.
Tervezési terület:
A tervezési terület Nyirtass községen a Bem utcában kialakult épített környezetbe, a zsidó temető közelében helyezkedik el a telek védettség alatt nem áll.
Építési övezet előírásai: Lke övezet: beépíthetőség: 25%, maximális építménymagaság: 4,50m,oldalhatáron álló beépítés, oldalkert mérete: 4,00 m-ig csökkenthető, legkisebb zöldterület: 50%
A telek területe 1791 m. Terepviszonyai: közel sík.
A telken lévő meglévő épület eredetileg lakóépületnek épült, pince földszint tetőtér beépítéssel, illetve egyéb gazdasági épületek, amelyek elbontásra kerülnek.
A meglévő megtartásra kerülő épületrész pincéjében raktárak és gépészeti helyiségek és egy múzeum tér kerülnek elhelyezésre. A földszinten egy 80 fős befogadó képességű imaterem, akadálymentes és női wc, és a három szintet összekötő lépcsőház kerülnek elhelyezésre.
A bővítmény pincéjében kerül elhelyezésre a rituális fürdőhely a hozzá kapcsolódó öltöző helyiségekkel, a bővítmény földszintjén egy nagy méretű étkező helyiség és a vallási előírásoknak megfelelően kialakított konyha terei, továbbá a férfi wc kerül elhelyezésre. Az új építésű tetőtérben iroda es öltöző helyiségek illetve az utca es a hátsókert irányába egy-egy nagyobb terem kerül kialakításra.
Az épület kialakítása:
A tervezett funkciók épületben való elhelyezése a tervezési telek maximális beépíthetőségét kihasználva kívánja az építtető elhelyezni. A telek az utca felől személy és gépjármű bejáróval. Az épület befoglaló tömege meglevő épület adottságaihoz igazítva, azzal azonos szélességű épületrésszel bővülve egységes téglalap alaprajzot formál. A tervezett tetőidom utcára merőleges gerincű mindkét végén oromfalas lezárású. A tervezett melléképület a főépülettel azonos szélességű nyeregtetős oromzatos épület a főépülettel azonos kialakítással. A főépület bejárati része előtt egy kis méretű fedett beugró kerül kialakításra, mely a főbejárat helyét hangsúlyozza illetve a bejárat előtti nap-szél-eső elleni védettséget biztosítja.
Az épület vakolt felületű falakkal készül, az utcai homlokzaton eltérő színben, vakolt tagozatokkal, mely az épület további homlokzatain lábazatkent jelenik meg. A tört vonalú magastető engóbozott szürke színű sík kerámiacseréppel fedett (CREATON DOMINO). A beépítésre kerülő nyílászárok fokozott légzárású dekorfóliázott műanyag tokszerkezetűek hőszigetelő üvegezéssel.
A munkák részletes meghatározása, leírása és anyagigénye a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képezi.

Opciós tétel:
Főépületben tetőtér belső kialakítása, a gazdasági épület felújítása valamint a MIKVE speciális kialakítása. Az opciós tételek részletes feladatleírását a közbeszerzési dokumentumok, anyagigényét az opciós árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás ideje (Hónapokban megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós tétel:
Főépületben tetőtér belső kialakítása, a gazdasági épület felújítása valamint a MIKVE speciális kialakítása. Az opciós tételek részletes feladatleírását a közbeszerzési dokumentumok, anyagigényét az opciós árazatlan költségvetések tartalmazzák.

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja) bírálati szempont szerint értékeli, az alábbiak szerint.
Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
Jótállás ideje (hónapokban megadva) Súlyszám: 30
A mellékelten csatolt ajánlattételi felhívás részletesen tartalmazza a bírálati szempontokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyirtass Zarándokközpont
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉNYE-KŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39478605
Postai cím: Fő Utca 35
Város: Sima
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
E-mail: benyekokft@gmail.com
Telefon: +36 303416281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408450205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 121948861
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34165465
Postai cím: Pataki Út 37
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13765589205

Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911205

Hivatalos név: BÉNYE-KŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39478605
Postai cím: Fő Utca 35
Város: Sima
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408450205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges