Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17002/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76377402
Postai cím: Vécsey Út. 6.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Ferenc
Telefon: +36 93795203
E-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu
Fax: +36 93795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Zalaapátiban
Hivatkozási szám: EKR000864552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola bővítési, felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 15764 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 162 - 397528
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tisztelt Ajánlattevők!
A Nagykanizsai Tankerületi Központ ajánlatkérő „EFOP-4.1.2-17-2017 -00106 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola bővítési, felújítási munkái” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 81. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőt arról, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyekre a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján ezúton adjuk meg válaszunkat:
1) Zalaapáti építészet új építés költségvetés, Irtás, föld- és sziklamunka kiírásában csak humuszos termőréteg leszedése szerepel, földkiemelés (alapozás részére) nem. Kérjük, szíveskedjenek pótolni.
Válasz:
A hiányzó tétel beszúrásra került.

2) Zalaapáti építészet új építés költségvetés, Fém nyílászáró és épületlakatos kiírásban véleményünk szerint a 19. és 22. tétel azonos, duplikáció merült fel. Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni.
Válasz:
A 22. tétel törlésre került.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az EKR rendszerbe a Közbeszerzési dokumentumok/ További közbeszerzési dokumentumok között feltöltött Árazatlan költségvetés új építés #3/6 dokumentum alatt az „#3 1.1 Zalaapáti építészet új építés árazatlan.xls”-t törölte és helyette azonos helyen feltöltötte a „#3.1.1 Zalaapáti építészet új építés árazatlan_JAVÍTOTT #20190803.xls” excel file-t.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a hirdetményben az ajánlatok benyújtására meghatározott határidőt a Kbt. 52. § (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem hosszabbítja meg, azonban technikai okból az ajánlattételi határidő 1 órával hosszabbodik, 12:00 órára módosul.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ