Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17014/2019
CPV Kód:32321200-1
Ajánlatkérő:Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítés helye:3300 Eger, Eszterházy tér 1.;3300 Eger, Eszterházy tér 1.;3300 Eger, Eszterházy tér 1.;3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
Telefon: +36 305547324
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Audiovizuális eszközök beszerzése 3
Hivatkozási szám: EKR000487362019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Audiovizuális eszközök beszerzése (adásvételi szerződés keretében) az Eszterházy Károly Egyetem Európai Uniós projektjeiben III. 4 részajánlattételi körben:1. rész: Fotó és videóeszközök , 2. rész: Videokonferencia egység, 3. rész: Időjárásálló kiszolgáló konténer, 4. rész: 3D nyomtató
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fotó és videóeszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Fotó és videóeszközök beszerzése (41 fajta termék - összesen 128 db: 360 kamera, Videókamera, Állvány, Mikrofon, Memóriakártya, videókamera táska, fényképezőgép, fényképezőgép állvány táskával, bluetooth hangszóró, SD kártya , vezeték nélküli mikroport, TV monitor, külső CD lejátszó, aktív hangfal, presenter, Vízálló digitális fényképezőgép, Fotó-, videoadapter , Fotóállvány , Halszem objektív , Objektív, Okulár ferde betekintésű spektívhez , Vadkamera-biztonsági megfigyelő kamera-GSM-éjjellátó-fénykép és videó felvételi lehetőséggel,Time Laps kamera tokkal,Go Pro Hero 5 (vagy azzal egyenértékű) éjjel látó kamera,Digitális FX fényképezőgép_1,Nikon Z objektív szett: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S / Nikon Z-bajonett (vagy azzal egyenértékű) , FX objektív Nikon AF-S 16-35mm (vagy azzal egyenértékű), FX objektív AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G (vagy azzal egyenértékű), Fotó stúdió fejlesztés: 500 stúdióvaku, Fotó stúdió fejlesztés: 3x 300W beállítóizzó,Fotó stúdió fejlesztés: Ultra Softbox E 80x100cm méhsejtráccsal (vagy azzal egyenértékű), Fotó stúdió fejlesztés: 7 inches reflektor ernyőreflektor, Fotó stúdió fejlesztés: 3x Alu IV állvány, fotóstúdiószett ). Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Audiovizualis_muszaki_tartalom elnevezésű táblázat tartalmazza. AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül szakmai ajánlatnak. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet . 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.14-17-2017-00008, EFOP-3.2.5-17-2017-00012, EFOP-3.6.2-16-2017-00014, EFOP-4.2.1-16-2017-00012,EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Videokonferencia egység
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Videó konferencia rendszer központi egység beszerzése (1 db; Polycom HDX 9004 típusú (vagy azzal egyenértékű) videó konferencia rendszer központi egysége: Group 500 HD codec, univ. remote,NTSC/PAL. Kábelek: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E, LAN 3.6m, Power: EURO - Type C, CE, 7/7.premier gyártói támogatás Real Presence Group 500-720p: Group 500 HD codec, univ. remote készülékhez
Beüzemelés, konfigurálás, kiszállás). Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Audiovizualis_muszaki_tartalom elnevezésű táblázat tartalmazza. AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül szakmai ajánlatnak.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet . 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00010
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Időjárásálló kiszolgáló konténer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Időjárásálló kiszolgáló konténer (4 db; All sky kamera időjárásálló kiszolgáló konténer, vagy ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz). Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Audiovizualis_muszaki_tartalom” elnevezésű táblázat tartalmazza. AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül szakmai ajánlatnak. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet . 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00014
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: 3D nyomtató
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: 3D nyomtató ( 1 db; Tartalmazzon: cserélhető nyomtatófejet, hogy képes legyen lágy és kemény PLA nyomtatásra is.
A nyomtatóanyag ne tartalmazzon mérgező komponenseket, Legyen képes MakerBot Print natív CAD fájlformátumok importálására. NYOMTATÁSI TERÜLET min: 29.5 x 19.5 x 16 CM , LAYER MAGASSÁG 100-400 MIKRON, FILAMENT ÁTMÉRŐ 1.75 MM , FILAMENT TÍPUSA PLA , FEJ ÁTMÉRŐ 0.4 MM , ZAJSZINT max: 59 dBA, GÉPKAPCSOLAT Pendrive, USB kábel, Ethernet, WiFi , TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLTÍPUSOK :Mac Os X 10.9+ (. makerbot) (. stl)
,Windows 7, 10 (. makerbot)(. stl)(. ipt, . iam) (. sldprt, . sldasm)(. iges, . igs)(. step, . stp) (. catpart, . catproduct)(. obj) (. prt) (. par, . asm)(. prt, . prt. , . asm, . asm. )(. wrl) (. x_t, . x_b)). Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Audiovizualis_muszaki_tartalom ” elnevezésű táblázat tartalmazza. AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül szakmai ajánlatnak. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet . 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,azaz az ilyen tétel esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok meghatározása valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok:
A 321/2015. (X.30.) KR. 1 - 4.§ (1), (3) – (4), valamint az 5. - 8. §, 10. és 12 - 16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)bekezdése szerinti felhívására kell a kizáró okokat igazolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. szerinti alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit.
Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fenti audiovizuális eszközök értékesítését több szerződés – azaz több referencianyilatkozat/referenciaigazolás – alapján igazolja az ajánlattevő.

A 321/2015. Korm. r. 22. § 1) pontja szerint a bemutatott referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - év/hónap/nap - megjelölésével),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
• az információt szolgáltató személy nevét, elérhetőségét,
• a szállítás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e,
• a szállítás mennyiségét/ellenszolgáltatás értékét,
• saját teljesítés arányát
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban az alkalmassági követelményekre vonatkozóan előírt saját nyilatkozatait elegendő Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) (7) (9) bekezdések szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) évben nem rendelkezik a a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja, 21/A §-a, és 23. § szerint igazolt,

− az 1. részben összességében legalább 4 db fényképezőgép és/vagy mozgókép rögzítésére alkalmas eszköz szállítására/teljesítésére,
− a 2. részben összességében legalább 1.000.000,- Ft vételár ellenében történő videó konferencia rendszer és/vagy 1.000.000,- Ft vételár ellenében történő videó konferencia rendszer központi egység szállítására/teljesítésére,
− a 3. részben összességében legalább 1 db időjárásálló kiszolgáló konténer szállításra/teljesítésre,
- a 4. részben összességében legalább 300.000,- Ft vételár ellenében történő 3D nyomtató szállítására/teljesítésére
vonatkozó referenciával.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): mind a 4 rész esetében azonosan:A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termék nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett termék nettó ellenértékének 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér (1-4. rész):Hibás teljesítés esetén, hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó értékének 1%-a/ megkezdett nap a kicserélés időpontjáig, de maximuma hibás teljesítéssel érintett árutétel nettó értékének 15%-áig.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§) mind a 4 rész esetében azonosan: Eladó az olyan okból történő meghiúsulás esetére, amelyért felelős (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Vevő szankciós elállása vagy felmondása Eladó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Eladó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.* folyt: VI.3.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
*Folyt.: III.2.2): Mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 20%-a. Az esedékes összeget az Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
AT=Ajánlattevő, AK=Ajánlatkérő
Szavatosság: mind a 4 rész esetében azonosan:
AT szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai tartalmazzák.
AT a szállítást követően 12 hónap időszakra szóló teljes körű jótállást vállal valamennyi eszközre és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve AT vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A leszállított Áru esetében a szerződés időszaka alatti meghibásodást AT köteles 2 munkanapon belül megjavítani, szükség esetén csereeszköz biztosításával is. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető AK, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
Valamennyi részre vonatkozó rendelkezések:
AK előleget nem fizet.
A számlák ellenértékét AK az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással.
A kifizetésre irányadó a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásai. A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának alapja AK által kiállított teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon belül történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai is.
Egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
AK előírja a Kbt.66.§ (6) bekezdésének alkalmazását.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását valamennyi részben a „Audiovizualis_muszaki_tartalom ” elnevezésű táblázat tartalmazza.

AT köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben az Artablazat_audiovizuális eljárás_3 táblázatot, beárazva. A beárazott és hiánytalanul kitöltött táblázat minősül szakmai ajánlatnak.
A benyújtandó nyilatkozatok jegyzékét és mintáit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az EKR által generált nyilatkozat mintákat az EKR felületen az ott meghatározott formában és módon kell benyújtani.
AT ajánlatában köteles megjelölni a megajánlott termékek típusát, gyártmányát, származási helyét.
AK a 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. AK gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Lánchidi Csaba, levelezési címe: 1051 Budapest, Nádor utca 5. 2/6. e-mail: lanchidicsaba@gmail.com, lajstromszáma: 00605.
AK az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.
AK tájékoztatja AT,hogy az eljárás tárgyával érintett EFOP projekt teljesítésének véghatárideje 2019.12.31. napja.
Folyamatban lévő változásbejegyz-i eljárás esetében az AT, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák