Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17030/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3300 Eger, Kertész út 100. Hrsz: 6350. 3300 Eger, Pozsonyi utca, 8999/22 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Euro Campus Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András
Telefon: +36 36515250
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése, és a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kertész út 100. Hrsz: 6350.
3300 Eger, Pozsonyi utca, 8999/22 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése
A tervezett létesítmény Eger egyik régi, hagyományosan zártsorú beépítésű utcájában, jellemzően családi házas környezetben épül, bár a tervezéssel érintett telek jelenleg is szabadon állóan beépített. Az önkormányzat a hajléktalan ellátás átszervezését tervezi, emiatt lehetővé válik, hogy a telekre 4 csoportos óvoda épüljön. Az épület fő megközelítési irányát a Kertész útról terveztük.
A kétszintes épületrészben helyeztük el az igazgatáshoz kapcsolódó helyiségeket, az öltözőket (10, illetve 14 főre méretezve), a tálalókonyhát és az egyéb kiszolgáló-funkciójú helyiségeket (mosó-vasaló helyiség, raktár, takarító helyiség, karbantartó stb.), a vizesblokkokat szintenként, az egyéni foglalkoztató-, a logopédiai és óvodapszichológusi szobákat. Ez a létesítmény a belvárosi óvodák székhelye, így az itt nyújtott óvodapszichológusi és logopédiai szolgáltatás nem csupán az idejáró gyermekekre terjed ki, hanem más óvodákba járó gyerekeket is hoznak ide a szülők.
Az óvoda normál óvodai szolgáltatást nyújtó intézmény kialakítását oly módon terveztük, hogy minden olyan helyiség, ahova a gyermekek, a velük való speciális foglalkozás miatt el kell, hogy jussanak, a földszinten kapott elhelyezést, illetve, ha mozgássérült szülő kíséri, együtt, akadálymentesen meg tudják közelíteni azokat. A kiszolgáló rész kivételével az egész földszint akadálymentes kialakítású.
A földszintes, hátra nyúló részben helyeztük el a csoportszobákat a hozzájuk tartozó öltözőkkel és vizesblokkokkal, két-két foglalkoztatót összefogva. A két, szomszédos csoportszoba viszonylag nagy felületen összenyitható, így közös rendezvények megtartása is lehetséges. A gyermek vizesblokkot a két csoport számára közösen alakítottuk ki, de a teljes létszámra méretezve. A nemenként elkülönített gyermek WC-k közt kapott helyet a felnőtt vizesblokk, ahol egy magasított tálcával kialakított zuhanyt is elhelyeztünk.
Az öltözőrész a végigfutó közlekedő bővületeként lett kialakítva, csak az öltözőszekrények adnak vizuális lehatárolást, de a forgalmat mégsem zavarják az öltözködő gyermekek.
A két óvodai blokk közé került az épület másik, Tittel Pál utca felőli bejárata, ebből az előtérből jobbra és balra megközelíthetők a csoportszobák, innen nyílik a tornaszoba a szertárral, és itt van a két udvari kijárat is. Ebből az előtérből nyílik az úgynevezett „udvari WC” is, hogy sürgős esetekben a gyerekeknek ne kelljen a csoport szoba előtti vizesblokkig elmenniük. A Tittel Pál úti bejáratot és annak környezetét a területen lévő legszebb platán fához, mint a teret uraló táj-elemhez szerveztük. Eköré a fa köré hajlik enyhén az épület, és lép át a szerkezeti rendszere a lakótelep koordináta rendszerébe. Erre a kis térre néz a csoportszobák előtti közlekedő folyosó minden ablaka, melyek közül némelyik a felnőtt méretrendhez, némelyik a gyermekekéhez igazodik. A tér forró, napsütéses délutánokon árnyékos, kellemes klímájú, játszóhellyé alakítható.
A csoportszobák előtt teraszok húzódnak, melyekhez kétcsoportonként gumiburkolatú játszótér egy ügyességi játékkal, homokozó, babaház és padok tartoznak. Ezek a teraszok déli és délkeleti tájolásúak, ezért az esővédelmükre kialakított, acélszerkezetű polikarbonát előtetők árnyékolhatók.
Az épület tömegalakítása a telepítési kötöttségek miatt elég összetett, részben lapostetős, részben alacsony hajlásszögű, fémlemezfedésű magastetős kialakítású. A fordított rétegrendű tető az irodai szárny homlokzata előtt extenzív zöldtető, hogy az erre néző irodák ablakaiból kellemesebb látványt nyújtson, nem utolsó sorban kihasználva ennek nagyon kedvező klimatikus hatását is. A konyha feletti lapos tető részben extenzív zöldtető, részben járható tető, így az itt dolgozóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy-egy percre a platán „lombja közt” megpihenhessenek.
A beépítésnél alapvető szempont volt a meglévő, értékes faállomány lehetőség szerinti megtartása, illetve általa az óvoda használati minőségének emelése.
Az óvoda részben emeletes, de jellemzően egy szintes, lapostetős kialakítású épület, ahol az emeletes rész és a tornaszoba alacsony hajlásszögű fémlemez fedésű elemek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 és TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10180 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése, és a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Campus Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 380298897
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
További tárgyak:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kertész út 100. Hrsz: 6350.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett létesítmény Eger egyik régi, hagyományosan zártsorú beépítésű utcájában, jellemzően családi házas környezetben épül, bár a tervezéssel érintett telek jelenleg is szabadon állóan beépített. Az önkormányzat a hajléktalan ellátás átszervezését tervezi, emiatt lehetővé válik, hogy a telekre 4 csoportos óvoda épüljön. Az épület fő megközelítési irányát a Kertész útról terveztük.
A kétszintes épületrészben helyeztük el az igazgatáshoz kapcsolódó helyiségeket, az öltözőket (10, illetve 14 főre méretezve), a tálalókonyhát és az egyéb kiszolgáló-funkciójú helyiségeket (mosó-vasaló helyiség, raktár, takarító helyiség, karbantartó stb.), a vizesblokkokat szintenként, az egyéni foglalkoztató-, a logopédiai és óvodapszichológusi szobákat. Ez a létesítmény a belvárosi óvodák székhelye, így az itt nyújtott óvodapszichológusi és logopédiai szolgáltatás nem csupán az idejáró gyermekekre terjed ki, hanem más óvodákba járó gyerekeket is hoznak ide a szülők.
Az óvoda normál óvodai szolgáltatást nyújtó intézmény kialakítását oly módon terveztük, hogy minden olyan helyiség, ahova a gyermekek, a velük való speciális foglalkozás miatt el kell, hogy jussanak, a földszinten kapott elhelyezést, illetve, ha mozgássérült szülő kíséri, együtt, akadálymentesen meg tudják közelíteni azokat. A kiszolgáló rész kivételével az egész földszint akadálymentes kialakítású.
A földszintes, hátra nyúló részben helyeztük el a csoportszobákat a hozzájuk tartozó öltözőkkel és vizesblokkokkal, két-két foglalkoztatót összefogva. A két, szomszédos csoportszoba viszonylag nagy felületen összenyitható, így közös rendezvények megtartása is lehetséges. A gyermek vizesblokkot a két csoport számára közösen alakítottuk ki, de a teljes létszámra méretezve. A nemenként elkülönített gyermek WC-k közt kapott helyet a felnőtt vizesblokk, ahol egy magasított tálcával kialakított zuhanyt is elhelyeztünk.
Az öltözőrész a végigfutó közlekedő bővületeként lett kialakítva, csak az öltözőszekrények adnak vizuális lehatárolást, de a forgalmat mégsem zavarják az öltözködő gyermekek.
A két óvodai blokk közé került az épület másik, Tittel Pál utca felőli bejárata, ebből az előtérből jobbra és balra megközelíthetők a csoportszobák, innen nyílik a tornaszoba a szertárral, és itt van a két udvari kijárat is. Ebből az előtérből nyílik az úgynevezett „udvari WC” is, hogy sürgős esetekben a gyerekeknek ne kelljen a csoport szoba előtti vizesblokkig elmenniük. A Tittel Pál úti bejáratot és annak környezetét a területen lévő legszebb platán fához, mint a teret uraló táj-elemhez szerveztük. Eköré a fa köré hajlik enyhén az épület, és lép át a szerkezeti rendszere a lakótelep koordináta rendszerébe. Erre a kis térre néz a csoportszobák előtti közlekedő folyosó minden ablaka, melyek közül némelyik a felnőtt méretrendhez, némelyik a gyermekekéhez igazodik. A tér forró, napsütéses délutánokon árnyékos, kellemes klímájú, játszóhellyé alakítható.
A csoportszobák előtt teraszok húzódnak, melyekhez kétcsoportonként gumiburkolatú játszótér egy ügyességi játékkal, homokozó, babaház és padok tartoznak. Ezek a teraszok déli és délkeleti tájolásúak, ezért az esővédelmükre kialakított, acélszerkezetű polikarbonát előtetők árnyékolhatók.
Az épület tömegalakítása a telepítési kötöttségek miatt elég összetett, részben lapostetős, részben alacsony hajlásszögű, fémlemezfedésű magastetős kialakítású. A fordított rétegrendű tető az irodai szárny homlokzata előtt extenzív zöldtető, hogy az erre néző irodák ablakaiból kellemesebb látványt nyújtson, nem utolsó sorban kihasználva ennek nagyon kedvező klimatikus hatását is. A konyha feletti lapos tető részben extenzív zöldtető, részben járható tető, így az itt dolgozóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy-egy percre a platán „lombja közt” megpihenhessenek.
A beépítésnél alapvető szempont volt a meglévő, értékes faállomány lehetőség szerinti megtartása, illetve általa az óvoda használati minőségének emelése.
Az óvoda részben emeletes, de jellemzően egy szintes, lapostetős kialakítású épület, ahol az emeletes rész és a tornaszoba alacsony hajlásszögű fémlemez fedésű elemek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 399278490
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Campus Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a műszaki tartalom módosítása mellett döntött. A módosítás megfelel a Kbt. rendelkezéseinek, továbbá az Épber. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Jelen 3. számú szerződésmódosítással a vállalkozói díj nettó 14 031 890 forinttal megnövekedett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a műszaki tartalom módosítása mellett döntött. A módosítás megfelel a Kbt. rendelkezéseinek, továbbá az Épber. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Jelen 3. számú szerződésmódosítással a vállalkozói díj nettó 14 031 890 forinttal megnövekedett.
1. Az eredeti kiviteli tervek alapján a Kertész úti telekhatáron található kerítésszakasz felújítására került volna sor. A szomszédos ingatlanon található épület erősen romlott műszaki állapotú, falazata a felújítással érintett kerítésre támaszkodik. Mindaddig, amíg az szomszédos épület alapozása nem kerül megerősítésre, a kerítés olyan terhelésnek van kitéve, amely annak állapotát a felújítás ellenére tovább rontja. A szomszédos épület alapjának megerősítés okán a kerítés egy jelentős szakaszát szükséges elbontani, ezért a kerítés állapotának felmérése után, annak érdekében, hogy annak hosszabb élettartama biztosítható legyen, illetve a gyakori javítások elkerülhetőek legyenek, Megrendelő a felújítás helyett a meglévő kerítés teljes elbontása és új kerítés építése mellett döntött. Az eredeti vállalási költségvetésben szereplő meglévő kerítés felújítása nettó 7 603 219.- elmaradó tétel, amely helyett a 3. számú módosítás mellékleteként csatolt költségvetésben új kerítés építése kerül nettó 18 016 230 Ft összeggel.
2. A beruházással érintett épület déli telekszomszédjában, a Kertész út 102. szám alatti ingatlanon az utcafronti telekhatárra épített épület műszaki állapota erősen leromlott. Az egyenetlen süllyedésből adódóan a vakolat omlik, a falszakasz dőléséből adódóan az épület nekitámaszkodott az óvoda Kertész úton található meglévő kerítésének, így annak műszaki állapotán tovább rontott. Mind a szomszédos ingatlanon található épület, mind a kerítés műszaki állapota oly mértékben leromlott, hogy az az óvodában tartózkodó gyermekekre balesetveszélyes. A Kertész úti telekhatáron található kerítésszakasz elbontása miatt a szomszédos épületen alap megerősítést kell elvégezni, annak érdekében, hogy az állagromlás lassuljon. Továbbá, mivel a szomszéd ingatlantulajdonos a falszakasz felújításához nem járult hozzá, ezért a balesetveszély elkerülése érdekében Megrendelő egy új kerítésszakasz kiépítését kérte a Kivitelezőtől. A munkák elvégzésének költsége nettó 1 620 160 Ft.
3. A katasztrófavédelmi hatóság utólagos ellenőrzése során előírta az épület használatbavételi engedélyéhez a bejárati ajtó vezérlésének kiépítését írta elő Megrendelő számára. Az eredeti vállalási költségvetés ezt a tételt nem tartalmazta, azonban a kiépítést jelen vállalkozási szerződés keretén belül célszerű és gazdaságos elvégezni. A munka elvégzésének költsége nettó 539 183 Ft.
4. A szomszédos telken található Kertész út 98. szám alatti ingatlan melléképülete a vállalkozási szerződés keretében megépítendő óvoda ingatlanán korábban megtalálható épületre támaszkodott, önálló főfalazattal nem rendelkezett. A kivitelezéssel érintett ingatlanon megtalálható épületek bontásakor ezért ez a falszakasz nem került elbontásra, az az eredeti kiviteli tervek helyszínrajzán megmaradó falszakaszként került feltüntetésre. Az óvodát használó gyermekek fokozott biztonsága érdekében Megrendelő a melléképület leválasztását, a megtartandóként feltüntetett falazat elbontását és kerítéssel való pótlását kérte a Kivitelezőtől. A munka elvégzésének költsége nettó 659 536 Ft.
5. A kivitelezés eredeti vállalási kertépítési költségvetésében szereplő 2 db Panchinello babaház, valamint 2 db takaróhálóval ellátott Panchinello udvari homokozó játszóeszköz tételek helyett jelen szerződésmódosítás eredményeként 1 db Csimpi mászóka, és 2 db Függőhíd mászóka kerül beépítésre, tekintettel arra, hogy az eredetileg tervezett babaház és homokozó tételek korábban már beszerzésre kerültek. A műszaki tartalom változás a vállalási költségvetésben szereplő vállalkozói díj összegét nem módosítja.
6. Az eredeti vállalási építész költségvetésben szereplő felületképzési munkanem 8. sorszámú tétele 90 m2 díszítőfestést, valamint beltéri dekorációs műgyanta alkalmazását, míg 9. sorszámú tétele belső felületen színhatár képzés festőszalag takarással megnevezésű munkát irányoz elő nettó 305 320 Ft összegben. Ezzel együtt az eredeti költségvetés „Víz-csatorna szerelés munkanem” nem tartalmazott mosogató beépítést, helyette a terv a korábbi ingatlanban meglévő két- illetve hárommedencés mosogató áthelyezésével számolt. Tekintettel a meglévő mosogatók rossz állapotára, Megrendelő új szálcsiszolt, rozsdamentes acélból készült közepes 50 cm x 50 cm méretű, háromfázisú, valamint új szálcsiszolt, rozsdamentes acélból készült 70 cm x 70 cm méretű kétfázisú mosogató beépítése mellett döntött, a fenti dekorációs elemek elhagyása mellett, mivel azok az óvoda költségvetéséből a későbbiekben biztosíthatóak. A műszaki tartalom módosítás a vállalási költségvetésben szereplő vállalkozói díj összegét nem módosítja.
7. A Megrendelő és a Fővállalkozó kivitelező a következő műszaki tartalom módosításban állapodtak meg. Az eredeti tervek alapján a kertépítési munkák keretében 1768,3 m2-en gyepfelület került volna kialakításra. Megrendelő döntése alapján 1508,3 m2-en gyepfelület, míg 260 m2 felületen gyepszőnyeg beépítése valósul meg annak érdekében, hogy a gyermekek számára megfelelő méretű zöldfelület a kivitelezés befejezésekor már rendelkezésre álljon. A gyepszőnyeg terítése az eredetileg tervezett költségeket nettó 800 000 Ft összeggel emeli.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 380298897 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 399278490 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben