Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17048/2019
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EUROUT Mérnöki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása 1-4. részek
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása 1-4. részek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1. rész: Magyarország, Budapest
2. rész: Magyarország, Budapest
3. rész: Magyarország, Budapest
4. rész: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Építési beruházások kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatok ellátása 1-4 részek az alábbiak szerint:
1. rész: Megbízási keretszerződés utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű
lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására
2. rész: Megbízási keretszerződés nettó 100 millió forint kivitelezési összeghatárt elérő közúti
építmények műtárgyai kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatok ellátására
3. rész: Megbízási keretszerződés nettó 100 millió forint kivitelezési összeghatárt el nem érő
közúti építmények műtárgyai kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és
műszaki ellenőri feladatok ellátására
4. rész: Megbízási keretszerződés kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 046 - 077219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: keretszerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zászlós u. 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 118500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
EUROUT Mérnöki Kft. adószáma: 10637784-2-42
Szerződés módosítás dátuma: 2016. augusztus 19.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és
műszaki
ellenőri feladatok ellátása 1-4 részek az alábbiak szerint:
1. rész: Megbízási keretszerződés utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű
lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására
2. rész: Megbízási keretszerződés nettó 100 millió forint kivitelezési összeghatárt elérő közúti
építmények műtárgyai kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatok ellátására
3. rész: Megbízási keretszerződés nettó 100 millió forint kivitelezési összeghatárt el nem érő
közúti építmények műtárgyai kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és
műszaki ellenőri feladatok ellátására
4. rész: Megbízási keretszerződés kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/03/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 118500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zászlós utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: A szerződés mindkét fél által történő aláírása napjától kezdődő 2017. szeptember 30. napjáig
tartó (a 12 hónap garanciális időszakot tartalmazó) határozott időre jött létre.
A szerződés 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: Megbízó részéről a teljesítés igazolásra jogosultak: Asbóth Ildikó (ildikó.asboth@bkk.hu, 0630/774-1137) és Tóth Melinda (melinda.toth@bkk.hu, 0630/774-1099).
A szerződés 7.5. pontja az alábbiak szerint módosul:Megbízó kapcsolattartója: Tóth Melinda
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A projekt kivitelezési munkái közben a forgalomtechnikai kezelő levelében jelezte, hogy egyes, I. és II. kerületeket érintő munkák vonatkozásában a kezelői hozzájárulást visszavonta, hivatkozva a kerékpáros infrastruktúra felülvizsgálatára. A hozzájárulás visszavonása miatt az érintett utcákban a tárgyi kivitelezési munkák teljesítése a Budapest Közúttal kötött szerződés keretén belül elmaradt. Ezt követően a forgalomtechnikai kezelő jelezte, hogy a felülvizsgált, módosított tervekre kezelői hozzájárulást kiadja, így szükségessé vált az elmaradt munkák teljesítése érdekében újabb szerződés kötése a Budapest Közúttal. Mivel a BKK és az EUROUT között létrejött szerződés a projekt lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása vonatkozásában jött létre, a korábban elmaradt munkák elvégzése miatt vált szükségessé a szerződés határidejének módosítása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 118500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 118500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben