Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17051/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.;ARCUS Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 307741074
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása három részajánlati körben vállalkozási szerződés keretében:
1. rész: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektekre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Trolibusz-hálózat fejlesztése (77-es, 83-as trolibuszok útvonalának meghosszabbítása).
2. rész: Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül.
3. rész: Engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése, részletes megvalósíthatósági tanulmány frissítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Külső Bécsi úti villamosvonal.
Mindhárom rész esetében a beszerzés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023 azonosítószámú, „A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója - Megvalósíthatósági tanulmány” című projekt keretében történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány, KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0023.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 088 - 159116

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Külső Bécsi úti villamosvonal
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: janos.szego@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ARCUS Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kikelet u. 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 188400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása három részajánlati körben vállalkozási szerződés keretében:
1. rész: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektekre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Trolibusz-hálózat fejlesztése (77-es, 83-as trolibuszok útvonalának meghosszabbítása).
2. rész: Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül.
3. rész: Engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése, részletes megvalósíthatósági tanulmány frissítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Külső Bécsi úti villamosvonal.
Mindhárom rész esetében a beszerzés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023 azonosítószámú, „A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója - Megvalósíthatósági tanulmány” című projekt keretében történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1266
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 188400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: janos.szego@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ARCUS Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kikelet u. 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződés 4. sz. módosítás 2. fejezete értelmében kölcsönös megegyezésük alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"3.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 1266. naptári napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:
3.1.1. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 120. nap (2015. szeptember 23.); Teljesítendő feladat: Engedélyezési terv bírálati tervének leszállítása
3.1.2. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 150. nap (2015. október 23.); Teljesítendő feladat: Engedélyezési terv leszállítása
3.1.3. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 360. nap (2016. május 20.); Teljesítendő feladat: Részletes megvalósíthatósági tanulmány leszállítása
3.1.4. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 585. nap (2016. december 31.); Teljesítendő feladat: Vasúthatósági engedély beszerzése
3.1.5. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 615. nap (2017. január 30.); Teljesítendő feladat: Vasúthatósági engedély jogerőre emelkedése
3.1.6. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 891. nap (2017. november 2.); Teljesítendő feladat: Külső bécsi úti villamos meghosszabbítás tervezés átmeneti lezárása munkarészek (elkészült kiviteli tervek, munkarészek, valamint az engedélyezési eljárások kapcsán beszerzett nyilatkozatok hozzájárulások dokumentálása)
3.1.7.1. részteljesítés- Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1011. nap (2018. március 2.); Teljesítendő feladat:
Vörösvári úti végállomás bírálati engedélyezési terv szállítása
3.1.7.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1011. nap (2018. március 2.); Teljesítendő feladat:
Peronakadálymentesítés bírálati engedélyezési terv szállítása
3.1.8.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1041. nap (2018. április 1.); Teljesítendő feladat:
Vörösvári úti végállomás végleges engedélyezési terv szállítása
3.1.8.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1041. nap (2018. április 1.); Teljesítendő feladat:
Peronakadálymentesítés végleges engedélyezési terv szállítása
Vörösvári úti végállomás végleges engedélyezési terv szállítása
3.1.9.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1221. nap (2018. szeptember 28.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás közút-és vasúthatósági engedély megszerzése
3.1.9.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1221. nap (2018. szeptember 28.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés közút-és vasúthatósági engedély megszerzése
3.1.10.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1236. nap (2018. október 13.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás kiviteli tervek szállítása
3.1.10.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1236. nap (2018. október 13.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés kiviteli tervek szállítása
3.1.11.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1251. nap (2018. október 28.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás tenderdokumentáció leszállítása
3.1.11.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1251. nap (2018. október 28.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés tenderdokumentáció leszállítása
3.1.12.1. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1266. nap (2018. november 12.); Teljesítendő feladat: Vörösvári úti végállomás közmű és egyéb engedélyek beszerzése
3.1.12.2. részteljesítés -Ütemezés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1266. nap (2018. november 12.); Teljesítendő feladat: Peronakadálymentesítés közmű és egyéb engedélyek beszerzése
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Projekt Irányító Bizottság ülésén a Megrendelő jelezte, hogy a telekviszonyok rendezése nélkül az engedélyezés nem tud lezárulni, és a közúthatósági, illetve a közműengedélyeket a Vállalkozó nem tudja megszerezni, a rendezéshez szükséges pénzügyi forrás nem állt rendelkezésre. Szükséges volt a feladat átstrukturálása, mely alapján a Vállalkozó leszállítja a Megrendelő részére az eddig megszerzett hozzájárulásokat, és engedélyeket, a Vállalkozói díjból fennmaradó összeg terhére pedig megtervezi és engedélyezteti a Bécsi úti villamosvégállomás olyan alakítását, amely a későbbiekben alkalmas lesz a Külső Bécsi úti villamos kiépítésére. A fentieken túl továbbá vállalkozó megtervezi és elvégzi a tervek engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat a Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. üteméhez kapcsolódóan a fonódó villamos hűvösvölgyi ágán további peronok akadálymentesítésére vonatkozóan.
A szerződés módosítására a Kbt. 141.(4) bek. c) pontja alapján került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 188400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 188400000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben