Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17064/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3., 28703 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Konzol-Plusz Építőipari, Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyiregyhaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NyMJV - Energetikai korszerűsítés IV. ütem
Hivatkozási szám: EKR000952712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Albérlők Háza
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3., 28703 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. RÉSZ: Albérlők Háza felújításának építőipari kivitelezési munkái
Érték Áfa nélkül: nem kerül megadásra
Az építőipari kivitelezési munkák teljesítése a vonatkozó KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ alapján történik.
- 912 m2 homlokzat hőszigetelése és vékonyvakolat készítés
- 30 m2 lábazat hőszigetelés
- 352 db nyílászáró és stadur elem csere
- 720 m2 zárófödém hőszigetelése (lapostető)
- 35,00 KW-os napelem rendszer telepítése
- 1 db 1 karú akadálymentes rámpa kialakítás
- 1 db akadálymentes WC kialakítás
- 110 db radiátor csere, kapcsolódó rendszer elemekkel együtt + 2 db gázkazán csere
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07045 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Albérlők Háza
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Konzol-Plusz Építőipari, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23168761
Postai cím: Ifjúság Utca 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: konzolpluszkft@indamail.hu
Telefon: +36 309552527
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42445680
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97775266
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3., 28703 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. RÉSZ: Albérlők Háza felújításának építőipari kivitelezési munkái
Érték Áfa nélkül: nem kerül megadásra
Az építőipari kivitelezési munkák teljesítése a vonatkozó KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ alapján történik.
- 912 m2 homlokzat hőszigetelése és vékonyvakolat készítés
- 30 m2 lábazat hőszigetelés
- 352 db nyílászáró és stadur elem csere
- 720 m2 zárófödém hőszigetelése (lapostető)
- 35,00 KW-os napelem rendszer telepítése
- 1 db 1 karú akadálymentes rámpa kialakítás
- 1 db akadálymentes WC kialakítás
- 110 db radiátor csere, kapcsolódó rendszer elemekkel együtt + 2 db gázkazán csere
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100138929
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
"2.1.Szerződő felek megállapodása alapján a Megrendelő a jelen okirat 1. sz. mellékelte szerinti pótmunkákat megrendeli, a Vállalkozó ezen munkák elvégzést elvállalja. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. A szerződés tárgya: az 1.2. pontban hivatkozott, építőipari kivitelezési munkák és az 1. sz. szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező pótmunkák elvégzése. Munkavégzés helye: Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3., 28703 hrsz.)
2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunkák ellenértéke összesen: 2.363.663,- Ft + ÁFA. Ezen összeg a hivatkozott szerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat növeli. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. A szerződésben vállalt munkák vállalkozási díja egyösszegű megállapodásos vállalási áron (átalányár):
100.138.929,- Ft + ÁFA
Az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A jelen szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.
A tárgyi kivitelezési tevékenységek nem építési hatósági engedély-kötelesek. Az ÁFA megfizetése szempontjából Megrendelő közli, hogy a tárgyi kivitelezési tevékenységek településképi bejelentési eljárásra kötelezettek. A pénzügyi teljesítésre a vállalkozói teljesítés időpontjában hatályos ÁFA szabályok és ÁFA mértékek alapján kerülhet sor.
Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunkák értékét a végszámlán kell feltüntetni, azaz a végszámlán rögzítésre kerül az eredeti szerződéses ár (végszámára vonatkozó része) és a pótmunkák ellenértéke külön-külön soron, mely tételek összevont értéke a kifizetésre kerülő jelen módosító okirat szerinti vállalkozói díj.
2.3. A 2-5. sz. mellékletekben foglaltak szerinti valamennyi műszaki tartalom változás a hivatkozott alapszerződés 13.2 pontjában foglaltakkal összhangban van, azok egyenértékűségét a műszaki ellenőr ellenőrizte és jóváhagyta. A teljesítés tekintetében a műszaki tartalom változást követően elfogadott termékek/módok szerinti teljesítés szerződésszerű. Az egyenértékű műszaki tartalom változás az ellenérték változásával nem jár."
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: "PÓTMUNKA
Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott szerződés módosításának indokoltsága merült fel, melyet az alábbi előzmények és indokok támasztanak alá. Felek előzetesen rögzítik, hogy a jelen beruházás tárgya egy meglévő épület felújítása, mely épület felújítása során számos probléma merült fel, így különösen:
- az épület részét képezi 7 db előtető, amely a településképi vélemény, illetve a szigetelési munkák akadályoztatása, energiavesztés miatt elbontandó.
A pótmunka igényre vonatkozó kimutatást a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza . A jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetést (annak tételei és egységárai tekintetében) a műszaki ellenőr a tervező bevonásával részletesen megvizsgálta és jóváhagyta. Ennek igazolására a műszaki ellenőr a jelen okiratot aláírásával látja el."
Folytatás a hirdetmény VII.1) pontjában.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 97775266 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100138929 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
"MŰSZAKI TARTALOM VÁLTOZÁS
Kazán típus egyenértékű termékcsere: A 2. sz. mellékletben rögzített egyenértékűségi nyilatkozat mellett a tervezett kazán típus egyenértékű cseréje vált indokolttá. A hivatkozott alapszerződés 13.2 pontjában foglaltaknak megfelelően a Műszaki ellenőr a termékcserét jóváhagyta, jelen okirat aláírásával az műszaki egyenértékűséget igazolja.
Radiátor típus egyenértékű termékcsere: A 3. sz. mellékletben rögzített egyenértékűségi nyilatkozat mellett a tervezett radiátor típus egyenértékű cseréje vált indokolttá. A hivatkozott alapszerződés 13.2 pontjában foglaltaknak megfelelően a Műszaki ellenőr a termékcserét jóváhagyta, jelen okirat aláírásával az műszaki egyenértékűséget igazolja.
Nyílászáró típus egyenértékű termékcsere: A 4. sz. mellékletben rögzített egyenértékűségi nyilatkozat mellett a tervezett nyílászáró típus egyenértékű cseréje vált indokolttá. A hivatkozott alapszerződés 13.2 pontjában foglaltaknak megfelelően a Műszaki ellenőr a termékcserét jóváhagyta, jelen okirat aláírásával az műszaki egyenértékűséget igazolja.
Tetőszigetelés elvégzése egyenértékű módon: Az 5. sz. mellékletben rögzített egyenértékűségi nyilatkozat mellett a tervezett tetőszigetelési mód egyenértékű cseréje vált indokolttá. A hivatkozott alapszerződés 13.2 pontjában foglaltaknak megfelelően a Műszaki ellenőr a változást jóváhagyta, jelen okirat aláírásával az műszaki egyenértékűséget igazolja.
1.4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a teljesítési határidőt nem érinti."


Tárgyi eljárás 3. része (Albérlők Háza) tekintetében a szerződés a nyertest követő DCS-BAU KFT. (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 12.) ajánlattevővel került megkötésre a nyertesként kihirdetett Konzol-Plusz Kft. (4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 2.) ajánlattevő 2019.04.09. napján történő visszalépésére tekintettel.


Jelen hirdetmény V.1.4) és VI.2.3) pontjaiban rögzített, módosítást megelőző teljes szerződéses érték az eljárás eredményéről szóló 7045/2019 KÉ számú hirdetmény "VI.1.5) További információk:" 1) pontjában megadottakkal összhangban került rögzítésre. Az eredménytájékoztató hivatkozott pontja szerint:
"1) A 3. rész (Albérlők Háza) tekintetében a szerződés a nyertest követő DCS-BAU KFT. (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 12.) ajánlattevővel került megkötésre a nyertesként kihirdetett Konzol-Plusz Kft. (4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 2.) ajánlattevő 2019.04.09. napján történő
visszalépésére tekintettel. Az V.2.4) pont szerinti szerződés/rész végleges összértéke: 97.775.266,- HUF, szerződéskötés időpontja: 2019.04.23."
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben