Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17068/2019
CPV Kód:38500000-0
Ajánlatkérő:Pest Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23304152
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Alapy Kata
Telefon: +36 14856900
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Fax: +36 14856903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboreszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000845252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38500000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / A Pest Megyei Kormányhivatal KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” című projekt keretében megvalósított laboreszközök beszerzése (szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása), a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján kerül megindításra (feltételes közbeszerzés), tekintettel arra, hogy Vevő jelenleg 2018. december 31-ig rendelkezik Támogatási Szerződéssel. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő feltételes szerződés hatálybalépésének feltétele a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének időbeli hatályára vonatkozó módosítás – minimum 2019. szeptember 31-ig történő hosszabbítás – jóváhagyása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 009819 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 106 - 258421
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Összesen 3 db inkubátor szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Budapest Főváros Kormányhivatala: 2 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Hasznos űrtartalom: legalább 200 liter
- 22-50 °C-ig tartományban (vagy ezt a tartományt is magában foglaló tartományban), min. 0,1 °C-ként állítható hőmérséklet értékkel
- Digitális min. 0,1 °C pontosságú kijelzővel +/- 0,2 °C hő tartással
- min. 2 db rácsos polc, min. 20 kg-os terhelhetőség
- Mikroprocesszoros hőfok ellenőrzés, túlfűtés védelem, túlfűtés esetén jelzés
- Hálózati feszültség: 230 V, 50-60 Hz
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Összesen 3 db inkubátor szállítása, telepítése és üzembe helyezése, az oktatások lefolytatása az alábbi teljesítési helyenkénti megbontásban:
- Budapest Főváros Kormányhivatala: 2 db
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: 1 db
Az eszközök kezelésére vonatkozó oktatást teljesítési helyenként legalább 1 óra időtartamban kell két fő kezelőszemélyzet részére egyidőben megtartani.
II.2.5 ponthoz: "Minőségi kritérium" teljes meghatározása:
Vállalt teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számítva munkanapban) (tartalmazza az eszközök leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az oktatások lefolytatását és az Átadási Dokumentáció átadását) (legfeljebb 85 munkanap; legkedvezőbb szintje 30 munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb teljesítési határidejű vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a maximálisan adható pontszámot adja)
A megajánlott termékkel szemben elvárt főbb műszaki követelmények:
- Hasznos űrtartalom: legalább 200 liter
- 22-50 °C-ig tartományban (vagy ezt a tartományt is magában foglaló tartományban), min. 0,1 °C-ként állítható hőmérséklet értékkel
- Digitális min. 0,1 °C pontosságú kijelzővel +/- 0,2 °C hő tartással
- min. 2 db rácsos polc, min. 20 kg-os terhelhetőség
- Mikroprocesszoros hőfok ellenőrzés, túlfűtés védelem, túlfűtés esetén jelzés
- Hálózati feszültség: 230 V, 50-60 Hz
- Rendelkezzen CE tanúsítvánnyal (kizárólag szerződéskötési követelmény)
A teljesítési helyek pontos címei, valamint a részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a műszaki követelményként előírtak szerint a megajánlott termékre vonatkozó CE tanúsítvánnyal a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot is módosítja (3. számú módosítás).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ