Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17074/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dombrád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:1.számú rész - Dombrád, HRSZ1431/24 (közösségi ház építése) -Dombrád, 1431/2 Hrsz. (Esze Tamás utca járda és személygépkocsi parkolóhelyek építése);Dombrád 1385 Hrsz.;Dombrád 1407 Hrsz.;Dombrád 1463 Hrsz.;Dombrád, Lónyi u. 3. 1595 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombrád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13401791
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Dombrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4492
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy János
Telefon: +36 45465001
E-mail: jegyzo@dombrad.hu
Fax: +36 45565002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombrad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001024182019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001024182019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Esélyegyenlőség megteremtése Dombrádon
Hivatkozási szám: EKR001024182019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A „Leromlott városi területek rehabilitációja. Esélyegyenlőség megteremtése Dombrádon a leromlott városi területek rehabilitációján keresztül.” című és TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
1.számú rész
- Dombrád, HRSZ1431/24 közösségi ház építése
- Telek területe: 851,00 m2
- Beépített terület: 246,32 m2
- Beépítettség: 28,94 % < 30,00 %
- Zöld felületi arány: 426,10 m2 => 50,07 % > 50,00%
- Építmény magasság: 3,96 m < 4,50 m
Az épület tömege „L” alakú, mely leköveti az utcafronti telekhatárok vonalát.
Az épületbe a Szélfogó helyiségen keresztül az Előtérbe érkezünk, ahonnan közvetlenül megközelíthetővé válik az Iroda, Gyereksarok, Teakonyha, Előadó/Klubszoba helyiségek. Az Előtérből Közlekedő helyiségen keresztül juthatunk el a Mosókonyhába, Raktárba, Akadálymentes Wc-be és a Férfi mosdóba, melyhez közvetlenül kapcsolódik Férfi Wc és Férfi Zuhanyzó. A Közlekedő helyiségből nyílik még a Női mosdó-, Női Wc- és a Női Zuhanyzó helyiségek. A tervezési program szerint kialakításra került egy Polgárőrség helyiség is, mely a másik Szélfogón keresztül közelíthető meg, A Polgárőrség helyiséghez kapcsolódik egy Mosdó- és egy Wc helyiség.
Az épület tömegformálása illeszkedik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításba. Az épület 16°-os, 20°-os 30°-os, barna színű kerámia cserépfedésű, félnyereg tetőidommal fedett. Az épület homlokzatai sárga-, barna színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt helyeken, ragasztott homlokzati kőburkolattal (Travertin) készül. Az ereszképzés rejtett kivitelben készül, míg a lefolyócsatornák négyszög keresztmetszetű, homlokzati felületképzéssel megegyező színben tervezettek.
Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton térkőburkolattal készülnek.
- Dombrád, 1431/2 Hrsz. Esze Tamás utca járda és személygépkocsi parkolóhelyek építése
A tervezett közlekedési létesítmények a Közösségi ház kiszolgálására épülnek.
A parkolóhelyek darabszáma 5 db.
A tervezett járda hossza 107.50 m szélessége 1.50 m, oldalesése 2,5%.
Aszfaltos pályaszerkezettel épül.
A személygépkocsi parkolóhelyek az Önkormányzat kezelésében lévő közútra csatlakozva 2.50×5.00 m méretűek.
A parkolóhely és az Esze Tamás utca közötti burkolatsáv aszfalt burkolattal, a parkolóhely térkő burkolattal épül.

2. számú rész
Dombrád 1385 Hrsz. önkormányzati bérlakások építése
Telek területe: 2 903,00 m2
Tervezett ép. nettó ter.: 128,99 m2
Beépített összterület: 135,25 m2
Beépítettség: 135,25 m2/2 903,00 m2 = 4,66 % < 30,00%
Zöld felületi arány: 2 646,22 m2/2 903,00 m2 = 91,15% > 50,00%
Építménymagasság: 3,63 m < 6,00 m
Két lakóegységet tartalmazó önkormányzati bérlakás építése.
Az épület funkcionálisan egy északkelet-délnyugat hossztengely mentén szerveződik, az utcafronti telekhatárral párhuzamosan. Az épület személyi- és gépjárműbejárata egyaránt a telek észak-nyugati, utcafronti telekhatáránál található.
Az egymásnak tükrösen kialakított és keresztirányban eltolt két lakóegység osztja két szimmetrikus tömegre az épületet.
Az adott lakóegységbe a tornácról nyíló előtéren keresztül jutunk be. Az előtérből nyílik a fürdőszoba, a WC helyiség, a hálószoba, a nappali és konyha közös tere. A konyhából közelíthető meg a kamra. A nappali helyiséghez a hátsó udvar irányába terasz kapcsolódik.
Az épület tömegformálása igazodik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításra. Az épület 35°-os, piros kerámia cserépfedésű, összetett tetőidommal fedett. A lábazat barna színű vakolt felületképzéssel, míg a homlokzat részben homok színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt helyeken, ragasztott homlokzati kőburkolattal készül. Az ereszképzés a homlokzattal megegyező vakolt kivitelben készül.
Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton térkőburkolattal készülnek.
Az építési terület a nagyobb szintkülönbségek miatt feltöltésre kerül, majd egy rézsűvel kapcsolódik a meglévő terepszinthez.
3.számú rész
Dombrád 1407 Hrsz. önkormányzati bérlakás felújítása
A meglévő épület korszerűsítése, teljes felújítása, mind esztétika, mind a mai energetikai követelmények való megfelelés szempontjából, továbbá a teljes épületgépészeti – fűtés és használati melegvíz– rendszerek, valamint a teljes elektromos hálózat újjáépítését. Belső átalakítással kialakítandó külön WC.
Az épületben egyes falak elbontásra kerülnek, az újonnan kialakítandó helyiségek belül gipszkarton válaszfalakkal kerülnek lehatárolásra. A talajon fekvő padlóburkolati rétegek elbontásra kerülnek, aljzatkiegyenlítés új padlóburkolatok kerülnek kialakításra. A külső és belső nyílászárók egyaránt kibontandók, új nyílászárók kerülnek beépítésre. Az épületszerkezetek (lábazati fal, homlokzati falak, padlásfödém) hőszigetelést kapnak. Tetőszerkezet szükség szerinti megerősítése, láng-és gombamentesítő szerrel kezelése. Új függőeresz csatornák és lefolyócsövek. Új épület körüli járda. Teljes épületgépészeti rendszer (fűtés, vezetékes víz, használati melegvíz és szennyvíz) elbontása, újra építése, levegő hőszivattyús központi fűtési rendszer kialakítása. Teljes elektromos hálózat újjáépítése. Új zárt szennyvíztározó építése.

4. számú rész
Dombrád 1463 Hrsz. Nyitott közösségi tér kialakítása
- Telek területe: 2058 m2
- Beépített terület: 18,64 m2
- Beépítés: 18,64 m2/2058 m2 = 0,91 %
- Épületmagasság = 2,48 m
- Zöldfelület:
o Beépített terület: 18,64 m2
o burkolt felületek: 84 m2
- Zöldfelület: {2058 -(18,64+84)} / 2058 = 95,01 %
Közösségi tér elemei:
- Filagória, melynek alapterülete ~18 m2
- 3 db játszótéri eszköz (homokozó, fészekhinta, mérleghinta)
- 1 db akadálymentes parkoló
5. számú rész
Dombrád, Lónyai u. 3, 1595 Hrsz. Közösségi kert infrastruktúrájának kialakítása
Előregyártott fa szerszámtároló telepítése, 120 méter kerítés építése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Dombrád, HRSZ1431/24 közösségi ház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 1.számú rész
- Dombrád, HRSZ1431/24 (közösségi ház építése)
-Dombrád, 1431/2 Hrsz. (Esze Tamás utca járda és személygépkocsi parkolóhelyek építése)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A „Leromlott városi területek rehabilitációja. Esélyegyenlőség megteremtése Dombrádon a leromlott városi területek rehabilitációján keresztül.” című és TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
1.számú rész
- Dombrád, HRSZ1431/24 közösségi ház építése
- Telek területe: 851,00 m2
- Beépített terület: 246,32 m2
- Beépítettség: 28,94 % < 30,00 %
- Zöld felületi arány: 426,10 m2 => 50,07 % > 50,00%
- Építmény magasság: 3,96 m < 4,50 m
Az épület tömege „L” alakú, mely leköveti az utcafronti telekhatárok vonalát.
Az épületbe a Szélfogó helyiségen keresztül az Előtérbe érkezünk, ahonnan közvetlenül megközelíthetővé válik az Iroda, Gyereksarok, Teakonyha, Előadó/Klubszoba helyiségek. Az Előtérből Közlekedő helyiségen keresztül juthatunk el a Mosókonyhába, Raktárba, Akadálymentes Wc-be és a Férfi mosdóba, melyhez közvetlenül kapcsolódik Férfi Wc és Férfi Zuhanyzó. A Közlekedő helyiségből nyílik még a Női mosdó-, Női Wc- és a Női Zuhanyzó helyiségek. A tervezési program szerint kialakításra került egy Polgárőrség helyiség is, mely a másik Szélfogón keresztül közelíthető meg, A Polgárőrség helyiséghez kapcsolódik egy Mosdó- és egy Wc helyiség.
Az épület tömegformálása illeszkedik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításba. Az épület 16°-os, 20°-os 30°-os, barna színű kerámia cserépfedésű, félnyereg tetőidommal fedett. Az épület homlokzatai sárga-, barna színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt helyeken, ragasztott homlokzati kőburkolattal (Travertin) készül. Az ereszképzés rejtett kivitelben készül, míg a lefolyócsatornák négyszög keresztmetszetű, homlokzati felületképzéssel megegyező színben tervezettek.
Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton térkőburkolattal készülnek.
- Dombrád, 1431/2 Hrsz. Esze Tamás utca járda és személygépkocsi parkolóhelyek építése
A tervezett közlekedési létesítmények a Közösségi ház kiszolgálására épülnek.
A parkolóhelyek darabszáma 5 db.
A tervezett járda hossza 107.50 m szélessége 1.50 m, oldalesése 2,5%.
Aszfaltos pályaszerkezettel épül.
A személygépkocsi parkolóhelyek az Önkormányzat kezelésében lévő közútra csatlakozva 2.50×5.00 m méretűek.
A parkolóhely és az Esze Tamás utca közötti burkolatsáv aszfalt burkolattal, a parkolóhely térkő burkolattal épül.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Dombrád 1385 Hrsz. önkormányzati bérlakások építés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Dombrád 1385 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. számú rész Dombrád 1385 Hrsz. önkormányzati bérlakások építése
Telek területe: 2 903,00 m2
Tervezett ép. nettó ter.: 128,99 m2
Beépített összterület: 135,25 m2
Beépítettség: 135,25 m2/2 903,00 m2 = 4,66 % < 30,00%
Zöld felületi arány: 2 646,22 m2/2 903,00 m2 = 91,15% > 50,00%
Építménymagasság: 3,63 m < 6,00 m
Két lakóegységet tartalmazó önkormányzati bérlakás építése.
Az épület funkcionálisan egy északkelet-délnyugat hossztengely mentén szerveződik, az utcafronti telekhatárral párhuzamosan. Az épület személyi- és gépjárműbejárata egyaránt a telek észak-nyugati, utcafronti telekhatáránál található.
Az egymásnak tükrösen kialakított és keresztirányban eltolt két lakóegység osztja két szimmetrikus tömegre az épületet.
Az adott lakóegységbe a tornácról nyíló előtéren keresztül jutunk be. Az előtérből nyílik a fürdőszoba, a WC helyiség, a hálószoba, a nappali és konyha közös tere. A konyhából közelíthető meg a kamra. A nappali helyiséghez a hátsó udvar irányába terasz kapcsolódik.
Az épület tömegformálása igazodik a tájra és a településre jellemző hagyományos tömegalakításra. Az épület 35°-os, piros kerámia cserépfedésű, összetett tetőidommal fedett. A lábazat barna színű vakolt felületképzéssel, míg a homlokzat részben homok színű vakolt felületképzéssel, részben, a terveken jelölt helyeken, ragasztott homlokzati kőburkolattal készül. Az ereszképzés a homlokzattal megegyező vakolt kivitelben készül.
Az épület bejárataihoz vezető járda és személygépjármű behajtók, továbbá az épület körüli járdák beton térkőburkolattal készülnek.
Az építési terület a nagyobb szintkülönbségek miatt feltöltésre kerül, majd egy rézsűvel kapcsolódik a meglévő terepszinthez.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Dombrád 1407 Hrsz. önkormányzati bérlakás felújítá
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Dombrád 1407 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Dombrád 1407 Hrsz. önkormányzati bérlakás felújítása
A meglévő épület korszerűsítése, teljes felújítása, mind esztétika, mind a mai energetikai követelmények való megfelelés szempontjából, továbbá a teljes épületgépészeti – fűtés és használati melegvíz– rendszerek, valamint a teljes elektromos hálózat újjáépítését. Belső átalakítással kialakítandó külön WC.
Az épületben egyes falak elbontásra kerülnek, az újonnan kialakítandó helyiségek belül gipszkarton válaszfalakkal kerülnek lehatárolásra. A talajon fekvő padlóburkolati rétegek elbontásra kerülnek, aljzatkiegyenlítés új padlóburkolatok kerülnek kialakításra. A külső és belső nyílászárók egyaránt kibontandók, új nyílászárók kerülnek beépítésre. Az épületszerkezetek (lábazati fal, homlokzati falak, padlásfödém) hőszigetelést kapnak. Tetőszerkezet szükség szerinti megerősítése, láng-és gombamentesítő szerrel kezelése. Új függőeresz csatornák és lefolyócsövek. Új épület körüli járda. Teljes épületgépészeti rendszer (fűtés, vezetékes víz, használati melegvíz és szennyvíz) elbontása, újra építése, levegő hőszivattyús központi fűtési rendszer kialakítása. Teljes elektromos hálózat újjáépítése. Új zárt szennyvíztározó építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Dombrád 1463 Hrsz. Nyitott közösségi tér kialakítá
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Dombrád 1463 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Dombrád 1463 Hrsz. Nyitott közösségi tér kialakítása

- Telek területe: 2058 m2
- Beépített terület: 18,64 m2
- Beépítés: 18,64 m2/2058 m2 = 0,91 %
- Épületmagasság = 2,48 m
- Zöldfelület:
o Beépített terület: 18,64 m2
o burkolt felületek: 84 m2
- Zöldfelület: {2058 -(18,64+84)} / 2058 = 95,01 %
Közösségi tér elemei:
- Filagória, melynek alapterülete ~18 m2
- 3 db játszótéri eszköz (homokozó, fészekhinta, mérleghinta)
- 1 db akadálymentes parkoló
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Közösségi kert infrastruktúrájának kialakítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Dombrád, Lónyi u. 3. 1595 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Dombrád, Lónyai u. 3. 1595 Hrsz. Közösségi kert infrastruktúrájának kialakítása
Előregyártott fa szerszámtároló telepítése, 120 méter kerítés építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min.0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.1) alkalmassági köv. megnevezett, MV-É jogosultsággal rendelkező szakember felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje(hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban arról is nyilatkozni kell, ha nincs folyamatban változásbejelentés.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.).
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját igazolnia kell.
Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek).
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A Korm.rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó önéletrajzot, az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, azok kezdési és befejezési időtartamát (év, hó, részletezettséggel), a munkahely, és az adott beosztás/pozíció megnevezésével.
Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban.
A felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ebben az esetben a gyakorlati idő bemutatása, és a szükséges végzettség igazolása nem szükséges!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a vállalt jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.
- Jótállási idő: Ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 12 hónapot ír elő ajánlatkérő. Az ajánlattevők által ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő (12 hónap + max. 36 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi. A jótállás a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kezdődik.
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó egyösszegű ajánlati ár 1 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20 %-a.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható ellenszolgáltatás 25 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Az előleg, a rész-számlákban és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 3 db részszámla és a végszámla benyújtására van lehetősége. Rész-számlák benyújtására, a szerződéses ár maximum 75 % -ig van lehetősége, a teljesítéssel arányosan.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bek., illetve a Kbt. 135. § (3) bek. szerint utófinanszírozás formájában, átutalással teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni.
A kifizetés forintban történik.
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontás az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő két óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-3. részszempont: egyenes arányosítás. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogiképviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, azajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81.§. (5) bekezdését alkalmazza.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
6) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet. Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint adja meg.
10) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az Ajánlattételi felhívásban foglalt időpontig. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el, azzal a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nem szükséges. Az árazott ajánlati költségvetést Microsoft Excel (.xls) formátumban is be kell nyújtani!
11)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek.-ben és 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
12) AK a műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételek és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
13) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívásfeladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
14) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési biztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési biztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és terjedelemben:
1.számú rész esetében: legalább 30.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 Ft/káresemény.
2.számú rész esetében: legalább 15.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény.
3.számú rész esetében: legalább 5.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 2.000.000 Ft/káresemény.
4.számú rész esetében: legalább 1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/káresemény.
5.számú rész esetében: legalább 1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/káresemény.
15) A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által önállóan kialakított eljárási szabályok az alábbiak:
Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) - (5) bekezdését nem alkalmazza.
A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-t, valamint a 73. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesít valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek keretében Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja.
16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstrom száma: 00508.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges