Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17090/2019
CPV Kód:45233100-0
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky és Fő utcákat összekötő út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Déli tömb átkötő út II.
Hivatkozási szám: EKR000351812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Déli tömb átkötő út II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky és Fő utcákat összekötő út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Fő utcákat összekötő 170,50 fm út építése jogerős építési engedély alapján
- forgalom lassítóval, kerékpárforgalmi létesítményekkel;
- 50 fm csapadékvíz bekötővezeték építésével;
- járda felőli – K-i oldalon tervezett - közvilágítás kiépítésével (nyomvonalhossz: 203 fm ),
továbbá az összekötő út és parkoló csatlakozásának kereszteződésében a járdaszinttel azonos magasságban, útügyi előírásoknak megfelelően - térkővel - kialakított forgalom lassító nem engedélyköteles építése, tekintettel az ingatlanon maradó vagy megvalósuló, épületekre, épületek közműellátására, összekötő utat is érintő - (az út Ny-i oldalon parkoló, a K-i oldalán park ) építmények közműellátások, ( közvilágítás és elektromos töltőállomás áramellátás, csapadékvíz elvezetés, tárolt víz tovább vezetése, ivóvízellátás, távközlési és informatikai, valamint térfigyelő hálózatok, és kertépítészet és tereprendezés) - kapcsolódó beruházások - védőcsöveinek helyszínrajz alapján történő elhelyezésére.
A feladat része közművek, szakhatóságok nyilatkozatainak, hozzájárulásainak szükség esetén – érvényességi idő lejárta esetén - történő ismételt beszerzése is.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10751 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Déli tömb átkötő út II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16768703
Postai cím: Guba Sándor Utca 71
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: faludy.marianna@geigerutep.hu
Telefon: +36 703723444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46239699
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky és Fő utcákat összekötő út
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Fő utcákat összekötő 170,50 fm út építése jogerős építési engedély alapján
- forgalom lassítóval, kerékpárforgalmi létesítményekkel;
- 50 fm csapadékvíz bekötővezeték építésével;
- járda felőli – K-i oldalon tervezett - közvilágítás kiépítésével (nyomvonalhossz: 203 fm ),
továbbá az összekötő út és parkoló csatlakozásának kereszteződésében a járdaszinttel azonos magasságban, útügyi előírásoknak megfelelően - térkővel - kialakított forgalom lassító nem engedélyköteles építése, tekintettel az ingatlanon maradó vagy megvalósuló, épületekre, épületek közműellátására, összekötő utat is érintő - (az út Ny-i oldalon parkoló, a K-i oldalán park ) építmények közműellátások, ( közvilágítás és elektromos töltőállomás áramellátás, csapadékvíz elvezetés, tárolt víz tovább vezetése, ivóvízellátás, távközlési és informatikai, valamint térfigyelő hálózatok, és kertépítészet és tereprendezés) - kapcsolódó beruházások - védőcsöveinek helyszínrajz alapján történő elhelyezésére.
A feladat része közművek, szakhatóságok nyilatkozatainak, hozzájárulásainak szükség esetén – érvényességi idő lejárta esetén - történő ismételt beszerzése is.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47568049
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16768703
Postai cím: Guba Sándor Utca 71
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: faludy.marianna@geigerutep.hu
Telefon: +36 703723444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása 2019. szeptember 17. napjáig.
Az algut betömedékelésével kapcsolatban felmerült többletköltségek árajánlat szerint 1.328.350,- Ft többletköltséget jelentenek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munkák során 2019.08.16. kivitleező egy falazott alagutat talált az építendő út nyomvonalában. Az eseményről aznak fotók készültek, és írásos tájékoztatás készült a Megrenelő felé. Az alagut betömedékelése , a probléma megszüntetése érdekében a Vállalkozó az árajánatát benyújtotta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46239699 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47568049 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben