Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17105/2019
CPV Kód:42662100-5
Ajánlatkérő:FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Igm Robotersysteme AG
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fémmegmunkálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80226497
Postai cím: Bátaszéki Út 70
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Gábor
Telefon: +36 74529100
E-mail: ferropatent@ferropatent.hu
Fax: +36 74529667
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ferropatent.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ferropatent.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fémmegmunkálás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kompl. hegesztőrobot rendszer tervezése-szállítása
Hivatkozási szám: EKR000317612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42662100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplett hegesztőrobot rendszer tervezése és szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 235000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kompl. hegesztőrobot rendszer tervezése-szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Komplett hegesztőrobot rendszer tervezése és szállítása
Komplett hegesztőrobot rendszernek az alábbi minimális műszaki paramétereknek kell megfelelnie:
Komplett hegesztőrobot rendszer:
- robot hatósugár min.: 1900 mm
- hegesztőrobot tengelyeinek száma min.: 7
- teljes rendszer tengelyeinek száma min.: 12 (teljeskörben szinkronizált)
- rendszer kialakítása: kompakt (egy egységben)
- robot teherbírása min.: 10 kg
- robot pozíciója. függesztett
- rendelkezésre álló maximális terület: 5500 * 8000 mm
- munkaállomások száma min.: 2
- cella rendelkezésére álló magasság max.: 4 m
- L-manipulátor min.: 2 db
- L-manipulátor karhossz min.: 1200 mm
- L-manipulátorok teherbírása min.: 500 kg/manipulátor
- kézi vezérlés a manipulátorokhoz: 2 db
- felső forgó konzol sugár min.: 1500 mm
- integrált zártkörű füstelszívás: ernyővel, elszívó készülékkel
- programozó készülék: hegesztésre optimalizált
- joystick karos robotmozgás: igen
- külső működtető irányító egység: érintőképes
- vészgombos leállítás: igen
- komplett robotcella kábelezés: igen
- bontható kétoldalú dugós kábelcsatlakozások: igen
- rögzítő elemek, dűbelek: igen
- robotcella komplett telepítés: igen
- gyári előátvétel hegesztési próbával: igen
- üzemi végátvétel: igen
- gyártástámogatás gyári szakemberrel 2 hét időtartamban
Programozás:
- programozási és szakmai alapoktatás 4 fő részére 5 naptári napon 8 óra időtartamban.
- offline programozási rendszer: teljeskörű / licenccel
- offline rendszer telepítése: igen
- offline programozás oktatása min. 4 fő részére 4 naptári napon 8 óra időtartamban.
Szenzortechnika
- gázterelőhüvelyes szenzor: igen
- ívvezérelt szenzor: igen
Hegesztő áramforrás:
- MÍG/MAG egyhuzalos huzalelektródás eljárás: digitális / primer inverteres
- Áramerősség min.: 500 A / 40 %, BI / 40 C
- Áramforrás tömege max.: 40 kg
- zártkörű vízhűtő egység: igen
- csökkentett fröcskölés eljárás: igen
- ívhossz stabilizálás: igen
- impulzus hegesztés ellenőrzéssel: igen
- beolvadás stabilizáció: igen
- pisztoly ütközésvédelem: mágneses lekapcsolású
- TCP beállítás: automatikus
- integrált kettős huzalelőtolás: master + slave
- automatikus pisztolytisztítás: külső + belső
- pisztolytisztítás nyomásfokozás min.: 14 bar
- automatikus huzalvég levágás: igen
- huzaladagolás: hordós + dobos
- huzalátmérők: 1,0 -1,2 mm
- védőgáz felszerelés: kevert
Biztonságtechnika
- biztonsági tolóajtó vezérlés: igen
- biztonsági ajtó vezérlés: igen
- többszínű üzemi állapotjelző lámpa: igen
Egyéb:
- csomagolás és szállítás, szállítmány biztosítással: igen
- jótállás: 24 hónap
- Szerviz alkatrészellátási idő: 48 óra
- Gyári szerviz kiszállási idő: értékelési részszempont
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti paramétereknek megfelelő gép terveinek elkészítése. A tervek ajánlatkérő általi elfogadását követően a tervek alapján a gép gyártása, szállítása, üzembe helyezése. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá a helyszínre szállítást és üzembe helyezést követően 5 munkanap próbaüzem biztosítására. Nyertes ajánlattevő feladata a gép kezelésének használatára vonatkozó betanítás a fentebb rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő a szállításkor az átadás-átvételi eljárás keretében köteles Ajánlatkérő részére átadni az eszköz CE tanúsítványát.
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azt Ajánlatkérő elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap)  10
2 Hibajavítás esetén a helyszíni kiszállásra vállalt határidő a jótállás időtartama alatt (24-48 óra)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00288 Ajánlatkérő a beszerzést részint a GINOP-1.2.1-16-2017-00288 számú pályázati forrás finanszírozásából, részint önerőből finanszírozza. A támogatás intenzitása: 50,00 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: EUR.
II.2.14) További információ:
II.2.5.) ponthoz: A szakember többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) értékelési részszempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai többlet tapasztalatát igazoló szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlati ár: Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) kerül értékelésre

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 065 - 150671
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kompl. hegesztőrobot rendszer tervezése-szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Igm Robotersysteme AG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63823615
Postai cím: IZ NÖ-Süd, Objekt M8 Strasse 2a.
Város: Wiener Neudorf
NUTS-kód: AT122
Postai irányítószám: 2355
Ország: Ausztria
E-mail: istvan.timcsak@igm-group.com
Telefon: +36 304656402
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96518600
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 256439
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 235000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Termék szállítmányozás, fuvarozás. Terméktelepítés, beüzemelés, tanácsadás, szakember biztosítása az M2 alkalmassági pont
igazolására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: ATU61199045
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
igm Robotersysteme AG
IZ NÖ-Süd, Straße 2a, Halle 8M, 2355 Wiener Neudorf
adószáma: ATU61199045
Környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem vettek figyelembe.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)