Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17114/2019
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Aszód Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2170 Aszód belterületén megtalálható alábbi útszakaszok: Kómár Gyula utca (1556 hrsz.); Pauler Tivadar utca (1534 hrsz.); Tél utca (1524; 21/133 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aszód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45326725
Postai cím: Szabadság Tér 9.
Város: Aszód
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2170
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztán István
Telefon: +36 28500666
E-mail: istvan.sztan@aszod.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://aszod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pauler és Kómár u vízelvezető rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000979052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az „Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában.
Főbb mennyiségek:
Utca megnevezése érintett hrsz-ek szakasz hossza [fm] elvégzendő feladat
Kómár Gyula utca 1556 260 Új burkolt árok építése
Pauler Tivadar utca 1534 231 Új burkolt árok építése
Tél utca 1524; 21/133 170 burkolt árok felújítása a hibás szakaszokon
Kómár Gyula utca:
- Árok burkolatának bontása (40 m2);
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 30 cm (60 m)
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 40 cm (4 m)
- Beton előfej csőátereszhez és rácsos folyókához (42 db);
- Árok földmunka kialakítása (179 m3);
- Fejtett föld mozgatása elszállítása 5 km-ig (164 m3);
- Kapubejárók feltöltése cső felett helyi anyagból (15 m3);
- Burkolt árok építése Leier ÁBE 30/40-200L, B125, rézsű 1:1 (182 m)
- Burkolt árok építése 40x40-es lapokkal (40 m2)
Pauler Tivadar utca:
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 30 cm (48 m)
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 40 cm (4 m)
- Beton előfej csőátereszhez és rácsos folyókához (35 db);
- Árok földmunka kialakítása (152 m3);
- Fejtett föld mozgatása elszállítása 5 km-ig (140 m3);
- Kapubejárók feltöltése cső felett helyi anyagból (12 m3);
- Burkolt árok építése Leier ÁBE 30/40-200L, B125, rézsű 1:1 (175 m)
- Burkolt árok építése 40x40-es lapokkal (22,3 m2)
Ha a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az építési munkák nem tartalmaznak engedélyköteles építési tevékenységet, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) rendelkezései szerint az építési beruházás nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21994225 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pauler és Kómár u vízelvezető rendszer kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2170 Aszód belterületén megtalálható alábbi útszakaszok:
Kómár Gyula utca (1556 hrsz.);
Pauler Tivadar utca (1534 hrsz.);
Tél utca (1524; 21/133 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés az „Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca vízelvezető rendszerének kiépítése a Tél utcai árok felújításával” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában.
Főbb mennyiségek:
Utca megnevezése érintett hrsz-ek szakasz hossza [fm] elvégzendő feladat
Kómár Gyula utca 1556 260 Új burkolt árok építése
Pauler Tivadar utca 1534 231 Új burkolt árok építése
Tél utca 1524; 21/133 170 burkolt árok felújítása a hibás szakaszokon
Kómár Gyula utca:
- Árok burkolatának bontása (40 m2);
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 30 cm (60 m)
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 40 cm (4 m)
- Beton előfej csőátereszhez és rácsos folyókához (42 db);
- Árok földmunka kialakítása (179 m3);
- Fejtett föld mozgatása elszállítása 5 km-ig (164 m3);
- Kapubejárók feltöltése cső felett helyi anyagból (15 m3);
- Burkolt árok építése Leier ÁBE 30/40-200L, B125, rézsű 1:1 (182 m)
- Burkolt árok építése 40x40-es lapokkal (40 m2)
Pauler Tivadar utca:
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 30 cm (48 m)
- Körszelvényű vasalt beton áteresz építése, csőátmérő 40 cm (4 m)
- Beton előfej csőátereszhez és rácsos folyókához (35 db);
- Árok földmunka kialakítása (152 m3);
- Fejtett föld mozgatása elszállítása 5 km-ig (140 m3);
- Kapubejárók feltöltése cső felett helyi anyagból (12 m3);
- Burkolt árok építése Leier ÁBE 30/40-200L, B125, rézsű 1:1 (175 m)
- Burkolt árok építése 40x40-es lapokkal (22,3 m2)
Ha a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az építési munkák nem tartalmaznak engedélyköteles építési tevékenységet, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) rendelkezései szerint az építési beruházás nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (Igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az alsó határ: 0 pont; a felső határ: 100 pont
A módszer(ek) meghatározása, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4-én) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza az „1. Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)” és a „Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban)” részszempont esetében. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat:
P = Alegjobb X (Pmax-Pmin) + Pmin
Avizsgált
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a „Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (Igen/nem)” részszempont esetén az 1. sz. melléklet B. pont alapján a pontozás elvét alkalmazza: az adott vállalások tekintetében az alábbi értékelési pontszámokat osztja ki: (IGEN 10 pont, NEM 0 pont)
Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pauler és Kómár u vízelvezető rendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75588225
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
E-mail: mgt.kft@freemail.hu
Telefon: +36 205196300
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12087264213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21994225
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bau-Ma Sped Trans Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36792252
Postai cím: Bartók Béla Út 11
Város: Verseg
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2174
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24311445213

Hivatalos név: MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75588225
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12087264213

Hivatalos név: MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72220434
Postai cím: Dózsa György Út
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683347210

Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges