Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:17118/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Igal Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Igal belterület 284 hrsz-ú, ténylegesen Igal, Rákóczi tér 25/A szám alatt található épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bór és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Igal Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91643977
Postai cím: Szent István Utca 107.
Város: Igal
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Obbás Gyula
Telefon: +36 82573029
E-mail: palyazat@igal.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.igal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás - Thermal Panzió felújítása
Hivatkozási szám: EKR000067142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Thermál Panzió felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Igal belterület 284 hrsz-ú, ténylegesen Igal, Rákóczi tér 25/A szám alatt található épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A "Thermal Panzió" épületének külső és belső felújítása, akadálymentes parkoló kialakítása. A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást, valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, és az annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A felhívásban, a műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben szereplő esetleges konkrét termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad más, a megjelölt termék műszaki - technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is. Ebben az esetben azonban a megfelelést vagy az azzal egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04290 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Thermál Panzió felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bór és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14428410
Postai cím: Takács Sándor Utca 39
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
E-mail: koboha@gmail.com
Telefon: +36 305980717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 70052233
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Igal belterület 284 hrsz-ú, ténylegesen Igal, Rákóczi tér 25/A szám alatt található épület
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A "Thermal Panzió" épületének külső és belső felújítása, akadálymentes parkoló kialakítása. A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást, valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, és az annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A felhívásban, a műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben szereplő esetleges konkrét termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad más, a megjelölt termék műszaki - technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is. Ebben az esetben azonban a megfelelést vagy az azzal egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80411793
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bór és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14428410
Postai cím: Takács Sándor Utca 39
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
E-mail: koboha@gmail.com
Telefon: +36 305980717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen módosítás következtében: további 4 db mosdó és WC helyiség teljes gépészeti felújítására is sor kerül. Megújul a vízhálózat és a csatornarendszer, új szaniterek kerülnek felszerelésre. További burkolat megújítások valósulnak meg: 124 m2 mértékben a folyosók, étterem, konyha, raktárak, öltöző új burkolatot kap. További 240 m2 csempeburkolat kerül felrakásra a konyha, raktárak, étterem, öltöző, mosdók területén. 20 m2 aljat burkolás valósul meg a mosdóknál, közlekedőknél. További 390 m2 festés valósul meg az épületben, az alábbi helyiségekben: folyosók, étterem, konyha, raktárak, öltöző. A gépészeti megújítás miatt szükséges az elavult burkolatok cseréje és a festés, mivel a feltört részeken a részleges helyreállítás a beruházás funkciója (panzió) miatt nem lehetséges, szükséges az esztétikai felújítás. A módosítás az üzemeltetés miatt is szükséges, mivel egy későbbi munkakezdés esetén újra szükséges lenne a teljes leállás, így vendégeket nem lehetne fogadni, emiatt komoly bevételkiesésre számíthat az üzemeltető.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 70052233 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80411793 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben