Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17119/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászkisér Város Önkormányzataa
Teljesítés helye:5137 Jászkisér, Fő út 4. (hrsz: 986)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászkisér Város Önkormányzataa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59147857
Postai cím: Fő Út 7.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukácsi György
Telefon: +36 57550130
E-mail: polgarmester@jaszkiser.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszkiser.hu/alap/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátor Ház kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000680572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Inkubátor Ház kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5137 Jászkisér, Fő út 4. (hrsz: 986)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az inkubátor ház épülete az Ajánlatkérő tulajdonában lévő telken, egy meglévő épület átalakításával kerül megvalósításra, a tervezési programban meghatározott feltételek szerint. A meglévő épület elavult állapotú, alaprajzi átalakítása és teljes körű felújítása szükséges. Az épület előző funkciója mozi és kereskedelmi funkció volt, alaprajzi kialakítása ennek megfelelően kettő nagyteremből és több kisebb helyiségből áll. A volt nézőtér padlószintje lejtős, a volt vetítő helyiség szintben osztott. A kereskedelmi egység alaprajzilag és megközelítés tekintetében is elkülönül egymástól. A nyugati homlokzaton így két bejárat található, külön előlépcsővel, a terepszinthez képest jelentős szintkülönbséggel. Az udvarhoz tornáccal csatlakozik az épület, itt a terep és a padlóvonal szintje közel azonos. Az udvarról nyílik a pince lejárata, a boltíves pince a délnyugati szárny alatt található. A meglévő épületszerkezetek állapota szemrevételezés alapján megfelelő, az épület a tervezett funkció kielégítésére alkalmas.
Az átalakítás során a színpadot el kell bontani, a mozi nézőtér lejtős padlóját nagyrészt fel kell tölteni, egy kisebb területen azonban bontani kell a többi padlószinttel való kiegyenlítés céljából. Bontandó a vetítő szintje, az előlépcsők, válaszfalak, nyílászárók helye a bontási és a tervezett alaprajznak megfelelően. A jelenlegi mozi és kereskedelmi terület közötti fal bontása előtt a födémszerkezet vizsgálata szükséges, a fal bonthatóságának megállapítására.
A kivitelezendő épületben egy többcélú nagyterem, kiszolgáló helyiségekkel és öt új iroda önálló mosdóval kerül kialakításra, a tervezett funkció kiszolgálására. A bejárat átalakításra kerül, a nyugati homlokzaton egy főbejárat készül, az akadálymentes bejárat az udvar felől közelíthető meg. Az udvaron kapnak helyet a szükséges parkolók, az akadálymentes parkolóval együtt. A pince a jelenlegi formájában marad meg, a lejárata lesz felújítva és a pincében lesz elhelyezve az új gépészet, az épületgépész terv szerint. Az épület tetején napelemes rendszer kerül elhelyezésre. A tetőszerkezetet a kivitelezés időszakában – a tetőfedés bontásával párhuzamosan - felül kell vizsgálni, a jelenleg nem látható szerkezeti részek ellenőrzése céljából. Az esetlegesen szükséges megerősítéseket el kell végezni. Az átalakítás során a meglévő szerkezetek – feltáráskor esetlegesen láthatóvá vált – hibáit ki kell javítani, tetőfedést, lécezést cserélni kell, az építészeti kialakítást, gépész – és elektromos rendszert a vonatkozó dokumentáció szerint fel kell újítani.
A kialakítással kapcsolatos további részleteket a Műszaki leírás és a Vállalkozási Szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01381 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inkubátor Ház kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: pocsestarsa@gmail.com
Telefon: +36 203160772
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 129895000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5137 Jászkisér, Fő út 4. (hrsz: 986)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az inkubátor ház épülete az Ajánlatkérő tulajdonában lévő telken, egy meglévő épület átalakításával kerül megvalósításra, a tervezési programban meghatározott feltételek szerint. A meglévő épület elavult állapotú, alaprajzi átalakítása és teljes körű felújítása szükséges. Az épület előző funkciója mozi és kereskedelmi funkció volt, alaprajzi kialakítása ennek megfelelően kettő nagyteremből és több kisebb helyiségből áll. A volt nézőtér padlószintje lejtős, a volt vetítő helyiség szintben osztott. A kereskedelmi egység alaprajzilag és megközelítés tekintetében is elkülönül egymástól. A nyugati homlokzaton így két bejárat található, külön előlépcsővel, a terepszinthez képest jelentős szintkülönbséggel. Az udvarhoz tornáccal csatlakozik az épület, itt a terep és a padlóvonal szintje közel azonos. Az udvarról nyílik a pince lejárata, a boltíves pince a délnyugati szárny alatt található. A meglévő épületszerkezetek állapota szemrevételezés alapján megfelelő, az épület a tervezett funkció kielégítésére alkalmas.
Az átalakítás során a színpadot el kell bontani, a mozi nézőtér lejtős padlóját nagyrészt fel kell tölteni, egy kisebb területen azonban bontani kell a többi padlószinttel való kiegyenlítés céljából. Bontandó a vetítő szintje, az előlépcsők, válaszfalak, nyílászárók helye a bontási és a tervezett alaprajznak megfelelően. A jelenlegi mozi és kereskedelmi terület közötti fal bontása előtt a födémszerkezet vizsgálata szükséges, a fal bonthatóságának megállapítására.
A kivitelezendő épületben egy többcélú nagyterem, kiszolgáló helyiségekkel és öt új iroda önálló mosdóval kerül kialakításra, a tervezett funkció kiszolgálására. A bejárat átalakításra kerül, a nyugati homlokzaton egy főbejárat készül, az akadálymentes bejárat az udvar felől közelíthető meg. Az udvaron kapnak helyet a szükséges parkolók, az akadálymentes parkolóval együtt. A pince a jelenlegi formájában marad meg, a lejárata lesz felújítva és a pincében lesz elhelyezve az új gépészet, az épületgépész terv szerint. Az épület tetején napelemes rendszer kerül elhelyezésre. A tetőszerkezetet a kivitelezés időszakában – a tetőfedés bontásával párhuzamosan - felül kell vizsgálni, a jelenleg nem látható szerkezeti részek ellenőrzése céljából. Az esetlegesen szükséges megerősítéseket el kell végezni. Az átalakítás során a meglévő szerkezetek – feltáráskor esetlegesen láthatóvá vált – hibáit ki kell javítani, tetőfedést, lécezést cserélni kell, az építészeti kialakítást, gépész – és elektromos rendszert a vonatkozó dokumentáció szerint fel kell újítani.
A kialakítással kapcsolatos további részleteket a Műszaki leírás és a Vállalkozási Szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 131650008
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás, közös megegyezéssel, az alábbi Kbt. pont alapján:
Kbt. 141. § „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 129895000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 131650008 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben