Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17121/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászapáti Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Jászapáti hrsz: 697, 684/3, 2799, 1/6, 1/5, 1/4, 3262, 1/3, 1/8, 679, 696/2, 2661/3, 711, 684/5, 684/4, 2375, 2371/6, 2787/1, 2787/2, 70, 870, 680, 2374/2, 1955, 2561/2 Teljes hrsz lista II.2.13) p.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászapáti Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24055235
Postai cím: Dr. Szlovencsák Imre Utca 2.
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Ferenc
Telefon: +36 57540100
E-mail: titkarsag@jaszapati.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszapati.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Termálvezeték építése Jászapátiban
Hivatkozási szám: EKR000782762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Termálvezeték építése Jászapátiban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászapáti hrsz: 697, 684/3, 2799, 1/6, 1/5, 1/4, 3262, 1/3, 1/8, 679, 696/2, 2661/3, 711, 684/5, 684/4, 2375, 2371/6, 2787/1, 2787/2, 70, 870, 680, 2374/2, 1955, 2561/2 Teljes hrsz lista II.2.13) p.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja a meglévő termálvíz (gyógyvíz) bázis kiegészítésére és részben helyettesítésére egy új termálkút fúrása, a keletkezett többlet termálvízzel a strand területén található fürdőmedencék egész éves üzemeltetésének megoldása, továbbá az új kút és a strand között olyan termálvíz szolgáltató települési közmű létrehozása, amellyel közintézmények (iskolák, óvodák, hivatalok) kiegészítő fűtésére és melegvíz előállítására használt fosszilis (földgáz) energiahordozót lehet kiváltani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23716 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Termálvezeték építése Jászapátiban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23072525
Postai cím: István király Út 19-21
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: info@vkristaly95kft.hu
Telefon: +36 57/442502
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57/442255
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148048768
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászapáti hrsz: 697, 684/3, 2799, 1/6, 1/5, 1/4, 3262, 1/3, 1/8, 679, 696/2, 2661/3, 711, 684/5, 684/4, 2375, 2371/6, 2787/1, 2787/2, 70, 870, 680, 2374/2, 1955, 2561/2 Teljes hrsz lista II.2.13) p.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja a meglévő termálvíz (gyógyvíz) bázis kiegészítésére és részben helyettesítésére egy új termálkút fúrása, a keletkezett többlet termálvízzel a strand területén található fürdőmedencék egész éves üzemeltetésének megoldása, továbbá az új kút és a strand között olyan termálvíz szolgáltató települési közmű létrehozása, amellyel közintézmények (iskolák, óvodák, hivatalok) kiegészítő fűtésére és melegvíz előállítására használt fosszilis (földgáz) energiahordozót lehet kiváltani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148048768
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23072525
Postai cím: István király Út 19-21
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: info@vkristaly95kft.hu
Telefon: +36 57442502
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57442255
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződés VII. 47. alpontját módosítják, minek alapján a hivatkozott pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetesen egyeztetett időpontban köteles az építési munkák teljesítésekor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja előtt 5 (öt) nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 (harminc) nap lehet. Az átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy Vállalkozó a Szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt Műszaki Specifikációban és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján, és a Ptk. 6:247.§ (2) bekezdésének való megfelelés érdekében.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 148048768 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148048768 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben