Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17131/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:FELPÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Győrszemere Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:9121 Győrszemere, Fő utca 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zátkőrűen müködő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FELPÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44101893
Postai cím: DÓZSA Utca 9.
Város: Felpéc
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kuglics Tamás
Telefon: +36 204363176
E-mail: polhivfelpec@invitel.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.felpec.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Győrszemere Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21813605
Postai cím: Fő Utca 20
Város: Győrszemere
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Gyula
Telefon: +36 302687502
E-mail: polgarmester@gyorszemere.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorszemere.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: erő- és munkagépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000292342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Győrszemere - tolólap
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győrszemere Községi Önkormányzat részére a dokumentációban meghatározott minimum műszaki paraméterekkel rendelkező 1db Bohr vagy azzal egyenértékű függesztett tolólap beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15963 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Győrszemere - tolólap
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zátkőrűen müködő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75617600
Postai cím: Külső Veszprémi Út 10-12
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: gep@agroker-gyor.hu
Telefon: +36 96520882
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96520881
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 590000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győrszemere Községi Önkormányzat részére a dokumentációban meghatározott minimum műszaki paraméterekkel rendelkező 1db Bohr vagy azzal egyenértékű függesztett tolólap beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2019/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 590000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zátkőrűen müködő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75617600
Postai cím: Külső Veszprémi Út 10-12
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: gep@agroker-gyor.hu
Telefon: +36 96520882
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96520881
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A megajánlott termék helyett azzal egyenértékű helyettesítő termék szállítása és a szállítási határidő módosítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó 2019. augusztus 21-én akadályközlő levélben jeleztea Vevő felé, hogy az ajánlatban szereplő Bohr függesztett tolólap szállítása a gyártó Bohrtrac Hungária Kft. 2019. június 30-i tevékenység megszűntetésével lehetetlenné vált. Eladó az akadályközlő levélben jelezte, hogy a megajánlott termék helyettesítésére az azzal megegyező paraméterekkel rendelkező STU 2,5 tolólapot kívánja szállítani. Eladő az egyenértékűséget az akadályközlő levél mellékleteként benyújtott dokumentumokkal igazolta. Tekintettel a fenti változásra, illetve a helyettesítő termék kapcsán kapott gyártói visszaigazolásra, Eladó kezdeményezte továbbá, hogy a szerződés teljesítésének határideje 2019. szeptember 30-ra módosuljon.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 590000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 590000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben