Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17132/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pécs,Veress E. rendelő főépület energetikai fejl.
Hivatkozási szám: EKR000510992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése„ program keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Veress Endre utcai rendelő, Pécs, Veress Endre utca 2. 529/91 helyrajzi számú ingatlanon található főépület energetikai fejlesztése
A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Pécs, Veress Endre u. 2. szám, 529/91 helyrajzi számú ingatlanon található rendelő főépületének energetikai korszerűsítését és projektarányos akadálymentesítését kívánja megvalósítani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 335505405 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécs,Veress E. rendelő főépület energetikai fejl
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261400-8
45262300-4
45262690-4
45310000-3
45312310-3
45331000-6
45332200-5
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Veress Endre utca 2. hrsz: 529/91
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Energetikai korszerűsítési munkák,melyek építészeti,gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
Akadálymentesítési munkák,melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek,de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
Összes nettó hasznos alapterület:5003,62 m2 Nem építési engedélyköteles tevékenység.
TOP-6.5.1-16 program keretén belül megvalósítandó műszaki elemek:Szükséges,valamennyi,nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket) fűtetlen tér felé eső oldalát utólagos hőszigeteléssel ellátni (2.890 m2),és a külső nyílászárókat-azokat új korszerű,hőszigetelt nyílászárókra lecserélni–,a fűtés szabályozhatóságát és a belső világításokat korszerűsíteni,és a bejárat közelében egy új akadálymentes mellékhelyiséget kialakítani.
A projektben elszámolható költségként opciós tételként elkülönítve kezeljük,az épület lapostetőjén napelemek telepítését.
Saját erős műszaki elemek:Mindazon műszaki részek,melyek a fenti pályázati konstrukció keretén belül nem elszámolható tételek,azonban az energetikai felújítással együtt, megvalósításuk szükségszerű.A projektben nem elszámolható költségként opciós tételként elkülönítve kezeljük,az épület 1 db tűzjelző rendszerének kialakítását
Főbb műszaki tartalom:
-Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 352 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 2890 m2
lapostető hő- és vízszigetelése: 1180 m2
gépészet:
meglévő radiátorra termosztatikus szelep: 206 db
villamos:
LED-es lámpatest elhelyezése: 757 db
árnyékolás:
kültéri lamellás árnyékoló: 108 db
-Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
1 db akadálymentes WC
1 db akadálymentes vészjelző
-A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
minden szinten az északnyugati szomszédos épülettől (hrsz. 529/92) tűzgátló ajtókkal történő leválasztása, valamint tűzterjedési gát képzése
Az épület villámvédelmi rendszerének a korszerűsítése szükséges a lapostetőt érintő hőszigetelési és vízszigetelési munkák miatt.
A TOP-6.5.1-16 program keretén belül megvalósítandó műszaki elemek:
Valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket) fűtetlen tér felé eső oldalát utólagos hőszigeteléssel ellátni (külső homlokzati fal hőszigetelése: 2.890 m2), valamint a külső nyílászárókat - azokat új korszerű, hőszigetelt nyílászárókra lecserélni –(homlokzati nyílászáró elhelyezése: 352 db), a fűtés szabályozhatóságát (meglévő radiátorra termosztatikus szelep: 206 db) és a belső világításokat korszerűsíteni (LED-es lámpatest elhelyezése: 757 db) , valamint a bejárat közelében egy új akadálymentes mellékhelyiséget kialakítani (1 db akadálymentes WC, 1 db akadálymentes vészjelző) .
Saját erős műszaki elemek:
Mindazon műszaki részek, melyek a fenti pályázati konstrukció keretén belül nem elszámolható tételek, azonban az energetikai felújítással együtt, megvalósításuk szükségszerű.
A projektben nem elszámolható költségként opciós tételként elkülönítve kezeljük, az épület 1 db tűzjelző rendszerének kialakítását.
A nyertes ajánlattevő további feladatait a KD tartalmazza.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés alapján.Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervben rögzített funkciókat biztosítják,azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 Az M.2./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIONÁLIS MUNKÁK:
1 db fotovillamos rendszer kialakítása – melynek mérete maximum a HMKE mérete lehet (csatlakozási teljesítménye max. 50 kVA, így max. 50 kW beépített teljesítményű kiserőmű) – elhelyezését és az épület lapostető felületét figyelembe véve (maximális rendelkezésre álló lapostető felület: 800m2), az épület tényleges villamos energiafogyasztásához igazítottan (épület éves fogyasztása a 2017-es évben 240.700 kWh) tartószerkezettel, bekötéssel, összeépítve, szükséges inverterrel, valamint a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítésével, engedélyek beszerzésével, kivitelezéssel
A Kivitelező opcionális feladata továbbá, az épületen belüli 1 db tűzjelző rendszer kiépítése, melyet önerős forrásból biztosítunk.
A napelemek telepítésének- és a tűzjelző rendszer kiépítésének megvalósíthatósága, az ajánlati árak beérkezését követően kerül véglegesítésre. Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő ezen munkákat szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, illetve attól számított 3 hónapon belül jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni, a fedezet rendelkezésre állása esetén.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. alpontjában előírt SZE szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell,a 2. ért. résszempontra tett
megajánlás alátámasztására.A D.339/15/2017 és a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét
eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 235 - 536467
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pécs,Veress E. rendelő főépület energetikai fejl
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola Utca 21
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: info@rpsc.hu
Telefon: +36 706355896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 335505405
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7761 Kozármisleny, Viola Utca 21 24719458-2-02, mikrovállalkozásnak minősül.
További Ajánlattevők:
I. S és P 2004 Építőipari Kft. 7831 Pellérd Ipar utca 3. 14317251-2-02 és Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató Kft., 7831 Pellérd Ipar utca 3. 11542409-2-02 Közös Ajánlattevő – Sp04-Baház Konzorcium
II. BD-INVEST Kft., 7628 Pécs, Komlói Út 237. 24708922-2-02
III. Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34. 11066901-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján
További információ:
Feltételes eljárás:
Az Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt munkák finanszírozása érdekében támogatást kíván igénybe venni, melynek érdekében a jövőben pályázatot nyújt be.
A kérelem elbírálásáig az Ajánlatkérő a Kbt.53.§(6) alapján jár el, és a támogatás teljes vagy részleges elmaradása megalapozza a Kbt. 75.§(2) a) pont és a 131. § (9) alkalmazását.
Az Ajánlatkérő a kérelem kedvező elbírálását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállakozási szerződés hatálybalépése feltételeként is kiköti.
A felhívásban meghatározott munkák megrendelésének elmaradása esetén ajánlattevők semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthatnak.
Részajánlattételre az alábbiakban részletezett további indokok miatt nincs lehetőség:
„A munkaterületen több Vállalkozó együttes jelenléte az alábbi problémák kialakulásához vezethet a kivitelezés során, melyeket külön Vállalkozási szerződésekkel kezelni nem lehetséges:
1.Organizációs problémák:
•A munkaterület kialakítása, körbekerítése és őrzése; az építéshez szükséges közművek ideiglenes kiépítése; a kivitelezés alatti áram és ivóvíz használat olyan feladatok és költségek, amelyeket részajánlattétel esetén minden egyes Vállalkozó között szükséges elosztani, amely véleményünk szerint nem lehetséges, az ebből adódó elszámolási viták miatt.
•A munkaterületen rendelkezésre álló organizációs terület használatát részajánlattétel esetén külön szükséges lenne lehatárolni, hogy a későbbi munkaterület helyreállítási feladatok elvégezhetők legyenek. Véleményünk szerint ez nem lehetséges, továbbá az egyes munkafolyamatokhoz folyamatos változó méretű organizációra van szükség, így a felhasznált terület is nagyban megnő.
•Mivel a munkaterület megközelítése korlátozott, így az egyes Vállalkozók, anyagot a munkaterületre csak korlátozottan egymással egyeztetve tudnak szállítani, azonban ez folyamatos problémákat okoz a kivitelezés során, így veszélyeztetve a véghatáridőt.
•Technológiailag egymásra épülő munkafolyamatok miatt, egyes területen több Vállalkozónak egyszerre kellene dolgozni, egymás akadályoztatása nélkül, amely véleményünk szerint nem megvalósítható, amely az alábbi példákból is látható:
oaz egyes szakágakhoz tartozó bontási munkálatok nem szétválaszthatók, továbbá munkavédelmi szempontok miatt is nehezen kivitelezhető.
oa villamos, gépész és gyengeáramú alapcsövezéseket több ütemben kell elhelyezni a szakipari munkák előtt, amely egymásra épülése miatt folyamatos csúszást okoz.
oa szaniterek, armatúrák és egyéb berendezések elhelyezése a elhelyezése a festések és burkolások után tud megvalósulni, amely egymásra épülése miatt folyamatos csúszást okoz.
oaz épület bezárása (nyílászárók, héjazat) előtt a belső munkálatokat csak komoly kockázatokkal lehet megkezdeni.
•Az egyes egymásra épülő a folyamatok között egymástól független Vállalkozóknak kell a már elkészült munkákat megóvni, amely folyamatos problémát okoz. Az elkészült munkák esetleges sérülése esetén nem lehet meghatározni, hogy melyik Vállalkozónak szükséges a javításokat elvégezni, amely folyamatos problémát okoz.
•Részajánlattétel esetén a munkaterületen dolgozó több Vállalkozó miatt a vagyonvédelem kiemelt problémát okoz.
•A befejező munkálatok során, amely időszakban jellemzően az összes Vállalkozó a helyszínen dolgozna, nem lehet lehatárolni az egyes Vállalkozók munkaterületét, mert kis léptékű az egész épületre kiterjedő munkát végeznek (kapcsolók, armatúrák, termosztátok, kilincsek, piperetárgyak stb. elhelyezése)
2.Kivitelezés közben felmerülő dokumentációs problémák.
3.Műszaki átadás-átvétel során felmerülő probléma.
4.Garanciális időszakban felmerülő probléma: nehezen határozható meg, hogy melyik melyik Vállalkozó hibájából adódnak az egyes garanciális javítási feladatok, a viták rendezése miatt jelentősen megnő a garanciális javítások i
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)