Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17133/2019
CPV Kód:45212420-6
Ajánlatkérő:Balatonszabadi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8651 Balatonszabadi Vak Bottyán utca 139. hsz. 567. hrsz. telken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonszabadi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45023107
Postai cím: Vak B. Utca 102
Város: Balatonszabadi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8651
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Töpler Eszter
Telefon: +36 204623199
E-mail: jegyzo@balatonszabadi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonszabadi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konyhafelújítás
Hivatkozási szám: EKR000878342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212420-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás a Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központjának konyha épületrész belső felújítására irányul. Az építési beruházás során a konyha villamos hálózata és gépészeti csővezetékei kerülnek kicserélésre, ezen kívül a vakolatok cseréje, burkolás és csempézés, valamit a belső nyílászárók cseréje valósul meg.
A korszerűsítés célja a higiéniai körülmények emelése a követelmények szintjére.
A korszerűsítés során új gipszkarton mennyezet burkolatok kerülnek beépítésre.
A falak vakolatát, csempézését leverve új vakolás és 2 m magas csempézés készül, amely már a teljes elektromos és gépészeti vezetékrendszert takarja, higiénikus, takarítható felületet képez. A Konyha csempézése kivételt képez, ez stabil, síkban van, ezt csak a vezetékek bevésésével bontjuk meg és teljes felületén 2 m magasan újra csempézzük. A csempézett felületek éleit koracél él védelemmel kell ellátni.
A padozatokban ugyan úgy, mint a konyhai csempézésben vezetékhornyok kerülnek kialakításra. Lejtésük, aljzatuk rendben van, így itt is a meglévő lapra lapozunk padozat kiegyenlítés és a folyékony fóliaszigetelés után, ugyan úgy, mint a csempézésnél.
A Konyhaüzem belső nyílászárói elhasználódtak, kopottak, rendezetlen méretűek, javításuk nem gazdaságos. Ezek kibontásra kerülnek, helyettük egységes utólag szerelhető pallótokos egységes 2,1 m magas ajtók, 1,2 m magas átadó ablakok kerülnek beépítésre. Az ajtólapok felső harmadban üvegezettek, az ajtó méretváltozatok 75, 90, és 105 cm szélesek, oldalt nyílóak. Az átadó ablakok méretválasztéka 60, 90, és 120 cm szélesek és emelkedő toló nyitásmódúak.
A nyílásokat a tervezett méretűre bővítjük nyílásáthidalók segítségével, vagy szűkítjük 15 cm széles bontott téglafallal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Konyhafelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212420-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8651 Balatonszabadi Vak Bottyán utca 139. hsz. 567. hrsz. telken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás a Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központjának konyha épületrész belső felújítására irányul. Az építési beruházás során a konyha villamos hálózata és gépészeti csővezetékei kerülnek kicserélésre, ezen kívül a vakolatok cseréje, burkolás és csempézés, valamit a belső nyílászárók cseréje valósul meg.
A korszerűsítés célja a higiéniai körülmények emelése a követelmények szintjére.
A korszerűsítés során új gipszkarton mennyezet burkolatok kerülnek beépítésre.
A falak vakolatát, csempézését leverve új vakolás és 2 m magas csempézés készül, amely már a teljes elektromos és gépészeti vezetékrendszert takarja, higiénikus, takarítható felületet képez. A Konyha csempézése kivételt képez, ez stabil, síkban van, ezt csak a vezetékek bevésésével bontjuk meg és teljes felületén 2 m magasan újra csempézzük. A csempézett felületek éleit koracél él védelemmel kell ellátni.
A padozatokban ugyan úgy, mint a konyhai csempézésben vezetékhornyok kerülnek kialakításra. Lejtésük, aljzatuk rendben van, így itt is a meglévő lapra lapozunk padozat kiegyenlítés és a folyékony fóliaszigetelés után, ugyan úgy, mint a csempézésnél.
A Konyhaüzem belső nyílászárói elhasználódtak, kopottak, rendezetlen méretűek, javításuk nem gazdaságos. Ezek kibontásra kerülnek, helyettük egységes utólag szerelhető pallótokos egységes 2,1 m magas ajtók, 1,2 m magas átadó ablakok kerülnek beépítésre. Az ajtólapok felső harmadban üvegezettek, az ajtó méretváltozatok 75, 90, és 105 cm szélesek, oldalt nyílóak. Az átadó ablakok méretválasztéka 60, 90, és 120 cm szélesek és emelkedő toló nyitásmódúak.
A nyílásokat a tervezett méretűre bővítjük nyílásáthidalók segítségével, vagy szűkítjük 15 cm széles bontott téglafallal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Felelős műszaki Vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai többlettapasztalatának ideje (0-48 hónap) 20
2 3. Vállalt többlet jótállási idő (0-12 hónap a kötelezően előírt 24 hónap felett)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Konyhafelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatok a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) valamint a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenek, mert a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságát egyik ajánlattevő sem igazolta, valamint az ajánlatok egyéb módon nem feleltek meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Ebből adódóan az eljárás a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja eredménytelen, mert a beérkezett két ajánlattevő ajánlata közül egyetlen érvényes ajánlat sem volt.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WHT Mix Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72968372
Postai cím: Mályva Utca 2/2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23447617211

Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges