Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17144/2019
CPV Kód:45261410-1
Ajánlatkérő:UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest IV. kerület, Király u. 13. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:K-KONSTRUKT Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56943883
Postai cím: Munkásotthon Utca 66-68
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Orsolya
Telefon: +36 703309229
E-mail: vass.orsolya@uvzrt.hu
Fax: +36 13698103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatóház lapostető felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000820592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261410-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolgáltatóház lapostető felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261410-1
További tárgyak:45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. kerület, Király u. 13. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14441 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatóház lapostető felújítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: K-KONSTRUKT Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64445980
Postai cím: Fő Utca 15
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: malnasi.norbert@k-konstrukt.hu
Telefon: +36 308211634
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261410-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261410-1
További tárgyak:45261400-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. kerület, Király u. 13. sz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 53
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33103570
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződés eredeti szövege:
1. A II. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint.
2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül.
Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint)
A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik.
Módosítás:
1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint.
2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései
Teljesítési határidő: 53 naptári nap.
A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap.
3. A Szerződés „III.3.1. pontja:
A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 33.103.570 HUF, azaz Harminchárommillió-százháromezer-ötszázhetven forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerz. teljesítés során a Megrendelő és Vállalkozó a Tervezővel egyeztettek, a tárgyi építési beruházás céljai teljes körű megvalósulása érdekében, ill. arra vonatkozóan, hogy a későbbi üzemeltetés során a felújítással érintett területeken további (víz)károk ne keletkezzenek.A bontási munkák 1.üteme utáni Tervezői állásfoglalás/műszaki szakvélemény szerint kiegészített, új műszaki tartalomban a változtatásokat és a bekövetkező késéseket az alábbi tényezők együttesen okozzák:1) A szerződés teljesítés során felmerült előre nem látható ok/rejtett hiba, mely az előzetes feltárás során nem volt észlelhető: Az eredetileg tervezett kialakítás - a nem megfelelő meglévő aljzat miatt- nem kivitelezhető szakszerűen: A trapézlemez hullámvölgyeiben nagy mennyiségű víz áll. Az eredeti rétegrend felső síkján található neoacid lemez szigetelés, ami a ragasztásos rögzítés alapjául szolgált volna nem várt módon elvált az aljzatául szolgáló polisztirol hőszigetelésről, így nem tud aljzatként szolgálni
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33103570 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Új kialakítási javaslat:
A végleges megoldáshoz a teljes rétegrend elbontása szükséges a trapézlemez síkpontjáig, és új műszaki tartalomnak megfelelően, új, korszerű, pára- és hő technológiailag jobb műszaki képességű rétegrend kialakítása szükséges az alábbiak szerint:
o 1,5 mm vtg. PVC-P csapadékvíz elleni szigetelés (mechanikai rögzítéssel)
o 1 rtg. geotextília elválasztó- és alátétréteg
o 2- cm, polisztirol lejtésképzés 2,5 % lejtéssel, a megmaradó 4 db összefolyó irányába
o 12 cm vtg., új ( ezzel együtt száraz ) polisztirol hőszigetelés ( meglévővel azonos vastagságú )
o 1 rtg. párazáró lemez és ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelés
o meglévő, megtisztított trapézlemez;
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben