Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17146/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesgyarmat, HRSZ: 1433; 1656;1381 ;1505/1; 1397 ; 1468 ; 1455 ; 1427 ; 1863/1; 1876/2; 4101; 2714;2715; 2716, 0606/3; 0608; 0607; 0606/5; 0606/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KIPPER CAR TRANSZ Fuvarozó , Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60165486
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csák Zsolt
Telefon: +36 66491058
E-mail: muszak@fuzesgyarmat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesgyarmat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvízelvezetés rekonstrukció Füzesgyarmaton
Hivatkozási szám: EKR001167412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvízelvezetés rekonstrukció Füzesgyarmaton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Füzesgyarmat, HRSZ: 1433; 1656;1381 ;1505/1; 1397 ; 1468 ; 1455 ; 1427 ; 1863/1; 1876/2; 4101; 2714;2715; 2716, 0606/3; 0608; 0607; 0606/5; 0606/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Füzesgyarmat 1. öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója projekt keretén belül az alábbi vízi létesítmények fognak elkészülni.
1-1-2 csatorna Bem, Dózsa utca 572 m hosszúságban
1-1-3 csatorna Sas u. 615 m hosszúságban
1-1-4 csatorna Zrínyi u. 565 m hosszúságban
1-1-5 csatorna Zrínyi u. 555 m hosszúságban
1-1-3-1 csatorna Tó utca 125 m hosszúságban
1-1-4-1 csatorna Akácfa utca 75 m hosszúságban
1-1-5-1 csatorna Berzsenyi utca 117 m hosszúságban
1-1-5-2 csatorna Erkel utca 125 m hosszúságban
1-1-0 Lakatosszigeti csatorna 960 m hossz
Ez utóbbi csatorna biztosítja azt, hogy a rekonstrukciósra tervezett csatornák által szállított káros csapadékvizet fogadja, és elszállítja az 1. jelű öblözet fő befogadójába a Nagyéri-Vettréti csatorna 3+345 sz. szelvényébe történő becsatlakozásig.
A rekonstrukciós munka során a csatornák jelenleg meglévő nyomvonalán, lényegileg és alapvetően a csatornák jelenlegi mélységét biztosító mederburkolat épül, és az ingatlanok kapubejáróinak átépítése történik meg.
A vízrendezés végrehajtásával a belterületen a vízi létesítmények olyan állapotba kerülnek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területeken a magán, állami és közösségi létesítményekben. A víz helyben tartását szolgálja továbbá a szikkasztó burkoló elemek alkalmazása.
A projekt keretében megvalósul a vízgyűjtő területről a káros vizek elvezetése, és ezzel egyidejűleg a hasznosítható vizek maximális helyben tartása.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00041

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03362 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvízelvezetés rekonstrukció Füzesgyarmaton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KIPPER CAR TRANSZ Fuvarozó , Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33417352
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 17
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
E-mail: juliannabalazs1976@gmail.com
Telefon: +36 303415896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84343162
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Füzesgyarmat, HRSZ: 1433; 1656;1381 ;1505/1; 1397 ; 1468 ; 1455 ; 1427 ; 1863/1; 1876/2; 4101; 2714;2715; 2716, 0606/3; 0608; 0607; 0606/5; 0606/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Füzesgyarmat 1. öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója projekt keretén belül az alábbi vízi létesítmények fognak elkészülni.
1-1-2 csatorna Bem, Dózsa utca 572 m hosszúságban
1-1-3 csatorna Sas u. 615 m hosszúságban
1-1-4 csatorna Zrínyi u. 565 m hosszúságban
1-1-5 csatorna Zrínyi u. 555 m hosszúságban
1-1-3-1 csatorna Tó utca 125 m hosszúságban
1-1-4-1 csatorna Akácfa utca 75 m hosszúságban
1-1-5-1 csatorna Berzsenyi utca 117 m hosszúságban
1-1-5-2 csatorna Erkel utca 125 m hosszúságban
1-1-0 Lakatosszigeti csatorna 960 m hossz
Ez utóbbi csatorna biztosítja azt, hogy a rekonstrukciósra tervezett csatornák által szállított káros csapadékvizet fogadja, és elszállítja az 1. jelű öblözet fő befogadójába a Nagyéri-Vettréti csatorna 3+345 sz. szelvényébe történő becsatlakozásig.
A rekonstrukciós munka során a csatornák jelenleg meglévő nyomvonalán, lényegileg és alapvetően a csatornák jelenlegi mélységét biztosító mederburkolat épül, és az ingatlanok kapubejáróinak átépítése történik meg.
A vízrendezés végrehajtásával a belterületen a vízi létesítmények olyan állapotba kerülnek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területeken a magán, állami és közösségi létesítményekben. A víz helyben tartását szolgálja továbbá a szikkasztó burkoló elemek alkalmazása.
A projekt keretében megvalósul a vízgyűjtő területről a káros vizek elvezetése, és ezzel egyidejűleg a hasznosítható vizek maximális helyben tartása.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84343162
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KIPPER CAR TRANSZ Fuvarozó , Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33417352
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 17
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
E-mail: juliannabalazs1976@gmail.com
Telefon: +36 303415896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a szerződés 4. pontját a szerződés időtartama vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, ugyanis a szerződéskötést követően beállott, előre nem látható körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A szerződésmódosítás indoka:
A Felek egybehangzóan a kivitelezés befejezési határidejét módosítani kívánják, tekintettel arra, hogy a munkaterületet a műszaki ellenőr jelenlétében csak 2019. március 6. napján adta át az ajánlatkérő. Ekkor a vállalkozó megkezdte a szükséges építőanyagok és betonelemek beszerzését.
A beruházáshoz szükséges eszközök és anyagok legjelentősebb részét a beépítésre kerülő betonelemek adják (folyóka, mederelem, áteresz csövek, stb.). Ezeknek az elemeknek jelenleg igen nagy kereslete van a megnövekedett beruházás mennyiség miatt, így azok leszállítása csak 2019. május elején kezdődött meg. Az elemek gyártása és leszállítása sajnos nem volt folyamatos, a beszállító a sorozatos megrendelések miatt nem tudta teljesíteni a határidőre történő szállításokat. Az építőanyag hiányában így a munkálatokat érdemben nem tudta végezni a vállalkozó.
Mindezen felül 2019. májusában bekövetkezett igen csapadékos időjárás is akadályoztatta a kivitelezést. Mindössze 9 napon keresztül tudott a vállalkozó ebben a hónapban munkát végezni, de többször kellett a megkezdett munkát felfüggeszteni, abbahagyni a jelentős csapadék miatt.
Ezen indokok miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása a szerződésben.
A szerződés 4. pontjában eredeti szöveg:
A szerződés időtartama: 2019.08.31.
A szerződés 4. pontja a módosítást követően:
A szerződés időtartama: 2019. december 31. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterületet a műszaki ellenőr jelenlétében csak 2019. március 6. napján adta át az ajánlatkérő.Ekkor a vállalkozó megkezdte a szükséges építőanyagok és betonelemek beszerzését.A beruházáshoz szükséges eszközök és anyagok legjelentősebb részét a beépítésre kerülő betonelemek adják (folyóka, mederelem, áteresz csövek, stb.).Ezeknek az elemeknek jelenleg igen nagy kereslete van a megnövekedett beruházás mennyiség miatt,így azok leszállítása csak 2019. május elején kezdődött meg.Az elemek gyártása és leszállítása sajnos nem volt folyamatos, a beszállító a sorozatos megrendelések miatt nem tudta teljesíteni a határidőre történő szállításokat.Az építőanyag hiányában így a munkálatokat érdemben nem tudta végezni a vállalkozó.
Mindezen felül 2019. májusában bekövetkezett igen csapadékos időjárás is akadályoztatta a kivitelezést.9 napon keresztül tudott a vállalkozó ebben a hónapban munkát végezni,de többször kellett a megkezdett munkát felfüggeszteni,abbahagyni a jelentős csapadék miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 84343162 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84343162 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben