Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17152/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Bodajk Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Bodajk Város
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PI-SEBI-BI Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bodajk Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36478026
Postai cím: Petőfi S. Utca 60.
Város: Bodajk
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wurczinger Lóránt
Telefon: +36 22410001
E-mail: muszak@bodajk.hu
Fax: +36 22410031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodajk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bodajk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Bodajkon TOP 212 2.elj ism.
Hivatkozási szám: EKR000133562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zöld város kialakítása Bodajkon TOP-2.1.2-15-FE1
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44221000-5
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Bodajk Város
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„”Bodajk Város Önkormányzat „Zöld város kialakítása Bodajk településen” című TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése”
Rövid mennyiségi összefoglalás:
Zúzotkőpálya készítés: 93,3 m2
Térburoklat: 824 m2
világítás: 3 db
Nyillásáthidaló: 14 db
teherhordó kitöltő falazat: 334,36 m2
Fa tetőszerkezet: 123,24 m2
Födémszigetelés 40mm: 211,03 m2
Tetőcserép: 220 m2
Burkolatok: 999,1 m2
Fémlemez fedés: 59,38 m2
nyíllászáró: 145,89 m2
Vízsszigetelés: 985,77 m2
hőszigetelés: 1672,83 m2
térburkolat: 448,76 m2
lombhulatók: 19 db
cserjék: 17 db
lágyszárúak: 684 db

VÍZ
Dúcolás: 227 m2
Zsaluzás: 18 m2
betonacél t: 0,4
Beton/vasbeton: 3,8 m3

ÚT
bitumenes burkolat: 12,68 m3
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04224 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöld város kialakítása Bodajkon TOP-2.1.2-15-FE1
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PI-SEBI-BI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26252902
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: pibikft@gmail.com
Telefon: +36 304221156
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150881523
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44221000-5
További tárgyak:45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Bodajk Város
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„”Bodajk Város Önkormányzat „Zöld város kialakítása Bodajk településen” című TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése”
Rövid mennyiségi összefoglalás:
Zúzotkőpálya készítés: 93,3 m2
Térburoklat: 824 m2
világítás: 3 db
Nyillásáthidaló: 14 db
teherhordó kitöltő falazat: 334,36 m2
Fa tetőszerkezet: 123,24 m2
Födémszigetelés 40mm: 211,03 m2
Tetőcserép: 220 m2
Burkolatok: 999,1 m2
Fémlemez fedés: 59,38 m2
nyíllászáró: 145,89 m2
Vízsszigetelés: 985,77 m2
hőszigetelés: 1672,83 m2
térburkolat: 448,76 m2
lombhulatók: 19 db
cserjék: 17 db
lágyszárúak: 684 db

VÍZ
Dúcolás: 227 m2
Zsaluzás: 18 m2
betonacél t: 0,4
Beton/vasbeton: 3,8 m3

ÚT
bitumenes burkolat: 12,68 m3
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 218720109
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PI-SEBI-BI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26252902
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: pibikft@gmail.com
Telefon: +36 304221156
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.1. A felek a szerződés műszaki tartalmát a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja alapján kiegészítik az előzményben vázolt új vasbeton födém és tetőszerkezet építési feladatával.
1.2. A Felek megállapodnak egymással, hogy a további építési feladatra tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Szerződés teljesítési határidejét 2019. augusztus 31. napjáról meghosszabbítják 2020. május 15. napjáig. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. május 15.”
1.3. A Felek megállapodnak egymással, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Szerződés vállalkozói díja 44,96 %-kal, azaz 67 838 586.-- Ft összeggel megemelik. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák vállalkozói átalánydíja:
Vállalkozói átalánydíj összesen: 218 720 109- Ft + 59 054 429.- Ft ÁFA
Felek a vállalkozói díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés jelen szerződésmódosítás előző pont szerinti módosításának indokait a Felek az alábbiakban rögzítik:
Az épület középső részének (közösségi terének) alapozása már elkészült, de az északi, keleti és nyugati szárnyak összekapcsolás nélkül külön-külön állnak. A tetőszerkezetek így nyitottak, szél esetén labilisak. A helyzet haladéktalan megoldása az élet, testi épség és vagyoni károsodás veszélyét magában hordozó fokozott omlásveszély miatt szükséges, ezért egy új kivitelező kiválasztási folyamatának bevárása további jelentős károkat okozhat a Megrendelőnek. A kivitelező a nem lebontott/eredeti épületrészekben a befejező munkáknál tart, a víz csatornahálózatot, fűtés alapvezetéket, villamos erősáramú és tűzjelző kábelezést a 3 külön épületszárnyban kiépítette, ezek összekapcsolása, egy rendszerbe foglalása, aztán üzembe helyezése, eredeti kivitelező nélkül jelentős többlet munkanapot okozna egy új vállalkozónak, ami jelentős idő és pénzveszteséget okozna.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 150881523 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 218720109 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben