Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17165/2019
CPV Kód:43300000-6
Ajánlatkérő:Szakcs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szakcs, Széchenyi u. 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M+M Építőgép Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szakcs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31478335
Postai cím: Kossuth Utca 4
Város: Szakcs
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7213
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Récsei Gábor
Telefon: +36 74485205
E-mail: szakcsph@tolna.net
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szakcs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kotró-, rakodógép beszerzése - árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000531492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kotró-, rakodógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szakcs, Széchenyi u. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kotró-, rakodógépet kíván beszerezni. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem biztosítja a rész ajánlattétel lehetőségét.
A részletes műszaki adatokat és mennyiségeket a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentumai tartalmazzák.
A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott termékre vonatkozó, cégszerűen aláírt termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint legalább azon műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség az egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan teljesítendő feltételeknek minősülnek. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, ami az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: TOP-1.1.1.-16-TL1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12737 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kotró-, rakodógép beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M+M Építőgép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39352323
Postai cím: Bacsó B. Út 23 2281/2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 304115533
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34589540
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22410000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szakcs, Széchenyi u. 22.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kotró-, rakodógépet kíván beszerezni. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem biztosítja a rész ajánlattétel lehetőségét.
A részletes műszaki adatokat és mennyiségeket a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentumai tartalmazzák.
A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott termékre vonatkozó, cégszerűen aláírt termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint legalább azon műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség az egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan teljesítendő feltételeknek minősülnek. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, ami az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 88
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22410000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M+M Építőgép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39352323
Postai cím: Bacsó B. Út 23 2281/2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 304115533
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34589540
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek egyezően állapítják meg, hogy eladó a mai napot megelőzően már tájékoztatta vevőt arról, hogy az adásvételi szerződés 2019. július 4. napján történt aláírását követően Szakcs Község Önkormányzata által megvásárolni kívánt, és a közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlatban feltüntetett Mecalac/Terex/TLB890 típusú kotró-, rakodógép határidőben történő leszállítása az eladón kívül álló okból, előre nem látható akadályba ütközik. A tárgybeli gépet Angliában gyártják és az angol gyártó nem állított elő elegendő az új EU-s előírásoknak megfelelő motort, amilyen motorral a jelen szerződés tárgyát képező eszközt is fel kell szerelni. Eladó tájékoztatta arról is vevőt, hogy jelen szerződést módosító okirat aláírásának napján a gép már Magyarországon van, de annak forgalomba helyezése és vevő részére történő átadása még néhány napot fog igénybe venni, így az eredeti szerződésben megjelölt határidőben történő szállítás kötelezettségének eladó nem tud eleget tenni.
Szerződő felek a fent rögzítettekre figyelemmel a hivatkozott adásvételi szerződés módosításában állapodnak meg és a jelen „Adásvételi szerződést módosító okirat” elnevezésű okirat aláírásával egyezően módosítják a Kbt. 141. § -ában foglalt rendelkezéseket alkalmazva.
Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy az eredeti szerződésben rögzített határidő a feleken kívülálló és előre nem látható okok következtében beállott következmények és körülmények miatt nem tartható, és a felek egyező akarattal a szerződést módosítják. Szerződő felek a jelen módosító okirattal érintett adásvételi szerződést akként módosítják, hogy az eredeti szerződés 4. fejezetének 1. pontja törlődik és helyére az alábbi rendelkezések kerülnek:
„4. Teljesítési határidő
1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét úgy határozzák meg: hogy legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig kell teljesíteni.”
A felek szándéka szerinti szerződésmódosítás kapcsán felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre hivatkoznak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlattevő helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. Az adásvételi szerződés módosítással érintett elemei nem képezték a bírálati (értékelési) szempontrendszer részét a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban. Jelen szerződésmódosítás az adásvételi szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a szerződésben rögzített eredeti vételárat a szerződésmódosítás nem érinti és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemre nem terjeszti ki.
Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy jelen szerződésmódosítás a fent rögzített és mindkét szerződő fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható okok következtében beállott körülmények miatt az adásvételi szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 141. § (6) bekezdésével összhangban álló módosítása megalapozott és indokolt, a felek által megvizsgált körülmények megalapozzák a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazását.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 22410000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22410000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben