Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17169/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57050092
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 13280630
E-mail: elek.aniko@nagyeskiss.hu
Fax: +36 88543901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nitrokemia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tiszavasvári,hulladéklerakó kármentesítés
Hivatkozási szám: EKR000535892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklerakó kármentesítés I. ütem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 17169 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 135 - 330860
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
M.1.1. olyan referenciamunkával, amely a 219/2004. (VII.21.) Korm. r. szerinti kármentesítés keretében, min. 6400 m2 felülettel bentonit résfal megépítésére, a résfal valamely szakaszán legalább a felszíntől számított 20 méteres réselési talpmélység elérésével építésre vonatkozik.
M.1.2. olyan referenciamunkával, amely a 219/2004. (VII.21.) Kr. szerinti kármentesítés keretében, résfal építése során kikerülő min. 3840 m3 szennyezett és szennyezettlen zagyos föld szétválasztása és kezelése tevékenységre vonatkozik.
M.1.3. olyan referenciamunkával, amely a 219/2004. (VII.21.) Kr. szerinti kármentesítés beavatkozási szakasza keretében, szennyezett felszín alatti víz kezelő rendszer (ezen belül vízkitermelő, és kezelő és nyelető rendszer, és monitoring kutak) építésére és ezek irányítástechnikájának kiépítése és sikeres próbaüzemmel történő beüzemelése és vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció összeállítása és a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése tevékenységekre vonatkozik, ahol a rendszer tartalmazott termelő- és nyeletőkutakat, és dréneket, szerves és toxikus fémszenyezők tisztítására is alkalmas víztisztító létesítményt, továbbá kármentesítési monitoring rendszert.
Amennyiben AK az M.1. és M.2. követelményekben hatósági jóváhagyáshoz kötött feltételt határozott meg, külföldi letelepedésű AT esetében elfogadja a letelepedés országa szerinti hatóság jóváhagyását is.
AK külföldi letelepedésű AT esetében a 219/2004. (VII.21.) Kr szerinti kármentesítés tekintetében elfogadja a hivatkozott kormányrendeletben a kármentesítés tekintetében meghatározott feltételeket teljesítő referencia bemutatását is.
AT fenti referencia az M.1.1. és M.1.2. esetében több, de max. 2 db szerződéssel, az M.1.3. esetben egy szerződés keretében történt teljesítéssel igazolható.
M.2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik
M.2.1.) egy fő minőségellenőrzésért felelős projektvezetővel, aki rendelkezik:
a) a 297/2009. (XII. 21.) Kr szerinti SZKV1.1 és/vagy SZKV1.3 szakértői jogosultsággal, (vagy azzal egyenértékű), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel és
b) projektvezetői és/vagy műszaki irányítói szakmai tapasztalattal, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szennyezett felszín alatti víz és földtani közeg és/ vagy hulladék elhatárolásra passzív hidraulikus védelem kialakítással tárgyú munkában.
M.2.2.) egy fő szakemberrel, aki
a 266/2013. (VII.11.) Kr 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3.) egy fő tervező szakemberrel, aki
a 266/2013. (VII.11.) Kr 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 16. sor „Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület „VZ-TER” (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.4.) egy fő tervező szakemberrel, aki
a 266/2013. (VII.11.) Kr 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 30. sor „geotechnikai tervezési szakterület „GT” (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) jogosultsággal, vagy megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.5.) egy fő vezető szakértővel, aki
a 297/2009. (XII. 21.) Kr szerinti SZKV1.1 és/vagy SZKV1.3 szakértői jogosultsággal, (vagy azzal egyenértékű), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakir. végzettséggel és szakm gyakorlat idővel rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető, kivéve az M.2.3 és M.2.4, ami egy szakemberrel is teljesíthető.
Helyesen:
M.1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
M.1.1. olyan referenciamunkával, amely a 219/2004. (VII.21.) Korm. r. szerinti kármentesítés keretében, min. 6400 m2 felülettel bentonit résfal megépítésére, a résfal valamely szakaszán legalább a felszíntől számított 20 méteres réselési talpmélység elérésével építésre vonatkozik.
M.1.2. olyan referenciamunkával, amely a 219/2004. (VII.21.) Kr. szerinti kármentesítés keretében, résfal építése során kikerülő min. 3840 m3 szennyezett és szennyezettlen zagyos föld szétválasztása és kezelése tevékenységre vonatkozik.
M.1.3. olyan referenciamunkával, amely a 219/2004. (VII.21.) Kr. szerinti kármentesítés beavatkozási szakasza keretében, szennyezett felszín alatti víz kezelő rendszer (ezen belül vízkitermelő, és kezelő és nyelető rendszer, és monitoring kutak) építésére és ezek irányítástechnikájának kiépítése és sikeres próbaüzemmel történő beüzemelése és vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció összeállítása és a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése tevékenységekre vonatkozik, ahol a rendszer tartalmazott termelő- és nyeletőkutakat, és dréneket, szerves és toxikus fémszenyezők tisztítására is alkalmas víztisztító létesítményt, továbbá kármentesítési monitoring rendszert.
Amennyiben AK az M.1. és M.2. követelményekben hatósági jóváhagyáshoz kötött feltételt határozott meg, külföldi letelepedésű AT esetében elfogadja a letelepedés országa szerinti hatóság jóváhagyását is.
AK külföldi letelepedésű AT esetében a 219/2004. (VII.21.) Kr szerinti kármentesítés tekintetében elfogadja a hivatkozott kormányrendeletben a kármentesítés tekintetében meghatározott feltételeket teljesítő referencia bemutatását is.
AT fenti referencia az M.1.1. és M.1.2. esetében több, de max. 2 db szerződéssel, az M.1.3. esetben egy szerződés keretében történt teljesítéssel igazolható.
M.2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik
M.2.1.) egy fő minőségellenőrzésért felelős projektvezetővel, aki rendelkezik:
a) a 297/2009. (XII. 21.) Kr szerinti SZKV1.1 és/vagy SZKV1.3 szakértői jogosultsággal, (vagy azzal egyenértékű), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel és
b) projektvezetői és/vagy műszaki irányítói szakmai tapasztalattal, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szennyezett felszín alatti víz és földtani közeg és/ vagy hulladék elhatárolásra passzív hidraulikus védelem kialakítással tárgyú munkában.
M.2.2.) egy fő szakemberrel, aki
a 266/2013. (VII.11.) Kr 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. sor „Vízgazdálkodási építmények szakterület „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3.) egy fő tervező szakemberrel, aki
a 266/2013. (VII.11.) Kr 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 16. sor „Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület „VZ-TER” (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.4.) egy fő tervező szakemberrel, aki
a 266/2013. (VII.11.) Kr 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 30. sor „geotechnikai tervezési szakterület „GT” (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) jogosultsággal, vagy megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.5.) egy fő vezető szakértővel, aki
a 297/2009. (XII. 21.) Kr szerinti SZKV1.1 és/vagy SZKV1.3 szakértői jogosultsággal, (vagy azzal egyenértékű), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakir. végzettséggel és szakm gyakorlat idővel rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető, kivéve az M.2.3 és M.2.4, ami egy szakemberrel is teljesíthető.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívással együtt a közbeszerzési dokumentumokat, szerződéstervezetet, műszaki dokumentumokat is módosítja, melyről az érdeklődő gazdasági szereplőket külön tájékoztatja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ