Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17176/2019
CPV Kód:33141300-3
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://markusovszky.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zárt vérvételi szerelékek beszerzése, szállítása
Hivatkozási szám: EKR000966432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés zárt vérvételi szerelékek beszerzésére, szállítására, süllyedéses automata kihelyezésével a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére – 3 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Centrifuga cső és tartozékai, összesen 343 900 db/év vérvételi eszköz beszerzése
2. rész: Vérvételi tűk és vérvételi tartozékok, összesen 345 830 db/év vérvételi eszköz beszerzése
3. rész: Vérvételi csövek, összesen 929 950 db/év vérvételi eszköz beszerzése 1 db süllyedéses automata és 3 db kisebb süllyedéses automata biztosításával

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 015466 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 157 - 387043
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vérvételi csövek beszerzése az alábbiak szerint:
- NAF-KA oxalat 2 ml, mennyiség: 9.600 db/év
- EDTA tri-kálium 3 ml, mennyiség: 254.200 db/év
- EDTA tri-kálium 2 ml, mennyiség: 5.200 db/év
- Na-citrikum 3,2% minimum 1,8 ml sandwich, mennyiség: 4.550 db/év
- Na-citrikum 3,2% 4,5 ml, mennyiség: 120.600 db/év
- Na-heparin minimum 6 ml, mennyiség: 600 db/év
- Semleges cső 6ml, mennyiség: 17.850 db/év
- EDTA tri-kálium 6 ml, mennyiség: 29.400 db/év
- Lithium-heparin 6 ml, mennyiség: 4.750 db/év
- Szérumcső 6 ml, mennyiség: 343.450 db/év
- Vérsüllyedés vizsgálat K3 EDTA 3 ml -es vérképes csőből, mennyiség: 126.300 db/év
- Litium - heparinos 5 ml-es, gél szeparátorral, mennyiség: 900 db/év
- Kapilláris vérképes cső kisgyerekek részére 0,5ml, mennyiség: 300 db/év
- Kapilláris szérumcső kisgyerekek részére 0,5ml, mennyiség: 200 db/év
- MiniCollect Z Na-citrát 3,2% cső 1 ml (450539), mennyiség: 50 db/év
- Semleges cső 2ml (454088), mennyiség: 1.200 db/év
- Biztonsági vérvételi lándzsa behat. mélység: 1 mm (450427), mennyiség: 2.800 db/év
- Szérumcső 2 ml, mennyiség: 8.000 db/év
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt 1 db K3 EDTA-s vérképes csőből működő süllyedéses automatát és 3 db kisebb K3 EDTA-s vérképes csőből működő süllyedéses automatát kell biztosítania a vizsgálatokhoz. Az automata készülékek üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása, a laboratóriumi informatikai rendszerhez való csatlakoztatás, valamint a szerződés időtartama alatt a teljes körű szervízellátás a Nyertes ajánlattevő feladata.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Vérvételi csövek beszerzése az alábbiak szerint:
- NAF-KA oxalat 2 ml, mennyiség: 9.600 db/év
- EDTA tri-kálium 3 ml, mennyiség: 254.200 db/év
- EDTA tri-kálium 2 ml, mennyiség: 5.200 db/év
- Na-citrikum 3,2% minimum 1,8 ml sandwich, mennyiség: 4.550 db/év
- Na-citrikum 3,2% 4,5 ml, mennyiség: 120.600 db/év
- Na-heparin minimum 6 ml, mennyiség: 600 db/év
- Semleges cső 6ml, mennyiség: 17.850 db/év
- EDTA tri-kálium 6 ml, mennyiség: 29.400 db/év
- Lithium-heparin 6 ml, mennyiség: 4.750 db/év
- Szérumcső 6 ml, mennyiség: 343.450 db/év
- Vérsüllyedés vizsgálat K3 EDTA minimum 1,6 ml, maximum 3 ml-es csőből, mennyiség: 126.300 db/év
- Litium - heparinos 5 ml-es, gél szeparátorral, mennyiség: 900 db/év
- Kapilláris vérvételi cső kisgyerekek részére 0,5ml vérkép vizsgálathoz (alvadásgátló: EDTA), mennyiség: 300 db/év
- Kapilláris szérumcső kisgyerekek részére 0,5ml, mennyiség: 200 db/év
- Na-citrát 3,2% cső 1 ml, mennyiség: 50 db/év
- Semleges cső 2ml, mennyiség: 1.200 db/év
- Biztonsági vérvételi lándzsa behat. mélység: 1 mm, mennyiség: 2.800 db/év
- Szérumcső 2 ml, mennyiség: 8.000 db/év
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt 1 db K3 EDTA-s vérképes csőből működő süllyedéses automatát és 3 db kisebb K3 EDTA-s vérképes csőből működő süllyedéses automatát kell biztosítania a vizsgálatokhoz. Az automata készülékek üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása, a laboratóriumi informatikai rendszerhez való csatlakoztatás, valamint a szerződés időtartama alatt a teljes körű szervízellátás a Nyertes ajánlattevő feladata.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Valamennyi rész vonatkozásában:
III.2.2) ponthoz: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, továbbá a fizetési feltételek pontos, részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő (AK) nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását.(Kbt. 61. § (1) bek.)
AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. A kitöltött ár- és szakmai specifikációs táblázat megnevezésű excel táblázat az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősül.
Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), a következő nyilatkozatokat: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), cégszerűen aláírt és kitöltött ár- és specifikációs táblázatot (pdf és xls formátumban is), Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint ESPD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyilatkozat a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2) bek.].
Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá (pdf vagy jpg vagy jpeg formátumban): az ajánlatban nyilatkozatot tevő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67. § (2) bek. és 325. § és Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint; amennyiben az AT nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát; a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és a 4/2009. (III. 17.) EüM. rend. alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat. AK előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában csatolja az általa megajánlott árukra a gyártói termékismertető prospektust és/vagy fényképes műszaki leírást, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a specifikációs táblázatában előírt paramétereknek.
AK a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
A felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
A műszaki tartalomra, devizák átváltására vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
FAKSZ: Balassi János, 01038. sz.
Az eljárásban minden kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik [Kbt. 40. § (1) bek.].
A IV.2.6) pontban szereplő adat=60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.
Jelen eljárásban AK a GDPR rendelet alapján a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
Helyesen:
Valamennyi rész vonatkozásában:
III.2.2) ponthoz: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, továbbá a fizetési feltételek pontos, részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő (AK) nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását.(Kbt. 61. § (1) bek.)
AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. A kitöltött ár- és szakmai specifikációs táblázat megnevezésű excel táblázat az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősül.
Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), a következő nyilatkozatokat: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), cégszerűen aláírt és kitöltött ár- és specifikációs táblázatot (pdf és xls formátumban is), Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint ESPD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyilatkozat a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2) bek.].
Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá (pdf vagy jpg vagy jpeg formátumban): az ajánlatban nyilatkozatot tevő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67. § (2) bek. és 325. § és Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint; amennyiben az AT nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát; a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és a 4/2009. (III. 17.) EüM. rend. alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat. AK előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában csatolja az általa megajánlott árukra a gyártói termékismertető prospektust (amennyiben a dokumentum nem tartalmazza valamennyi, a termékek specifikációs táblázatában előírt paramétert, akkor csatolja az adott termék fényképes műszaki leírását is).
AK a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
A felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
A műszaki tartalomra, devizák átváltására vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
FAKSZ: Balassi János, 01038. sz.
Az eljárásban minden kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik [Kbt. 40. § (1) bek.].
A IV.2.6) pontban szereplő adat=60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.
Jelen eljárásban AK a GDPR rendelet alapján a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja a t. Gazdasági Szereplőket, hogy az eljárást megindító felhívás mellett az egyéb közbeszerzési dokumentumok ("Közbeszerzészi dokumentum", "Ár- és specifikációs táblázat" , "Iratjegyzék, iratminta") is módosultak.
Valamennyi módosítással érintett dokumentumban a módosítással érintett elemeket Ajánlatkérő kiemeléssel jelölte. A módosítással érintett dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen tette közvetlenül elektronikusan elérhetővé. Kérjük, hogy az ajánlattétel során a módosított közbeszerzési dokumentumokat alkalmazni szíveskedjenek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ