Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17181/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:ROLLÓ Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
Teljesítés helye:6412 Balotaszállás, 0121/65 hrsz helyrajzi szám.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ROLLÓ Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25671
Postai cím: I. ker. kerület 95.
Város: Balotaszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6412
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ambrus Tímea
Telefon: +36 77542007
E-mail: gazdasag@rollo.hu
Fax: +36 77542007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pvcfeldolgozas.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A ROLLÓ KFT. KOMPLEX FEJLESZTÉSE KERETÉBEN ÚJ ÜZEMÉPÜLET - ÜZEMCSARNOK, IRODÁK ÉS SZOCIÁLIS HELYISÉGEK ELHELYEZÉSÉVEL - ÉPÍTÉSE
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A ROLLÓ KFT. KOMPLEX FEJLESZTÉSE KERETÉBEN ÚJ ÜZEMÉPÜLET - ÜZEMCSARNOK, IRODÁK ÉS SZOCIÁLIS HELYISÉGEK ELHELYEZÉSÉVEL - ÉPÍTÉSE
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6412 Balotaszállás, 0121/65 hrsz helyrajzi szám.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás a Rolló Kft. (6412 Balotaszállás, I. ker. 95.) komplex fejlesztése keretében Balotaszállás, 0121/65 hrsz. teljesítési helyszínen új üzemépület - csarnok és iroda - építésére irányul, az alábbiak mentén, a műszaki leírásban részletezettek szerint:
Főbb munkanemek és mennyiségek:
Vállalkozó feladata a GINOP-1.2.7-17-2017-00012 azonosító számú projekt keretében támogatott építési beruházás - üzemépület: csarnok és iroda építés - megvalósítása Kiskunhalas Város Jegyzője által M/122-15/2018. számon, IR-000134920/2018 iratazonosítóval kiadott építési engedély, az engedélyt megalapozó létesítési engedélyes tervek és a hatályos jogszabályok szerint kötelezően elkészítendő kiviteli tervek által meghatározott műszaki tartalommal.
Létesítendő üzemépület hasznos alapterülete: 1581,87 m2, amely a tervezett helyiségek között az alábbiak szerint oszlik meg:
Földszint szociális rész: 185,12 m2
Emelet szociális rész:172,01 m2
Csarnok rész:1224,74 m2
A megvalósítandó létesítményt egy földszintes, 1224,72 m2-es acél pillérvázas csarnoképülettel, simított beton aljzattal, szendvicspanel térelhatárolással, hagyományosan falazott két szintes 357,13 m2-es hasznos alapterületű szociális blokkal, 1525,4 m2 szendvicspanel tetőszerkezettel, 151 db műanyag nyílászáróval, 6 db redőnykapuval, 1 db szekcionált ipari kapuval és 1000 m2 felületű térbetonnal kell kivitelezni.
A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a kiadott műszaki dokumentumok előírásait betartani, továbbá - adott esetben - a Megrendelőt képviselő tervezővel tervezői művezetés keretében együttműködni. Köteles továbbá a műszaki ellenőrzését tűrni, a hatályos jogszabályok és a vonatkozó szerződés előírásai szerint.
Amennyiben a kivitelezéshez egyéb organizációs, kiegészítő, szakfelügyeleti, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Vállalkozó feladata továbbá, a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása, valamint a használatba vételi engedélyezési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő részére (és párhuzamosan a műszaki ellenőr részére) történő átadásával zárul.
A Vállalkozónak továbbá a teljes vállalkozói díj számlába állítását követően is támogatnia kell az Ajánlatkérőt (Megrendelőt) a vonatkozó használatba vételi eljárásban, a szükséges engedély(ek), szakhatósági és egyéb szükséges hozzájárulás(ok) beszerzéséig. Ennek keretében amennyiben a Vállalkozó által készített dokumentáció tekintetében a hatóság (engedélyező, vagy szakhatóság), vagy eljáró közmű szolgáltató hiánypótlást vagy egyéb javítási, kiegészítési kötelezettséget ír elő, Vállalkozó - jótállási kötelezettsége keretében - köteles azt teljesíteni, az esetleges hibák javításával, illetve az igények teljesítésével, a forgalomba helyezés és üzembe helyezés érdekében.
Vállalkozónak az ajánlattétel során az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó organizációs, kiegészítő, szakfelügyeleti, mérnöki, vagy dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
A további műszaki és mennyiségi jellemzőket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7-17-2017-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19104 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - a Rolló Kft. komplex fejlesztése keretében új üzemépület - üzemcsarnok, irodák és szociális helyiségek elhelyezésével - építése tárgyában.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 77521160
Internetcím(ek): (URL) www.modinvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 287233736
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213200-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6412 Balotaszállás, 0121/65 hrsz helyrajzi szám.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás a Rolló Kft. (6412 Balotaszállás, I. ker. 95.) komplex fejlesztése keretében Balotaszállás, 0121/65 hrsz. teljesítési helyszínen új üzemépület - csarnok és iroda - építésére irányul, az alábbiak mentén, a műszaki leírásban részletezettek szerint:
Főbb munkanemek és mennyiségek:
Vállalkozó feladata a GINOP-1.2.7-17-2017-00012 azonosító számú projekt keretében támogatott építési beruházás - üzemépület: csarnok és iroda építés - megvalósítása Kiskunhalas Város Jegyzője által M/122-15/2018. számon, IR-000134920/2018 iratazonosítóval kiadott építési engedély, az engedélyt megalapozó létesítési engedélyes tervek és a hatályos jogszabályok szerint kötelezően elkészítendő kiviteli tervek által meghatározott műszaki tartalommal.
Létesítendő üzemépület hasznos alapterülete: 1581,87 m2, amely a tervezett helyiségek között az alábbiak szerint oszlik meg:
Földszint szociális rész: 185,12 m2
Emelet szociális rész:172,01 m2
Csarnok rész:1224,74 m2
A megvalósítandó létesítményt egy földszintes, 1224,72 m2-es acél pillérvázas csarnoképülettel, simított beton aljzattal, szendvicspanel térelhatárolással, hagyományosan falazott két szintes 357,13 m2-es hasznos alapterületű szociális blokkal, 1525,4 m2 szendvicspanel tetőszerkezettel, 151 db műanyag nyílászáróval, 6 db redőnykapuval, 1 db szekcionált ipari kapuval és 1000 m2 felületű térbetonnal kell kivitelezni.
A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a kiadott műszaki dokumentumok előírásait betartani, továbbá - adott esetben - a Megrendelőt képviselő tervezővel tervezői művezetés keretében együttműködni. Köteles továbbá a műszaki ellenőrzését tűrni, a hatályos jogszabályok és a vonatkozó szerződés előírásai szerint.
Amennyiben a kivitelezéshez egyéb organizációs, kiegészítő, szakfelügyeleti, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Vállalkozó feladata továbbá, a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása, valamint a használatba vételi engedélyezési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő részére (és párhuzamosan a műszaki ellenőr részére) történő átadásával zárul.
A Vállalkozónak továbbá a teljes vállalkozói díj számlába állítását követően is támogatnia kell az Ajánlatkérőt (Megrendelőt) a vonatkozó használatba vételi eljárásban, a szükséges engedély(ek), szakhatósági és egyéb szükséges hozzájárulás(ok) beszerzéséig. Ennek keretében amennyiben a Vállalkozó által készített dokumentáció tekintetében a hatóság (engedélyező, vagy szakhatóság), vagy eljáró közmű szolgáltató hiánypótlást vagy egyéb javítási, kiegészítési kötelezettséget ír elő, Vállalkozó - jótállási kötelezettsége keretében - köteles azt teljesíteni, az esetleges hibák javításával, illetve az igények teljesítésével, a forgalomba helyezés és üzembe helyezés érdekében.
Vállalkozónak az ajánlattétel során az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó organizációs, kiegészítő, szakfelügyeleti, mérnöki, vagy dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
A további műszaki és mennyiségi jellemzőket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 369
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 287233736
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 77521160
Internetcím(ek): (URL) www.modinvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés Vállalkozó általi teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 270 napról 369 napra változott.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítése során kettő egymástól függetlenül jelentkező, de hatásaiban összeadódó előre nem látható, Vállalkozó munkavégzését akadályozó ok merült fel. Egyrészt, az elektromos Szolgáltató általi méretlen végleges elektromos áram lekötésére és a trafó ház kiépítésre - annak ellenére, hogy azt Megrendelő 2018. decemberében megrendelte - még 2019. augusztusában sem került sor, illetve arra végső határidőként a Szolgáltató 2019. október 31-i teljesítési határidőt jelölt meg. A végleges elektromos áram lekötés és trafóház kialakítása után lehet az új épített létesítmény elektromos áram betáp kábelét, gépész, és elektromos áram végső mérési jegyzőkönyveit elkészíteni. Vállalkozó ezért a Szolgáltató által teljesítendő feladatok elkészültéig nem tudja elvégezni a következő munkákat: elektromos betáp kábel kiépítés, térbetonozási és elektromos valamint gépész bekötési, beüzemelési és mérési jegyzőkönyv készítési feladatok. Másrészt, a csarnoképületbe kerülő - külön beszerzésben megvalósuló - portálmaró gép alá külön alapozási munkákat kell elvégezni (ez nem jelen szerződés vállalkozójának feladata). Erről Megrendelő is csak a gépszállító által részére 2019.07.30-án átadott telepítési tervből értesült. Ezen alapozási munkák elvégzéséig a területen további építőmesteri munkafolyamatok nem végezhetőek. Az alapozási munkák elvégzése után lehet az ágyazatot véglegesíteni és az ipari padló kivitelezését megkezdeni, valamint a követő szakipari munkákat, elektromos, gépészeti kivitelezési munkákat elvégezni. Vállalkozó ezen alapozási kivitelezési munka elkészültéig nem tud végezni a következő munkákat: ágyazati, ipari padló kivitelezési, azt követő szakipari, elektromos, gépészeti feladatok. Előbbiek alapján szükségessé vált a véghatáridő módosítása. A műszaki ellenőr a módosítással egyetért.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 287233736 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 287233736 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A vállalkozó jelen hirdetmény tartalmával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben