Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17206/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Erdőkövesd Községi Önkormányzata
Teljesítés helye:Erdőkövesd 095, 0104/17, 0105, 0107, 0108/4, 0125, 160/1, 160/2, 188/1, 196, 197/1, 197/5, 224, 260, 267, 285, 367, 401, 526, 535, 549, 573, 587, 588, 596, 614, 670, 671, hrsz-ú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erdőkövesd Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84202505
Postai cím: II. Rákóczi F. Út 39.
Város: Erdőkövesd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3252
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gombás Dezsőné
Telefon: +36 36568038
E-mail: penzugy.ekov@gmail.com
Fax: +36 36568039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erdokovesd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erdokovesd.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdőkövesd TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 ÚJ ELJÁRÁS
Hivatkozási szám: EKR001135732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Erdőkövesd TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 ÚJ ELJÁRÁS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112000-5
45232450-1
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Erdőkövesd 095, 0104/17, 0105, 0107, 0108/4, 0125, 160/1, 160/2, 188/1, 196, 197/1, 197/5, 224, 260, 267, 285, 367, 401, 526, 535, 549, 573, 587, 588, 596, 614, 670, 671, hrsz-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erdőkövesd község bel- és csapadékvíz elvezetésének megvalósítása a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésével, a rendelkezésre bocsátott vízjogi létesítési engedélynek megfelelően, a műszaki dokumentáció részét képező tervek alapján. Tervezett létesítmények: A községben található meglevő, felújításra kerülő földmedrű árkok és vízfolyások a részletes helyszínrajzoknak, valamint a hossz-szelvényeknek megfelelően, bővítésre illetve burkolásra kerülnek. A burkolatok túlnyomórészt előregyártott elemekből készülnek, a vízszállításnak megfelelő 20 – 60 cm-es fenékszélességgel. A vízelvezető árkoknál az átjárókat vasbeton fedlapok beépítésével kell kialakítani, a kapubejárókat minimum 5.0 m szélességgel. A hidraulikai számításnak megfelelő átereszek, zárt csatornák – átmérő, esés – nem kerülnek elbontásra, de kitisztításukról a kivitelezés során gondoskodni kell. A vízelvezető rendszerbe beilleszthető meglevő árokszakasz tisztítását, esetleges javítását a kivitelezés során el kell végezni. Az építés során feleslegessé vált műtárgyakat amennyiben, az zavarja az épülő árok üzemelését, el kell bontani. Épülő vízelvezető létesítmények: Erdőkövesd belterületi vízrendezés kapcsán ~8598 fm csapadékcsatorna érintett, ebből meglévő, megmaradó áteresz ~59 fm, így összesen ~8539 fm csapadékcsatorna épül, melyből: Földmedrű árok: ~4778 m Nyílt burkolt árok: összesen ~2526 m, ebből - előregyártott vasbeton mederburkoló elemmel: 20/200-as: ~1087 m, 30/200-as: ~1191 m, 40/200-as: 2 m, 60/200-as: ~236 m. - terméskő burkolattal: ~6 m - szárazon rakott terméskő burkolattal: ~4 m Zárt beton csatorna és áteresz: összesen ~1235 m - beton csatorna: Ø40: ~45 m, Ø80: ~136 m - áteresz: Ø30: ~106 m, Ø40: ~882,5 m, Ø50: ~6 m, Ø60: ~39 m, Ø80: 19 m, Ø100: ~1,5 m Erdőkövesd község belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyes tervét a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.) 2017/55.tervszám alatt készítette. A tervdokumentáció alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/5181/2018. ált. iktatószám alatt vízjogi létesítési engedélyt adott. A vízjogi létesítési engedély a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetének (Műszaki dokumentáció) részét képezi. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02184 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Erdőkövesd TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 ÚJ ELJÁRÁS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15412311
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: maxicargokft@gmail.com
Telefon: +36 703898670
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 246400000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112000-5
45232450-1
45232451-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Erdőkövesd 095, 0104/17, 0105, 0107, 0108/4, 0125, 160/1, 160/2, 188/1, 196, 197/1, 197/5, 224, 260, 267, 285, 367, 401, 526, 535, 549, 573, 587, 588, 596, 614, 670, 671, hrsz-ú ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erdőkövesd község bel- és csapadékvíz elvezetésének megvalósítása a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésével, a rendelkezésre bocsátott vízjogi létesítési engedélynek megfelelően, a műszaki dokumentáció részét képező tervek alapján. Tervezett létesítmények: A községben található meglevő, felújításra kerülő földmedrű árkok és vízfolyások a részletes helyszínrajzoknak, valamint a hossz-szelvényeknek megfelelően, bővítésre illetve burkolásra kerülnek. A burkolatok túlnyomórészt előregyártott elemekből készülnek, a vízszállításnak megfelelő 20 – 60 cm-es fenékszélességgel. A vízelvezető árkoknál az átjárókat vasbeton fedlapok beépítésével kell kialakítani, a kapubejárókat minimum 5.0 m szélességgel. A hidraulikai számításnak megfelelő átereszek, zárt csatornák – átmérő, esés – nem kerülnek elbontásra, de kitisztításukról a kivitelezés során gondoskodni kell. A vízelvezető rendszerbe beilleszthető meglevő árokszakasz tisztítását, esetleges javítását a kivitelezés során el kell végezni. Az építés során feleslegessé vált műtárgyakat amennyiben, az zavarja az épülő árok üzemelését, el kell bontani. Épülő vízelvezető létesítmények: Erdőkövesd belterületi vízrendezés kapcsán ~8598 fm csapadékcsatorna érintett, ebből meglévő, megmaradó áteresz ~59 fm, így összesen ~8539 fm csapadékcsatorna épül, melyből: Földmedrű árok: ~4778 m Nyílt burkolt árok: összesen ~2526 m, ebből - előregyártott vasbeton mederburkoló elemmel: 20/200-as: ~1087 m, 30/200-as: ~1191 m, 40/200-as: 2 m, 60/200-as: ~236 m. - terméskő burkolattal: ~6 m - szárazon rakott terméskő burkolattal: ~4 m Zárt beton csatorna és áteresz: összesen ~1235 m - beton csatorna: Ø40: ~45 m, Ø80: ~136 m - áteresz: Ø30: ~106 m, Ø40: ~882,5 m, Ø50: ~6 m, Ø60: ~39 m, Ø80: 19 m, Ø100: ~1,5 m Erdőkövesd község belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyes tervét a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.) 2017/55.tervszám alatt készítette. A tervdokumentáció alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/5181/2018. ált. iktatószám alatt vízjogi létesítési engedélyt adott. A vízjogi létesítési engedély a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetének (Műszaki dokumentáció) részét képezi. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 246495826
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAXICARGÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15412311
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: maxicargokft@gmail.com
Telefon: +36 703898670
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés V. 2. pontját az alábbiak szerint módosították:
Eredeti szöveg:
„2. Teljesítési véghatáridő:
Felek az alábbi ütemezésben állapodnak meg:
A Szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésének napjától számított legfeljebb 8 hónap, mely a mindenkori támogatási szerződéssel összhangban jelenleg 2019. augusztus 31. Megrendelő egyértelműen rögzíti, hogy a teljesítési véghatáridő a Kbt.141.§(4) a) pontja alapján a mindenkori támogatási szerződéssel összhangban további 1 hónappal módosulhat.
Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles a teljesítési véghatáridő esetleges módosulásának időpontjában a szerződés mellékletét képező ütemtervet aktualizálni, és megrendelővel, illetve annak műszaki ellenőrével jóváhagyatni. Megrendelő egyértelműen rögzíti, továbbá, hogy a teljesítési határidőbe nem számítanak bele azok a munkanapok, amelyek az építési naplóban dokumentáltan, és a műszaki ellenőr által igazoltan az ütemtervben rögzített munkafolyamatok és az adott munkafolyamatokra vonatkozó építési technológiai előírások alapján munkavégzésre alkalmatlanok. A Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján ezen munkanapok számával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbítható. A határidő hosszabbítás akkor válik hatályossá, amikor ezzel összefüggésben – amennyiben az szükséges - a támogatási szerződés is módosításra kerül.
Megrendelő előtejesítést elfogad.
A teljesítés ütemezése a jelen Szerződés X.6. pontjában foglaltakhoz igazodik.”
Módosított szöveg:
„2. Teljesítési véghatáridő:
Felek az alábbi ütemezésben állapodnak meg:
A Szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 8 hónap + 12 nap, azaz 2019. október 12.
Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles a teljesítési véghatáridő esetleges módosulásának időpontjában a szerződés mellékletét képező ütemtervet aktualizálni, és megrendelővel, illetve annak műszaki ellenőrével jóváhagyatni. Megrendelő egyértelműen rögzíti, továbbá, hogy a teljesítési határidőbe nem számítanak bele azok a munkanapok, amelyek az építési naplóban dokumentáltan, és a műszaki ellenőr által igazoltan az ütemtervben rögzített munkafolyamatok és az adott munkafolyamatokra vonatkozó építési technológiai előírások alapján munkavégzésre alkalmatlanok. A Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján ezen munkanapok számával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbítható. A határidő hosszabbítás akkor válik hatályossá, amikor ezzel összefüggésben – amennyiben az szükséges - a támogatási szerződés is módosításra kerül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A teljesítés ütemezése a jelen Szerződés X.6. pontjában foglaltakhoz igazodik.”
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés IX. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosították:
Eredeti szöveg:
„3. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. . A jelen Szerződésben meghatározott munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó: 246 400 000 Ft azaz kétszáznegyvenhatmillió-négyszázezer Forint.”
Módosított szöveg:
3. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződésben meghatározott munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó: 246 495 826 Ft azaz kétszáznegyvenhatmillió-négyszázkilencvenötezer-nyolcszázhuszonhat Forint.
3. A 4.2.pontban foglalt ellenérték növekedés fedezetéül a TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 pályázat költségsorai között átcsoportosított maradványösszeg szolgál.
4. A 2.2.pontban megadottak szerint a Rendelet 28. § (1) szerint lefolytatott egyeztetés eredményeként a Rend.28.§(3) szerint a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés ezen tételeit megfelelően módosítják, a módosított költségvetés jelen szerződésmód.1. sz.mellékletét képezi.
5.A 2.3. pontban megadottak szerint megrendelt pótmunka költségvetése szerződésmódosítás 2. sz.mellékletét képezi.
6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződést a szerződésmód.1. mellékletét képező műszaki tartalom-változás szerinti tartalomnak megfelelően köteles teljesíteni
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019.06.22-23-i felhőszakadás következtében károsított munkaterület helyreállítási munkáinak időigénye miatt Felek a teljesítési határidőt 2019.10.12-re történő módosításában állapodtak meg, figyelembe véve, azt is, hogy a Szerződés hatálybalépésének időpontjában már nem állt rendelkezésre a felhívásban rögzített 10 hónap a kivitelezésre, így a Szerződés V. 2. pontjában rögzítettek szerint a Kbt. 141. § (4) a) alapján a teljesítési határidő 1 hónappal módosulhatott.
A 2019.06.22-23-i nagy esőzés okozta problémára tekintettel Felek 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) szerint egyenértékű műszaki megoldás megvalósításában is megállapodtak, mely sokkal biztonságosabb, fenntarthatóbb és költséghatékonyabb, valamint nem igényel vízjogi létesítési engedély módosítást sem, melyből adódó költségmegtakarítást Megrendelő forráshiány miatt a pályázatból kimaradt csatornaszakaszok pótmunkaként történő megrendelésére fordította.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 246400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 246495826 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben