Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17237/2019
CPV Kód:42600000-2
Ajánlatkérő:Electraplan-Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Electraplan-Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12353752
Postai cím: Budafoki Út 10
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erős Andrea
Telefon: +36 23521300
E-mail: aeros@electraplan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.electraplan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépbeszerzés termelési kapacitás bővítés keretében
Hivatkozási szám: EKR000997562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzésre kerülő árúknak meg kell felelniük a közbeszerzési dokumentációban részletezett vonatkozó követelményeknek. A
beszerzés az alábbi részekből áll: 1.rész: Híddaruk; 2. rész: Profilozó gépsor; 3. rész: Görgőző gépsor (bombírozó); 4.rész: Targoncák.
Részletes követelmények és mennyiségek a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban találhatóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 14660 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 369017
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az Ajánlatkérő a szerződés-tervezet 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Szerződés-tervezet eredetileg megadott szövege:
„ … 4.1. Felek a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 1 db gép (1. rész vonatkozásában 2 db híddarú; 2x1 db targonca) nettó vételárát Eladó ajánlata alapján - az alábbiak szerint határozzák meg: nettó .............................. Ft + Áfa.
A vételár tartalmazza a szállítás, a beüzemelés és az oktatás költségét is. … ”
Szerződés-tervezet módosított szövege:
„ … 4.1. Felek a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 1 db gép (1. rész vonatkozásában 2 db híddarú; 4. rész vonatkozásában 2x1 db targonca) nettó vételárát Eladó ajánlata alapján - az alábbiak szerint határozzák meg: nettó .............................. Ft + Áfa.
A vételár tartalmazza a szállítás, a beüzemelés és az oktatás költségét is. … ”
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés-tervezetet az Ajánlatkérő az EKR rendszerben elérhetővé teszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ