Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17254/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Solt Város Önkormányzat AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA;Dunatetétlen Község önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Solt Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57907095
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Pál
Telefon: +36 78486014
E-mail: solt.pohi@gmail.com
Fax: +36 78486092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17649746
Postai cím: Fő Utca 40
Város: AKASZTÓ
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suhajda Antal
Telefon: +36 78451011
E-mail: polgarmester.akaszto@kabel2.hu
Fax: +36 78452198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.akaszto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dunatetétlen Község önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91597977
Postai cím: Rákóczi Utca 31.
Város: Dunatetétlen
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mihályné
Telefon: +36 78571026
E-mail: polgarmester@dunatetetlen.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunatetetlen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Solt-Dunatetétlen-Akasztó kerékpárút fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000215112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Solt-Dunatetétlen-Akasztó kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1. rész: Solt-Dunatetétlen 065/9 hrsz-ú útig szakasz
2. rész: Dunatetétlen 065/9 hrsz-ú úttól-Dunatetétlen 065/4 hrsz-ig szakasz
3. rész: Dunatetétlen 065/4 hrsz-Akasztói szakasz vége

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben