Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17256/2019
CPV Kód:03200000-3
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központja, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-214) zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000611392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03200000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
(2) Harkány
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03142500-3
További tárgyak:03200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központja, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott friss zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése.
mennyiség: 10 688 kg, 9 620 db, 1 280 csomó
A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség 30 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00561 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-214 2. rész Rész száma: 2 Elnevezés: (2) Harkány
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319831
Postai cím: Nárcisz Utca 34.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: vargaker@gmail.com
Telefon: +36 72412954
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4852484
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03200000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03142500-3
További tárgyak:03200000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központja, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott friss zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése.
mennyiség: 10 688 kg, 9 620 db, 1 280 csomó, amelyek a módosítást követően a teljesítési időszak rövidülésének arányában (36,44%-kal) csökkennek
A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség 30 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3084239
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319831
Postai cím: Nárcisz Utca 34.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: vargaker@gmail.com
Telefon: +36 72412954
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vevő 2019. augusztus 16. napján írásban jelezte az Eladó felé, hogy a Harkányi Egészségügyi Központját érintő beruházás kivitelezőjének kiválasztása sikeresen lezárult. A kivitelezési munkák a Vevő konyháját érintik, ezért a kivitelezés időtartama alatt a betegek és egészségmegőrző programban részt vevők étkeztetését más módon kell megoldania. A Vevő nem talált olyan megoldást, amelynek során a kivitelezés időtartamára eső élelmiszer beszerzéseit fel tudná használni, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett az étkeztetést csak külső szolgáltató igénybe vételével, az általa rendelkezésre bocsátott alapanyagokból tudja biztosítani. Ennek megfelelően javaslatot tett a szerződés időtartamának, valamint azzal arányosan a szállítandó termékek mennyiségének módosítására.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés értékének 10%-át (ez ellenérték csökken), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek rögzítik, hogy a szerződés 11. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Jelen szerződés 2019. január 01-jén lép hatályba és 2019. augusztus 20. napjáig marad hatályban.”
Felek rögzítik, hogy a szerződésben foglalt áruk mennyiségét a szerződés időtartamának naptári napokban számított csökkenésének arányában csökkentik.
A szerződés eredeti időtartama: 365 naptári nap
A szerződés módosított időtartama: 232 naptári nap
A módosulás mértéke: -36,44%
A szerződésmódosítás 2019. augusztus 16. napjától hatályos.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése.
Az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy mikor tudja megkezdeni a hakányi telephelye konyháját érintő beruházást, továbbá mindent megtett annak érdekében, hogy saját maga fel tudja használni a jelen szerződés keretében beszerzendő termékeket, de jogszerű megoldást nem talált rá.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 4852484 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3084239 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben