Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17265/2019
CPV Kód:79400000-8
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Velikovszki László
Telefon: +36 302286582
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbesz.-i feladatok ellátása,tanácsadás,minbizt.
Hivatkozási szám: EKR001062542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
(Köz)beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és szaktanácsadás, valamint minőségbiztosítás és ellenőrzés két részben:
1. rész: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és (köz)beszerzésekkel kapcsolatos egyéb lebonyolítási, tanácsadási feladatok, valamint pénzügyi és informatikai tanácsadási feladatok ellátása,
2. rész: Közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő minőségbiztosítási és ellenőrzési feladatok ellátása.

Rövidítések: Gazdasági szereplő:GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet:AIRSZ; Ajánlattevő:AT; Ajánlatkérő:AK; 321/2015.(X.30.)Korm.r.: R.; 424/2017.(XII.19.)Korm. r.:EKRr.; 301/2018.(XII.27.)Korm.r.: DKÜr.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok:KD; Keretmegállapodás:KM; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR; Központosított Közbeszerzési Portál:KKP; felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:FAKSZ; 257/2018.(XII.18.)Korm.r.:FAKSZ.r.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 15671 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 158 - 391025
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap)
Helyesen:
2. M.2.a) pont szerinti szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
4. M.2.c) pont szerinti egyik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap)
Helyesen:
4. M.2.c) pont szerinti egyik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-20 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
5. M.2.c) pont szerinti másik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-36 hónap)
Helyesen:
5. M.2.c) pont szerinti másik szakember közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági követelményen felül (további 0-12 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
10
Helyesen:
5
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
5
Helyesen:
10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Mindkét részben:
1.KD rendelkezésre bocsátás:Kbt.57.§szerint, EKRr. 11.§(7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton.A KD azAF közzétételének időpontjától elérhető azEKR-ben. AK a KDban iratmintát bocsát ATk rendelkezésére.Eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKRben történő ATi regisztráció-az EKRr. szerint.
2.Kbt.71.§;Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása:AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
3.AT-nek,közös ATnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§(2)és(6)a)ésb) szerint (nemleges nyilatkozat is);Kbt.67.§(1)és(4) alapján.A Kbt.66.§(5) alapján a Kbt.68§(4) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni,az Kbt.41/A.§alapján,elektronikus űrlap kitöltésével.
4.AT,AIRSZ és adott esetben AV csatolja:-ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírásmintája,-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával.
5.Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
6. III.1.3)M.1, M.2 pontjában az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást a KDban meghat. tartalommal.A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,hogy az AT-k képviseletére jogosult GSZ az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
8. AK a Kbt.35.§(8)-(9)alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.AK projekttársaság alapítását az önálló ATk vonatkozásában is kizárja.
9.Nyertes AT kiválasztása:Kbt.76.§(2)c)alapján.Kiosztható pontszámok szempontonként 0-10pont.Pontkiosztás módszere:1.fordított arányosítás;2-6.egyenes arányosítás.
1.rész:2-6, 2.rész:2-5.értékelési szempontok tekintetében, az alk.köv.ben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap=0pont; a maximum érték 1.rész:2-3.szempont-60hónap,4-6.szempont-36hónap;2.rész:2,4,5.szempont-36hónap,3.szempont:12hónap=maximum pont=10pont.
ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni. AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1rész:1/a sz. mellékletet, 2.rész:1/b sz. mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében.
10.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)pontja szerinti eredménytelenséget.
11.FAKSZ:Vincze Gabriella (lajstromszám:00853).
12.A KM megkötésének feltétele,hogy az 1.rész tekintetében azM.2.pontban regisztrációs követelménnyel érintett szakemberek szerepeljenek a FAKSZ névjegyzékben.AT-nek–adott esetben AIRSZnak ajánlatban nyilatkoznia kell:-nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely–az alkalmasság körében megjelölt–pozícióra kívánja megajánlani,-a megajánlott szakemberek a KM megkötéséig és a KM teljesítése alatt a FAKSZ névjegyzékben szerepelni fognak. Névjegyzékbe vétel elmaradása AT KM megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)alapján,melynek következtében a 2.legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg AK a KM-et,amennyiben ez utóbbit az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13.Kbt.73.§(5): AK a KDban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
14.Üzleti titok:Kbt.44.§(1)-(4);EKRr.11.§(4).
15.KM teljesítése: Kbt.135.§(1),(5)és(6) szerint.
Folyt.: VI.4.3)-ban.
Helyesen:
Mindkét részben:
1.KD rendelkezésre bocsátás:Kbt.57.§szerint, EKRr. 11.§(7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton.A KD azAF közzétételének időpontjától elérhető azEKR-ben. AK a KDban iratmintát bocsát ATk rendelkezésére.Eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKRben történő ATi regisztráció-az EKRr. szerint.
2.Kbt.71.§;Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása:AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
3.AT-nek,közös ATnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§(2)és(6)a)ésb) szerint (nemleges nyilatkozat is);Kbt.67.§(1)és(4) alapján.A Kbt.66.§(5) alapján a Kbt.68§(4) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni,az Kbt.41/A.§alapján,elektronikus űrlap kitöltésével.
4.AT,AIRSZ és adott esetben AV csatolja:-ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírásmintája,-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával.
5.Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
6. III.1.3)M.1, M.2 pontjában az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást a KDban meghat. tartalommal.A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,hogy az AT-k képviseletére jogosult GSZ az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
8. AK a Kbt.35.§(8)-(9)alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.AK projekttársaság alapítását az önálló ATk vonatkozásában is kizárja.
9.Nyertes AT kiválasztása:Kbt.76.§(2)c)alapján.Kiosztható pontszámok szempontonként 0-10pont.Pontkiosztás módszere:1.fordított arányosítás;2-6.egyenes arányosítás.
1.rész:2-6, 2.rész:2-5.értékelési szempontok tekintetében, az alk.köv.ben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap=0pont; a maximum érték 1.rész:2-3.szempont-60hónap,4-6.szempont-36hónap;2.rész:2,4.szempont-20hónap,3,5.szempont:12hónap=maximum pont=10pont.
ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni. AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1rész:1/a sz. mellékletet, 2.rész:1/b sz. mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében.
10.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)pontja szerinti eredménytelenséget.
11.FAKSZ:Vincze Gabriella (lajstromszám:00853).
12.A KM megkötésének feltétele,hogy az 1.rész tekintetében azM.2.pontban regisztrációs követelménnyel érintett szakemberek szerepeljenek a FAKSZ névjegyzékben.AT-nek–adott esetben AIRSZnak ajánlatban nyilatkoznia kell:-nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely–az alkalmasság körében megjelölt–pozícióra kívánja megajánlani,-a megajánlott szakemberek a KM megkötéséig és a KM teljesítése alatt a FAKSZ névjegyzékben szerepelni fognak. Névjegyzékbe vétel elmaradása AT KM megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)alapján,melynek következtében a 2.legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg AK a KM-et,amennyiben ez utóbbit az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13.Kbt.73.§(5): AK a KDban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
14.Üzleti titok:Kbt.44.§(1)-(4);EKRr.11.§(4).
15.KM teljesítése: Kbt.135.§(1),(5)és(6) szerint.
Folyt.: VI.4.3)-ban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentáció módosításra került.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ