Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17267/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Prügy Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3925 Prügy, Szabadság utca 4/a. (436 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B.G.A-MK Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Prügy Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK06470
Postai cím: Kossuth Lajos utca 3.
Város: Prügy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3925
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bazsó Áron
Telefon: +36 47572311
E-mail: jegyzo@prugy.hu
Fax: +36 47572317
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.prugy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.prugy.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3925 Prügy, Szabadság utca 4/a. (436 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan ivóvíz ellátása a közterületen haladó ivóvíz gerinc vezetékről történő leágazás kiépítésével biztosítható. A telekhatár mellett kerül elhelyezésre a vízóra akna, melyben NA25 méretű vízmérő lesz telepítve.
A keletkező szennyvíz elvezetése a közterületi csatornába kerül bevezetésre.
A fent említett beépítésre kerülő csapolók alapján a keletkező szennyvízmennyiség lakrészenként 3,72 l/s.
A keletkező kommunális szennyvizek előtisztítást nem igényelnek.
A tetőfelületeken keletkező csapadékvíz a homlokzaton levezetett gravitációs lejtőkön keresztül kerül levezetésre a zöldfelületre, ahol elszikkad.
A használati melegvíz helyileg, villanyboilerekkel kerül előállításra és letárolásra.
Az épület fűtési igénye a tervezett 40 kW-os vegyestüzelésű kazánnal kerül biztosításra. A hőleadásra lapradiátoros rendszer kerül kiépítésre.
A helyiségek szellőztetése az ablakokon keresztül természetes úton biztosított. A zárt terű helyiségekből ventilátoros elszívást biztosítunk, melynek a frisslevegő pótlása légbevezető idomokkal kerül biztosításra. Az épületben gázellátás nem épül ki.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8864 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B.G.A-MK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Duna út 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186939636
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3925 Prügy, Szabadság utca 4/a. (436 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan ivóvíz ellátása a közterületen haladó ivóvíz gerinc vezetékről történő leágazás kiépítésével biztosítható. A telekhatár mellett kerül elhelyezésre a vízóra akna, melyben NA25 méretű vízmérő lesz telepítve.
A keletkező szennyvíz elvezetése a közterületi csatornába kerül bevezetésre.
A fent említett beépítésre kerülő csapolók alapján a keletkező szennyvízmennyiség lakrészenként 3,72 l/s. A keletkező kommunális szennyvizek előtisztítást nem igényelnek.
A tetőfelületeken keletkező csapadékvíz a homlokzaton levezetett gravitációs lejtőkön keresztül kerül levezetésre a zöldfelületre, ahol elszikkad.
A használati melegvíz helyileg, villanyboilerekkel kerül előállításra és letárolásra.
Az épület fűtési igénye a tervezett 40 kW-os vegyestüzelésű kazánnal kerül biztosításra. A hőleadásra lapradiátoros rendszer kerül kiépítésre.
A helyiségek szellőztetése az ablakokon keresztül természetes úton biztosított. A zárt terű helyiségekből ventilátoros elszívást biztosítunk, melynek a frisslevegő pótlása légbevezető idomokkal kerül biztosításra. Az épületben gázellátás nem épül ki.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186939636
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B.G.A-MK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Duna út 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása:
A Megrendelő támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtott be, melyben a teljesítési-, és részteljesítési határidők változását kezdeményezte arra tekintettel, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az eredetileg tervezett ütemezéshez képest azért nem tud teljesíteni, mert általa előre nem látható alapanyag-hiány miatt az építési munkához szükséges anyagokat részére az építőanyag kereskedők nem tudták leszállítani.
A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása:
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tervezett ütemezéshez képest azért nem tud teljesíteni, mert általa előre nem látható alapanyag-hiány miatt az építési munkához szükséges faanyagokat részére az építőanyag kereskedő nem tudta leszállítani.
Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a második, harmadik és negyedik részteljesítési határidőket érintően az alábbiak szerint módosítják:
19. A teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
1. az első részszámla benyújtásának lehetősége: 2018. szeptember 15. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az előleg 33,33 %-ának elszámolásával;
2. a második részszámla benyújtásának lehetősége: 2018. november 30. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az előleg 33,33 %-ának elszámolásával;
3. a harmadik részszámla (végszámla) benyújtásának lehetősége: 2019. március 31. a teljes nettóvállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően, az előleg 33,34 %-ának elszámolásával.
4. a negyedik részszámla (végszámla) benyújtásának lehetősége: 2019. május 31. a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Szerződő Felek a szerződésük „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2019. május 31. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.
A vállalkozási szerződés 3. számú módosítása:
A Szerződő Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján egyeztetést folytattak az árazott költségvetés tételei tekintetében, amelynek során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződő Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján egyeztetést folytattak az árazott költségvetés tételei tekintetében, amelynek során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 186939636 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 186939636 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben