Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17276/2019
CPV Kód:03114200-5
Ajánlatkérő:Kaposvári Egyetem
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54943261
Postai cím: Guba Sándor Utca 40
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Légrádi Zsolt
Telefon: +36 82505800
E-mail: legradi.zsolt@ke.hu
Fax: +36 82505896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ke.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ke.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000984182019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000984182019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel
Hivatkozási szám: EKR000984182019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarmány beszerzése adásvételi keretszerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 és a GINOP-2.2.1-15-2016-00021 projektek keretében
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban
A GINOP-2.3.4-15-2016-00005 számú projektből:
1. SZABADTARTÁSÚ BAROMFI TAKARMÁNYOK:
Szabadtartású baromfi indító takarmánykeverék: 17,8 tonna
Szabadtartású baromfi nevelő takarmánykeverék: 55,5 tonna
Szabadtartású baromfi befejező takarmánykeverék: 78,5 tonna
Szabadtartású baromfi tojó előkészítő takarmánykeverék: 8,84 tonna
Szabadtartású baromfi számára tojótáp: 88 tonna
2. INTENZÍV TOJÓTAKARMÁNYOK:
Jérce indító I. takarmánykeverék: 1,8 tonna
Jérce indító II. takarmánykeverék: 6 tonna
Jérce nevelő takarmánykeverék: 15 tonna
Tojó előkészítő takarmánykeverék: 7,2 tonna
Tojótáp takarmánykeverék: 306 tonna
3. MODELLÁLLAT TAKARMÁNY
Nyúl befejező takarmánykeverék: 5,6 tonna
4. TEJELŐ TAKARMÁNYKEVERÉK:
Tejelő I. (Nagytejű) takarmánykeverék: 200 tonna
5. BORJÚ TAKARMÁMYKEVERÉK:
Borjú indító takarmánykeverék: 50 tonna
6. BÁRÁNY TAKARMÁNYKEVERÉK:
Bárány indító takarmánykeverék: 23 tonna
7. NYÚL TAKARMÁNYKEVERÉK:
Baknyúl takarmánykeverék: 8 tonna
Anyanyúl (szoptató) takarmánykeverék: 36 tonna
Választó takarmánykeverék: 58 tonna
Befejező takarmánykeverék: 58 tonna
8. EXTRUDÁLT HALTÁP:
Lárvanevelő táp: 0,03 tonna
Ivadéknevelő táp: 0,1 tonna
Extrudált ivadéknevelő táp: 0,2 tonna
Extrudált haltáp (2mm): 1,2 tonna
Extrudált haltáp (5mm): 1 tonna
9. SERTÉS NÖVENDÉK- ÉS HÍZÓ TAKARMÁNY:
Növendék sertés keveréktakarmány: 30 tonna
Hízó sertés keveréktakarmány: 50 tonna
10. TAKARMÁNY ALAPANYAGOK:
Halliszt: 2 tonna
Szójafehérje koncentrátum: 1 tonna
Búzadara: 3 tonna
Baromfi húsliszt: 1 tonna
Hidrolizált toll-liszt: 1 tonna
Halolaj: 200 liter
Repceolaj: 100 liter
Vitamin permix (hal): 5 kg
Ásványi anyag permix (hal): 5 kg
Kukorica: 54 tonna
Búza: 15 tonna
Árpa: 15 tonna
Extrahált szójadara: 26 tonna
Növényi olaj: 3 tonna
MCP: 1,3 tonna
Takarmány mész: 1,3 tonna
Takarmány só: 0,6 tonna
Lysin-HCL: 0,55 tonna
DI-Metionin: 0,25 tonna
L-Treonin: 0,25 tonna
L-Triptofán: 0,1 tonna
Baromfi permix 0,5 %: 0,15 tonna
Sertés permix 0,5 %: 0,5 tonna
A GINOP-2.2.1-15-2016-00021 számú projektből:
1. SERTÉS NÖVENDÉK- ÉS HÍZÓ TAKARMÁNY:
Növendék sertés keveréktakarmány: 80 tonna
Hízó sertés keveréktakarmány: 100 tonna
2. TAKARMÁNY ALAPANYAGOK:
Kukorica: 27 tonna
Búza: 9 tonna
Árpa: 9 tonna
Extrahált szójadara: 12 tonna
Növényi olaj: 0,6 tonna
MCP: 0,6 tonna
Takarmány mész: 0,6 tonna
Takarmány só: 0,3 tonna
Lysin-HCL: 0,3 tonna
DI-Metionin: 0,12 tonna
L-Treonin: 0,12 tonna
L-Triptofán: 0,06 tonna
Sertés permix 0,5%: 0,3 tonna
Rendelkezésre álló keretösszeg: összesen nettó 156 736 770,-Ft.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a meghatározott keretösszeg 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.A szerz. teljesítésben résztvevő személyiállomány szakmaitöbblettapasztalat az M/2.alk. köv.-ben előírt szakember von. az ott megjelölt min.24hón. időszakon felül (egész,min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00005 és GINOP-2.2.1-15-2016-00021 projektek
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A keretszerződés annak mindkettő fél általi aláírásától számított 12 hónap határozott időtartamra vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre attól függően, hogy melyik következik be előbb.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. /Kr. 1. § (7) bek./
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (állati takarmány szállítása) nettó árbevételről szóló cégszerű nyilatkozata attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az Ajánlattevő az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített Ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert Ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményei pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), amennyiben a tárgyi eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (állati takarmány szállítása) származó nettó árbevétele nem érte el összesen a nettó 75.000.000 forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évben - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét – pénzügyi intézmény által vezetett bármely számláján 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a lejárt számlákat nem vizsgálja.
A „sorba állítás” fogalma alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti, azaz
„25. sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.”
Igazolási módok folytatása:
P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek be kell nyújtania a valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi számlaszámára vonatkozó, a pénzintézet által cégszerűen aláírt, a Kr. 1. § (7) bekezdésének megfelelő nyilatkozatot, mely tartalmazza - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:
 számlaszámot,
 a pénzügyi intézmény mióta vezeti ezt a számlát,
 adott számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését.
A K.r. 22. § (1) bekezdése szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kr. 22. § (2) bekezdése szerint az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (e-mail és/vagy telefon és/vagy fax elérhetőség megadása),
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 22. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az igazolási mód vonatkozásában a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bekezdése, valamint 21/A. §-a szerint jár el.
Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményei pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik e felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapban teljesített, összesen legalább 750 tonna mennyiségű állati takarmány szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával.
A fenti alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelés több szerződés teljesítésére vonatkozó referenciával igazolható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be 1 fő minőségellenőrzési szakembert, aki rendelkezik állattenyésztési és/vagy állategészségügyi vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és 24 hónap szakmai tapasztalattal.
Igazolási módok folytatása:
M/2. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajzának, a szakember végzettségét és képzettségét igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét – amely szakember esetében ez követelmény – az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bek. foglalt egyéb igazolási módok helyett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozás:Kbt.135.§(1),(5),(6)bek.;Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint. Támogatásintenzitás:100%.Utófinanszírozás. Részszámlázás biztosított. Megrendelésenként 1 db részszámla nyújtható be.
Kötbér alapja az egyedi megrendelés tekintetében késedelmi, hibás, meghiúsulási kötbér von. az egyedi megrendelés,míg a teljes keretszerz.-t érintő meghiúsulás von. a keretszerz. szerinti ellenszolg. nettó értéke,számítása naptári napokban.
Késedelmi kötbér mértéke:egyedi megrendelés nettó értékének 1%-a naponta,mint vetítési alap,de max. a teljes egyedi megrendelés nettó ellenértékének 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke:
- egyedi megrendelés von. legfeljebb az egyedi megrendelés nettó értékének 30%-a.
- keretszerződés meghiúsulása von. legfeljebb keretszerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó értékének 30%-a.
Hibás teljesítési kötbér: egyedi megrendelés nettó értékének 1%-a.
Jótállás: egyedi megrendelések teljesítésétől számított 120 naptári nap.
Ptk.6:155.§,6:187.§(2)bek.
Részletesen a KD-ban!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint, további információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Aj.tevőnek csatolnia kell az ajánlathoz foly.-ban lévő vált.bej-i eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot kell csatolni, EKR űrlap formájában.
2) Kbt. 47. § (2)bek. szerinti dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását, Aj.kérő Aj.tevő általi felelős fordítását elfogadja.
3) Formai előírások: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) kell és lehet benyújtani! Az EKR-ben - az elektronikus űrlapok kivételével - csatolt formában benyújtandó (feltöltött) egyszerű elektronikus másolat dokumentumokat, kérjük szkennelt .pdf fájlformátumban benyújtani!
4) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös aj.tevők által cégszerűen aláírt közös aj.tevői megállapodását.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Kbt. 66. § (2) bekben foglalt nyilatkozatot EKR űrlap formájában
-Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot EKR űrlap formájában
-Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
6) Aj.kérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7) A III.1.2) P.1.-P.2. és III.1.3) M/1.-M/2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített aj.tevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8) Értékelés; pontok: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. értékelési részszempont arányosítás, 2. értékelési részszempont fordított arányosítás. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.
9) Aj.tevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a kap.-t rendelkező szervezetnek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá, és emellett megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Továbbá a Kbt. 65. § (12) bek. szerinti, az aj.tevő részére szóló meghatalmazást.
Aj.kérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja aj.tevő egyszerű nyilatkozatát.
10) Aj.kérő kizárja a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság létrehozását.
11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek.-t.
13) Részajánlattétel kizárásnak indoka: A gyártott termékek nyomon követhetősége, szavatossága, minőségbiztosítása, illetve a felelősségvállalás kérdéskörében ilyen termékek esetében a legnagyobb garanciát az nyújtja, ha egy gyártóüzemben készülnek. Emellett az alapanyag beszállítói köre esetében is a maximális garanciát nyújtja, ha egy beszállító kezeli a teljes áruspektrumot. Az Ajánlatkérő számára – tekintettel arra, hogy jelen termékeket kutatási célú felhasználásra szánja – elsődleges szempont, ha pontosan meghatározható az alapanyag pontos származási helye és azoknak laboratóriumi szintű minőségellenőrzése. A takarmányok felhasználása során alapvetően egy átfogó kutatási célt szolgálnak, így nem engedhető meg a takarmányokban való eltérés.
14) Szerződéskötési feltétel: nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezzen ISO:90001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, mely tanúsítvány köteles legkésőbb a szerződéskötéskor Ajánlatkérő részére bemutatni.
15) FAKSZ: dr. Palotai Péter, lajstromszám: 01026, helyettes: dr. Pécsy Mária (lajstromszám: 01014)
16) Az ajánlathoz csatolni kell aláírási címpéldányt a KD-ben foglaltak szerint!
Karakterkorlátra tekintettel részletesen a KD-ben!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák