Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17287/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Szurdokpüspöki Község Önkormányzata Tar Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3073 Tar, hrsz.: 231; 232; 233; 243
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Toldi Csaba e.v.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19409630
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Tar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67627444
Postai cím: Szondy György Út 92
Város: Tar
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32470777
E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu
Fax: +36 32470444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai létesítmények kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000332442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tar Lőrinc udvarház és bemutató barlang építése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3073 Tar, hrsz.: 231; 232; 233; 243
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész - Tar Lőrinc udvarház és bemutató barlang építése
A beruházással érintett területen találhatóak a Tar Lőrinc udvarház maradványai, ami feltárt és visszatemetett romokat és egy terepszint fölé magasló falmaradványt jelent. A kiviteli munkák főbb részei: térburkolat készítése, udvarház falazatainak terv szerinti szintre emelése, épületvillamossági és térvilágítási szerelési munkák elvégzése.
Tájékoztató mennyiségek:
- Udvarház összes hasznos alapterülete: 181,22 m2
- Összes burkolt alapterület: 323,26 m2
- Munkagödör földkiemelése: 482,53 m3
- Terméskő falazat építése: 160,85 m3
Az udvarház melletti ingatlanon kell megépíteni a bemutató teret. Az erre szolgáló ingatlan jelenleg beépítetlen, és a bemutatótér egy föld alatti létesítményként, "barlangként" fog megépülni. A kiviteli munkák főbb részei: építési és szakipri munkák, térburkolat készítése, épületvillamossági és térvilágítási szerelési munkák elvégzése.
Tájékoztató mennyiségek:
- Bemutatótér összes hasznos alapterülete: 97,63 m2
- Összes burkolt alapterület: 123,25 m2
- Munkagödör földkiemelése: 561 m3
- Vasbetonfal készítése: 71,44 m3
- Vasbeton lemez készítése: 20,8 m3
- Falazat készítése:125,46 m3
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21603 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tar Lőrinc udvarház és bemutató barlang építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Toldi Csaba e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28514095
Postai cím: Szabadság Út 171
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
E-mail: toldicsabaev@gmail.com
Telefon: +36 309405945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63505964
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3073 Tar, hrsz.: 231; 232; 233; 243
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész - Tar Lőrinc udvarház és bemutató barlang építése
A beruházással érintett területen találhatóak a Tar Lőrinc udvarház maradványai, ami feltárt és visszatemetett romokat és egy terepszint fölé magasló falmaradványt jelent. A kiviteli munkák főbb részei: térburkolat készítése, udvarház falazatainak terv szerinti szintre emelése, épületvillamossági és térvilágítási szerelési munkák elvégzése.
Tájékoztató mennyiségek:
- Udvarház összes hasznos alapterülete: 181,22 m2
- Összes burkolt alapterület: 323,26 m2
- Munkagödör földkiemelése: 482,53 m3
- Terméskő falazat építése: 160,85 m3
Az udvarház melletti ingatlanon kell megépíteni a bemutató teret. Az erre szolgáló ingatlan jelenleg beépítetlen, és a bemutatótér egy föld alatti létesítményként, "barlangként" fog megépülni. A kiviteli munkák főbb részei: építési és szakipri munkák, térburkolat készítése, épületvillamossági és térvilágítási szerelési munkák elvégzése.
Tájékoztató mennyiségek:
- Bemutatótér összes hasznos alapterülete: 97,63 m2
- Összes burkolt alapterület: 123,25 m2
- Munkagödör földkiemelése: 561 m3
- Vasbetonfal készítése: 71,44 m3
- Vasbeton lemez készítése: 20,8 m3
- Falazat készítése:125,46 m3
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63505964
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Toldi Csaba e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28514095
Postai cím: Szabadság Út 171
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
E-mail: toldicsabaev@gmail.com
Telefon: +36 309405945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti Szerződés III.3. pontja alapján a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap.
A módosított Szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési szerződésben vállalt feladatok elvégzésének megkezdése, munkavégzése csak az örökségvédelmi engedély határozatában előírt régészeti megfigyelés biztosítása mellett lehetséges. A Dornyay Béla Múzeum képviselője ezen munkálatokat csak 2019. tavaszán tudta megkezdeni. A Vállalkozó a munkaterületet a szerződésben foglalt időszakban (2018.11.22.) nem tudta átvenni, majd 2019. április 24-én kelt akadályközlő levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az akadály továbbra is fennáll, és a hatóság által előírt régészeti feltárások még zajlanak a munkaterületen, ezzel akadályozva a szerződésben foglalt kiviteli munkák megkezdését, elvégzését. Ezen késedelem következtében szerződésmódosítást kezdeményez a befejezési határidő tekintetében. A Megrendelő – a műszaki ellenőr javaslata alapján – harmadik fél késedelme miatt a Szerződés további 9 hónapos határidő módosítását elfogadta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 63505964 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 63505964 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás a 4. részre vonatkozik. Az 5. rész – Turisztikai fogadó és bemutatótér építése Taron vonatkozásában a szerződés módosításról szóló hirdetményt az EKR sajátossága miatt későbbi időpontban fogjuk feladni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben