Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17288/2019
CPV Kód:55500000-5
Ajánlatkérő:Baracska Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Óvoda: Baracskai Bóbita Óvoda telephely: 2471 Baracska, Kossuth u. 30. (tálalókonyha) Iskola: Kozma Ferenc általános Iskola telephely: 2471 Baracska, Templom u. 19. (tálalókonyha)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HPM Plus Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baracska Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71251541
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 29.
Város: Baracska
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2471
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szeleczkyné Szabó Katalin
Telefon: +36 22454050
E-mail: jegyzo@baracska.hu
Fax: +36 22454052
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baracska.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása - 2019
Hivatkozási szám: EKR000988032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Baracska Község Önkormányzata oktatási-nevelési intézményeiben közétkeztetés ellátását kell nyertes ajánlattevőnek nyújtania – 36 hónap időtartamban - az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás (táblázat) szerint:
- az önkormányzat által fenntartott óvodában napi háromszori étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna),
adagszám: tízórai: 62 adag/nap; ebéd: 62 adag/nap; uzsonna: 62 adag/nap
- az iskolában napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna),
adagszám:
Ált. isk. alsó tagozat: tízórai: 46 adag/nap, ebéd: 71 adag/nap, uzsonna: 43 adag/nap;
Ált. isk. felső tagozat: tízórai: 22 adag/nap, ebéd: 39 adag/nap, uzsonna: 17 adag/nap
A részletes, napi adagszámokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás mutatja.
Az étkeztetést nyertes ajánlattevőnek az OÉTI és egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően, saját főzőkonyhán kell ellátni, az étel kiszállításáról és tálalásáról a nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Az adagszámok a normál étrend biztosítása mellett speciális étkeztetési igényű étkeztetést is tartalmazhatnak (tej-diétás, tojás-mogyoró-szója; cukor, glutén, tojás-tej, hal-hüvelyes). Ajánlatkérő hetenként, legkésőbb a tárgyhetet megelőző szerda déli 10 óráig a főzőkonyha vezetőjének eljuttatja a megrendelést napi és intézményi bontásban.
Pótmegrendelés illetve visszamondás a tárgynapot megelőző napon történhet. Pótmegrendelést illetve visszamondást hétfőre pénteken lehet a főzőkonyha vezetőjének leadni, reggel kilenc óráig e-mailen.
A teljesítés során nyertes ajánlattevő feladata a ténylegesen szállított ételeket tartalmazó étlapok összeállítása. Az étlapok összeállítása során nyertes ajánlattevő köteles betartani a a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásait és az egyéb jogszabályi rendelkezéseket. A műszaki leírás részeként kiadott mintaétlapok kizárólag az értékelés során kerülnek felhasználásra, nyertes ajánlattevő nem köteles a mintaétlapokon szereplő ételeket előállítani a teljesítés során.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57154425 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Óvoda:
Baracskai Bóbita Óvoda
telephely: 2471 Baracska, Kossuth u. 30. (tálalókonyha)
Iskola:
Kozma Ferenc általános Iskola
telephely: 2471 Baracska, Templom u. 19. (tálalókonyha)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Baracska Község Önkormányzata oktatási-nevelési intézményeiben közétkeztetés ellátását kell nyertes ajánlattevőnek nyújtania – 36 hónap időtartamban - az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás (táblázat) szerint:
- az önkormányzat által fenntartott óvodában napi háromszori étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna),
adagszám: tízórai: 62 adag/nap; ebéd: 62 adag/nap; uzsonna: 62 adag/nap
- az iskolában napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna),
adagszám:
Ált. isk. alsó tagozat: tízórai: 46 adag/nap, ebéd: 71 adag/nap, uzsonna: 43 adag/nap;
Ált. isk. felső tagozat: tízórai: 22 adag/nap, ebéd: 39 adag/nap, uzsonna: 17 adag/nap
A részletes, napi adagszámokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás mutatja.
Az étkeztetést nyertes ajánlattevőnek az OÉTI és egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően, saját főzőkonyhán kell ellátni, az étel kiszállításáról és tálalásáról a nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Az adagszámok a normál étrend biztosítása mellett speciális étkeztetési igényű étkeztetést is tartalmazhatnak (tej-diétás, tojás-mogyoró-szója; cukor, glutén, tojás-tej, hal-hüvelyes). Ajánlatkérő hetenként, legkésőbb a tárgyhetet megelőző szerda déli 10 óráig a főzőkonyha vezetőjének eljuttatja a megrendelést napi és intézményi bontásban.
Pótmegrendelés illetve visszamondás a tárgynapot megelőző napon történhet. Pótmegrendelést illetve visszamondást hétfőre pénteken lehet a főzőkonyha vezetőjének leadni, reggel kilenc óráig e-mailen.
A teljesítés során nyertes ajánlattevő feladata a ténylegesen szállított ételeket tartalmazó étlapok összeállítása. Az étlapok összeállítása során nyertes ajánlattevő köteles betartani a a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásait és az egyéb jogszabályi rendelkezéseket. A műszaki leírás részeként kiadott mintaétlapok kizárólag az értékelés során kerülnek felhasználásra, nyertes ajánlattevő nem köteles a mintaétlapokon szereplő ételeket előállítani a teljesítés során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ételek előállításának közúti távolsága ajánlatkérő 2471 Baracska, Kossuth u. 29. szám alatti címéhez képest (max. 50 km)  10
2 Meghiúsulási kötbér mértéke (min. 1 000 000,- Ft, max. 2 000 000,- Ft) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Napi adagár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a 3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HPM Plus Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76818460
Postai cím: Kaktusz utca 32/b
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: tmartonosi@t-online.hu
Telefon: +36 304691562
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13617981213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46363200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57154425
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HPM Plus Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76818460
Postai cím: Kaktusz utca 32/b
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13617981213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges