Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17289/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000769372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A miskolci kórházban történő családbarát szülészet kialakítása keretében műszerbeszerzés, kórházi bútorzat és szülői, baba bútorzat beszerzése (adásvételi szerződés)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 014697 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 152 - 374585
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő - termékeket kívánja beszerezni:
- CTG Készülék vizsgálófejjel 8 db,
- CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel 3 db,
- újszülött melegítő és újraélesztő asztal 10 db,
- hordozható baby doppler 3 db,
- transport inkubátor 2 db,
- klinikai inkubátor 3 db,
- videolaringoszkóp 2 db,
- laringoszkóp lapocsorozattal 7 db,
- csecsemőmérleg 8 db,
- légzésfigyelő készülék 37 db,
- kékfény lámpa állványos 3 db,
- mobil kékfény ágy 5 db,
- elektromos mellszívó 5 db,
- kézi mellszívó 10 db,
- nagy teljesítményű mellszívó 6 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: min.12 hónap, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint: 60 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, forgalomba hozatali engedély típusát és számát, a gyártó minőségirányítási rendszerének típusát és számát, a termék darabszámát; adatlapot a termék paramétereivel kitöltve; gyártói termékismertető prospektust, amennyiben nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Nem minősül gyártói prospektusnak az AT által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendők.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
Helyesen:
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő - termékeket kívánja beszerezni:
- CTG Készülék vizsgálófejjel 8 db,
- CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel 3 db,
- újszülött melegítő és újraélesztő asztal 10 db,
- hordozható baby doppler 3 db,
- transport inkubátor 2 db,
- klinikai inkubátor 3 db,
- videolaringoszkóp 2 db,
- laringoszkóp lapocsorozattal 7 db,
- csecsemőmérleg 8 db,
- légzésfigyelő készülék 37 db,
- kékfény lámpa állványos 3 db,
- mobil kékfény ágy 5 db,
- elektromos mellszívó 5 db,
- kézi mellszívó 10 db,
- nagy teljesítményű mellszívó 6 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: min.12 hónap, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint: 60 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendők.
A megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kell az ajánlatban benyújtani: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát; ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve; a megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; a megajánlott termékek gyártói adatlappal történő igazolását és/vagy gyártó képviseletre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot.
Azon termékek esetében, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, AK nem kéri a gyártóműig történő visszavezethetőség igazolását (kenguru, ágy, takarók stb.), de kéri AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magajánlott termék a kiírt specifikáció vonatkozásában megfelel valamennyi hatályos kapcsolódó jogszabályi feltételnek, ill. amennyiben a kereskedelmi forgalomból beszerzett termék esetében nem áll rendelkezésre műszaki adatlap, tanúsítvány, AT csatoljon általa összeállított, aláírt termékleírást, amelyből kiderül, hogy a megajánlott termék megfelel a kiírt feltételeknek.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő – kórházi bútorzatot kíván beszerezni:
- multifunkciós szülőágy 8 db,
- betegágy 32 db,
- éjjeli szekrény 32 db,
- betegszállításra alkalmas betegágy 4 db,
- mobil kiságy 6 db,
- babaöböl 51 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem felújított bútor ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, forgalomba hozatali engedély típusát és számát, a gyártó minőségirányítási rendszerének típusát és számát, a termék darabszámát; adatlapot a termék paramétereivel kitöltve; gyártói termékismertető prospektust, amennyiben nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Nem minősül gyártói prospektusnak az AT által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendő.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő – kórházi bútorzatot kíván beszerezni:
- multifunkciós szülőágy 8 db,
- betegágy 32 db,
- éjjeli szekrény 32 db,
- betegszállításra alkalmas betegágy 4 db,
- mobil kiságy 6 db,
- babaöböl 51 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem felújított bútor ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban előírt minimumfeltételeknek.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendő.
A megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kell az ajánlatban benyújtani: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát; ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve; a megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; a megajánlott termékek gyártói adatlappal történő igazolását és/vagy gyártó képviseletre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot.
Azon termékek esetében, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, AK nem kéri a gyártóműig történő visszavezethetőség igazolását (kenguru, ágy, takarók stb.), de kéri AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magajánlott termék a kiírt specifikáció vonatkozásában megfelel valamennyi hatályos kapcsolódó jogszabályi feltételnek, ill. amennyiben a kereskedelmi forgalomból beszerzett termék esetében nem áll rendelkezésre műszaki adatlap, tanúsítvány, AT csatoljon általa összeállított, aláírt termékleírást, amelyből kiderül, hogy a megajánlott termék megfelel a kiírt feltételeknek.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő – kórházi bútorzatot kíván beszerezni:
- kihúzható fotelágy 12 db,
- szoptatós párna (hengeralakú, derék köré helyezhető) 20 db,
- szoptatós párna (kígyó alakú, hengeres alakzat) 10 db,
- pólyázó szekrény és szivacs 16 db,
- anyaszék kenguruzáshoz 17 db,
- kenguruzáshoz, szoptatáshoz alkalmas ülőszék 10 db,
- szék 38 db,
- asztal (magassága 85cm +-5%, hosszúsága és szélessége 75 cm +-5%) 1 db,
- asztal (magassága 80 cm+-5%; mérete 120 cm *60 cm +-5%) 4 db,
- asztal (magassága 80 cm +-5%, mérete 45 cm * 70 cm +-5%) 6 db,
- asztal (magassága min. 75cm, mérete 50 cm *50 cm +-5%) 2 db,
- anyaágy matraccal 7db,
- gyermekágy matraccal és ágybetéttel 3 db,
- állószekrény (szélesség 96 cm, magasság 190 cm, mélység: 55 cm) 6 db,
- állószekrény (szélesség 86 cm +-5%, magasság 90 cm +-5%, mélység: 50 cm +-5%) 1 db,
- kényelmi fotel szoptatáshoz 31 db,
- éjjeliszekrény anyaszállásra 4 db,
- babafészek 100 db,
- kispléd 50 db,
- kényelmi fotel 8 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem felújított bútor ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
Valamennyi termék esetében az ajánlatban be kell nyújtani: a termék és tartozékai gyártóját, típusát, forgalomba hozatali engedély típusát és számát, a gyártó minőségirányítási rendszerének típusát és számát, a termék darabszámát; adatlapot a termék paramétereivel kitöltve; gyártói termékismertető prospektust, amennyiben nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Nem minősül gyártói prospektusnak az AT által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendő.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő – kórházi bútorzatot kíván beszerezni:
- kihúzható fotelágy 12 db,
- szoptatós párna (hengeralakú, derék köré helyezhető) 20 db,
- szoptatós párna (kígyó alakú, hengeres alakzat) 10 db,
- pólyázó szekrény és szivacs 16 db,
- anyaszék kenguruzáshoz 17 db,
- kenguruzáshoz, szoptatáshoz alkalmas ülőszék 10 db,
- szék 38 db,
- asztal (magassága 85cm +-5%, hosszúsága és szélessége 75 cm +-5%) 1 db,
- asztal (magassága 80 cm+-5%; mérete 120 cm *60 cm +-5%) 4 db,
- asztal (magassága 80 cm +-5%, mérete 45 cm * 70 cm +-5%) 6 db,
- asztal (magassága min. 75cm, mérete 50 cm *50 cm +-5%) 2 db,
- anyaágy matraccal 7db,
- gyermekágy matraccal és ágybetéttel 3 db,
- állószekrény (szélesség 96 cm, magasság 190 cm, mélység: 55 cm) 6 db,
- állószekrény (szélesség 86 cm +-5%, magasság 90 cm +-5%, mélység: 50 cm +-5%) 1 db,
- kényelmi fotel szoptatáshoz 31 db,
- éjjeliszekrény anyaszállásra 4 db,
- babafészek 100 db,
- kispléd 50 db,
- kényelmi fotel 8 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem felújított bútor ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendő.
A megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kell az ajánlatban benyújtani: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát; ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve; a megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; a megajánlott termékek gyártói adatlappal történő igazolását és/vagy gyártó képviseletre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot.
Azon termékek esetében, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, AK nem kéri a gyártóműig történő visszavezethetőség igazolását (kenguru, ágy, takarók stb.), de kéri AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magajánlott termék a kiírt specifikáció vonatkozásában megfelel valamennyi hatályos kapcsolódó jogszabályi feltételnek, ill. amennyiben a kereskedelmi forgalomból beszerzett termék esetében nem áll rendelkezésre műszaki adatlap, tanúsítvány, AT csatoljon általa összeállított, aláírt termékleírást, amelyből kiderül, hogy a megajánlott termék megfelel a kiírt feltételeknek.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Valamennyi rész: Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz. kiosztásának módsz: Szakmai ajánlat: pontozás, Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kibocsátott útmutatója alapján; jótállás: Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kibocsátott útmutatója alapján; Összesített nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosítás. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. Részenként részletes árajánlatot kell benyújtani. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. §(5) bek.]. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Közös ajánlattétel esetén amennyiben az EKR rendszer által kötelezően használandó űrlapok nem tartalmazzák az adott ajánlattevő nevének kitöltésének lehetőségét, erre az estre AK saját űrlapokat készített a nyilatkozatösszeállító segítségével. Közös ajánlattétel esetén kérjük, szíveskedjenek szükség esetén az AK által készített űrlapmintákat is használni annak érdekében, hogy megállapítható legyen kire vonatkozik az adott nyilatkozat. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a KDban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)). Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a Kbt134.§(2) és (3) szerinti biztosítékot ír elő AK. A biztosítékot aKbt.134.§(6)a) szerint kell biztosítani. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni. Az eljárás nyelve magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a prospektusok angol és / vagy német nyelven is benyújthatók, a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő nem kéri. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott értékelési részszempont esetében ajánlattevőnek nem csak egy terméket kell megajánlania, abban az esetben, ha ajánlattevő különböző típusú termékeket ajánl meg, úgy a legkedvezőtlenebb paraméterekkel rendelkező termék adatait fogja AK az értékelés során felhasználni. A II.2.7) pontban rögzített teljesítési határidő naptári nap. A szerződés a hatálybalépésétől számított 60 naptári napig, de legkésőbb 2019.12.01. napjáig tart. Amennyiben a támogatói okiratban rögzített felhasználás határideje meghosszabbításra kerül, úgy a 2019.12.01. dátum a módosított támogatói okiratban szereplő határidőre módosul. A támogatói okirat módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek minősül. A teljesítési véghatáridő támogatói okirat módosítása miatti változása szerződés módosítást nem igényel. A III.1.3) M1 és M2 pontok szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatához az általa megajánlott berendezések forgalmazási jogosultságát igazoló dokumentumokat.
Helyesen:
Valamennyi rész: Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz. kiosztásának módsz: Szakmai ajánlat: pontozás, Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kibocsátott útmutatója alapján; jótállás: Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kibocsátott útmutatója alapján; Összesített nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosítás. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. Részenként részletes árajánlatot kell benyújtani. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. §(5) bek.]. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Közös ajánlattétel esetén amennyiben az EKR rendszer által kötelezően használandó űrlapok nem tartalmazzák az adott ajánlattevő nevének kitöltésének lehetőségét, erre az estre AK saját űrlapokat készített a nyilatkozatösszeállító segítségével. Közös ajánlattétel esetén kérjük, szíveskedjenek szükség esetén az AK által készített űrlapmintákat is használni annak érdekében, hogy megállapítható legyen kire vonatkozik az adott nyilatkozat. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a KDban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)). Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a Kbt134.§(2) és (3) szerinti biztosítékot ír elő AK. A biztosítékot aKbt.134.§(6)a) szerint kell biztosítani. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni. Az eljárás nyelve magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a prospektusok angol és / vagy német nyelven is benyújthatók, a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő nem kéri. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott értékelési részszempont esetében ajánlattevőnek nem csak egy terméket kell megajánlania, abban az esetben, ha ajánlattevő különböző típusú termékeket ajánl meg, úgy a legkedvezőtlenebb paraméterekkel rendelkező termék adatait fogja AK az értékelés során felhasználni. A II.2.7) pontban rögzített teljesítési határidő naptári nap. A szerződés a hatálybalépésétől számított 60 naptári napig, de legkésőbb 2019.12.01. napjáig tart. Amennyiben a támogatói okiratban rögzített felhasználás határideje meghosszabbításra kerül, úgy a 2019.12.01. dátum a módosított támogatói okiratban szereplő határidőre módosul. A támogatói okirat módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek minősül. A teljesítési véghatáridő támogatói okirat módosítása miatti változása szerződés módosítást nem igényel. A III.1.3) M1 és M2 pontok szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (1-3. rész) és az útmutató az ajánlatok elkészítéséhez módosításra került.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ