Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:173/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Józsa Sportegyesület
Teljesítés helye:Debrecen-Józsa Unokakert u. 27102/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Luczay és Társa Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsa Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: AK26081
Postai cím: Szoboszlói út 30-32
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mező István
Telefon: 06702527950
E-mail: drmezoistvan@gmail.com
Fax: +36 52536963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jozsasportegyesulet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportöltöző és lelátó épület építésére irányuló vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sportöltöző és lelátó épület építésére irányuló vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45212200-8
45212210-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen-Józsa Unokakert u. 27102/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Sportöltöző és 1 db lelátó épület építése Debrecen-Józsa Unokakert utcai sporttelepen, teljes nettó alapterület: 250 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10457 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1/2018 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés Sportöltöző és lelátó építésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Luczay és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolónia utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail: luczays@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76210924
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45212000-6
45212200-8
45212210-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen-Józsa Unokakert utca 27102/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Sportöltöző és 1 db lelátóépület építése a Debrecen-Józsa Unokakert utcai sporttelepen, a teljes nettó alapterület 250 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76210924
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Luczay és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolónia utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail: luczays@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása kiterjed a részszámlázásra vonatkozó rendelkezések módosítására, valamint az időközben elnyert támogatásra tekintettel megvalósítandó II. ütem miatt szükségessé váló, az I. ütembe tartozó műszaki tartalom módosítására: épületszerkezeteket érintő szerkezeti, vasalási, szigetelési munkákra, valamint az I. ütem rendeltetésszerű működéséhez szükséges munkákra, amelyek az Ajánlati Dokumentáció részét képező tervekben megjelölésre kerültek. A Sportöltöző és lelátó épület fejlesztésének I. és II. ütem műszaki tartalmának megfelelő összehangolása miatt a kivitelezés befejezési határideje meghosszabbításra került 2019.05.31. napjáig.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő a Magyar Labdarugó Szövetségtől "Sportöltöző és lelátó épület II. ütem emeleti edzőtér" elnevezésű pályázatára tárgyi eszköz beruházásra pénzügyi támogatást kapott 2018.11.28-án, az MLSZ által meghozott JH01-23484/2018/MLSZ sz. határozattal. A támogatás megítélésére tekintettel a sportöltöző és lelátó épület fejlesztésének II. ütemének megvalósítása bizonytalan volt egészen 2018.11.28 napjáig.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76210924 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 76210924 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Felek rögzítik, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által HB-03/ÉÖO/002423-19/2018. ikt. számon kiadott építési engedély alapját képező, a "Sportöltöző és lelátó épület II. ütem - emeleti edzőtér módosított építési engedélyezési tervdokumentáció" részét képező kivitelezési munkákra a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása nem terjed ki, kizárólag a II. ütembe tartozó tetőtér beépítés miatt az I. ütembe tartozó épületszerkezeteket érintő szerkezeti, vasalási, szigetelési munkák módosítására vonatkozik, illetve az I. ütem rendeltetésszerű működéséhez szükséges munkákra, amelyek az Ajánlati Dokumentáció részét képező tervekben megjelölésre kerültek, de a munkanemekre lebontott árazatlan költségvetésben nem kerültek megjelölésre.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben