Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17314/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Községi Önkormányzat Pankasz
Teljesítés helye:9937 Pankasz, Fő u. 61. Hrsz. 353.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Községi Önkormányzat Pankasz
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82669955
Postai cím: Fő Út 64.
Város: Pankasz
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9937
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Csabáné
Telefon: +36 303989074
E-mail: pankasz@pwnet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pankasz - Iskolaépület felújítása
Hivatkozási szám: EKR000071482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pankasz - Iskolaépület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45260000-7
45321000-3
45331110-0
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9937 Pankasz, Fő u. 61. Hrsz. 353.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” kódszám VP6-7.4.1.1-6 – Pankasz iskolaépület felújítása és energetikai korszerűsítése kivitelezési munkái
A kivitelezési munkák során az épület homlokzatainak, tetőfedésének, nyílászáróinak felújítása és fűtési rendszerének korszerűsítése (kondenzációs gázkazán beépítésével) történik.
Az egész épületre 945 m2 felületen új, egységes cserépfedés készül elemtartozékaival. Az iskola külső határoló falai 531,77 m2 felületen hőszigetelő vakolatot kap 2+1 cm vastagságban. A födém hőszigetelése 565 m2 alapterületen készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Kódszám: VP-6-7.4.1.1-6 (1898434045)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05254 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pankasz - Iskolaépület felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21300651
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 25.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
E-mail: galambosbau@gmail.com
Telefon: +36 305095321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40760933
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45260000-7
45321000-3
45331110-0
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9937 Pankasz, Fő u. 61. Hrsz. 353.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” kódszám VP6-7.4.1.1-6 – Pankasz iskolaépület felújítása és energetikai korszerűsítése kivitelezési munkái
A kivitelezési munkák során az épület homlokzatainak, tetőfedésének, nyílászáróinak felújítása és fűtési rendszerének korszerűsítése (kondenzációs gázkazán beépítésével) történik.
Az egész épületre 945 m2 felületen új, egységes cserépfedés készül elemtartozékaival. Az iskola külső határoló falai 531,77 m2 felületen hőszigetelő vakolatot kap 2+1 cm vastagságban. A födém hőszigetelése 565 m2 alapterületen készül.
1,55 kWp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes kiserőmű tetőre telepítve, Winaico monokristályos napelemmodulokkal és Fronius hálózatba tápláló egyfázisú inverterrel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41753133
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21300651
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 25.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
E-mail: galambosbau@gmail.com
Telefon: +36 305095321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján 1774729328 azonosítószámú támogatási kérelem elbírálása során „a megújuló energiaforrást hasznosító technológia” (napelemes rendszer) támogatásban nem részesült, így Megrendelő a lefolytatott eljárás műszaki tartalmából ezen beszerzést kivette.
Az elszámolás során (kifizetési kérelem benyújtását követően) hívta fel közreműködő szervezet Megrendelő figyelmét arra, hogy a hivatkozott pályázat elbírálása során függetlenül attól, hogy támogatásban nem részesítette az elbírálás során „a megújuló energiaforrást hasznosító technológiát” figyelembe vette, így annak megvalósítását az elszámolás során ellenőrzi.
Fentiek alapján kivitelező a melléklet szerinti műszaki tartalmú ajánlatot tette a napelemes rendszer kivitelezésére, melyet Megrendelő elfogadott.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezési munkák során a tetőhéjazat felújítása is megtörténik, melyre kerül felhelyezésre a napelemes rendszer, így ezen munkák elvégzése műszaki, illetve garanciális szempontból is célszerűbb, hogyha egy szervezet kivitelezésében történik.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40760933 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 41753133 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben