Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17315/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bőcs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Bőcs belterület 940/5 hrsz.;Biomassza kazán telepítése - helyszín: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.) A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: Bőcs 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.;Iskola – Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (158 hrsz.), óvoda – Bőcs, Hősök tere 15 (388 hrsz.), tekepálya – Bőcs, Ifjúság utca 1. (159 hrsz.), faluház – Bőcs, Rákóczi u. 25. (25 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Acélszerkezet-Technika Kft.;Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bőcs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19870203
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Bőcs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3574
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László
Telefon: +36 46318009
E-mail: bocsph@bocskozseg.hu
Fax: +36 46528259
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bocskozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energiaellátás megvalósítása Bőcs Községben
Hivatkozási szám: EKR000088882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés első része:
Szalmatároló építése. Helyszín: Bőcs belterület 940/5 hrsz. A feladat egy szalmabálák tárolására alkalmas fűtetlen, természetes szellőztetésű épület építése. A tervezett bruttó alapterület 595,32 m2. A nettó alapterület 576,70 m2. A tároló egy oldalról nyitott, zúzottkő padozatú. Az épület acél rácsos lábakon álló, rácsos tartós tetőszerkezetű, színezett, horganyzott trapézlemez borítású, 4,10 m ereszmagasságú 3 oldalról körben burkolt, nyitott tároló csarnoképület. Befoglaló méretek: 16,40 m széles, 36,30 m hosszú és 4,10 m ereszmagasságú.
A közbeszerzés második része:
Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes ellátási pontokhoz. Helyszín: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.). A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz. Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezeték kiépítése az egyes fogyasztási pontokhoz (a faluház, a tekepálya épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50 méretű.
A közbeszerzés harmadik része:
Napelemes rendszerek kiépítése. Helyszínek: iskola – Munkácsy Mihály u. 7. (158 hrsz.), óvoda – Hősök tere 15 (388 hrsz.), tekepálya – Ifjúság utca 1. (159 hrsz.), faluház – Rákóczi u. 25. (25 hrsz.). Az iskola 50,35 kWp, az óvoda 5,04 kWp, a tekepálya 3,1 kWp, a faluház pedig 50,35 kWp napelemes rendszert kap.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46132700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szalmatároló építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45262410-8
45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Bőcs belterület 940/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szalmatároló építése. Helyszín: Bőcs belterület 940/5 hrsz. A feladat egy szalmabálák tárolására alkalmas fűtetlen, természetes szellőztetésű épület építése. A tervezett bruttó alapterület 595,32 m2. A nettó alapterület 576,70 m2. A tároló egy oldalról nyitott, zúzottkő padozatú. Az épület acél rácsos lábakon álló, rácsos tartós tetőszerkezetű, színezett, horganyzott trapézlemez borítású, 4,10 m ereszmagasságú 3 oldalról körben burkolt, nyitott tároló csarnoképület. Befoglaló méretek: 16,40 m széles, 36,30 m hosszú és 4,10 m ereszmagasságú.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő kivitelezést irányító szakember szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 20
2 Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Biomassza kazán telepítés, távhővezetékek kiépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45262410-8
45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Biomassza kazán telepítése - helyszín: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.)
A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: Bőcs 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes ellátási pontokhoz. Helyszín: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.). A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz. Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezeték kiépítése az egyes fogyasztási pontokhoz (a faluház, a tekepálya épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50 méretű.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő kiépítést irányító szakember szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 20
2 Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Napelemes rendszerek kiépítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45262410-8
45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Iskola – Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (158 hrsz.), óvoda – Bőcs, Hősök tere 15 (388 hrsz.), tekepálya – Bőcs, Ifjúság utca 1. (159 hrsz.), faluház – Bőcs, Rákóczi u. 25. (25 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés harmadik része:
Napelemes rendszerek kiépítése. Helyszínek: iskola – Munkácsy Mihály u. 7. (158 hrsz.), óvoda – Hősök tere 15 (388 hrsz.), tekepálya – Ifjúság utca 1. (159 hrsz.), faluház – Rákóczi u. 25. (25 hrsz.). Az iskola 50,35 kWp, az óvoda 5,04 kWp, a tekepálya 3,1 kWp, a faluház pedig 50,35 kWp napelemes rendszert kap.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő telepítést irányító szakember szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap) 20
2 Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szalmatároló építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Acélszerkezet-Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504286
Postai cím: Bercsényi Miklós U. 18/b.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: acelszerkezet.technika@gmail.com
Telefon: +36 209888008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23277098213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21108000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24608000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931754
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242

Hivatalos név: LUX-TERMOVILL Épületgépész és Épületvillamossági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10210974
Postai cím: József Attila Utca 43
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24328991205

Hivatalos név: Acélszerkezet-Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504286
Postai cím: Bercsényi Miklós U. 18/b.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23277098213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Biomassza kazán telepítés, távhővezetékek kiépítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás második része (Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes csatlakozási pontokhoz) a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét mindegyik ajánlattevő ajánlata meghaladja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205

Hivatalos név: ALTHERM Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73297376
Postai cím: Andrássy Út 29
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14699737206

Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931754
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242

Hivatalos név: Borsod Well Bau Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90943935
Postai cím: Görgey Utca 4. A ép. 2. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25955543205

Hivatalos név: Energo-Trend Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60966555
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996038205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Napelemes rendszerek kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: vojtku.laszlo@greenplan.hu
Telefon: +36 704138621
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21524700
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21524700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LUX-TERMOVILL Épületgépész és Épületvillamossági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10210974
Postai cím: József Attila Utca 43
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24328991205

Hivatalos név: FT-Triász Korrózióvédelem Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97271882
Postai cím: Üveggyári Út 2
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13821050205

Hivatalos név: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárás első részében (Szalmatároló építése) a LUX-TERMOVILL Kft. (3527 Miskolc, József Attila utca 43.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének nem a felhívásnak megfelelően tett eleget, ezért ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat általunk előírt formai követelményeit.
A közbeszerzési eljárás második része (Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes csatlakozási pontokhoz) a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét mindegyik ajánlattevő ajánlata meghaladja.
Az eljárás második részében (Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes csatlakozási pontokhoz) ajánlatot benyújtó, de bírálatra nem került ajánlattevők cégneve és székhelye:
Az Ajánlattevő cégneve: Borsod Well Bau Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3530 Miskolc, Görgey utca 4. A. épület II/3.
Az Ajánlattevő cégneve: Altherm Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 29.
Az Ajánlattevő cégneve: Novient Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Az Ajánlattevő cégneve: Energo-Trend Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3527 Miskolc, Vágóhíd utca 14.
Az Ajánlattevő cégneve: Borsodszer Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3780 Edelény, Petőfi utca 5.
A közbeszerzési eljárás harmadik részében (Napelemes rendszerek kiépítése) az FT-Triász Kft. (3770 Sajószentpéter, Üveggyári út 2.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlási határidő lejártáig nem tett eleget, ezért ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat általunk előírt formai követelményeit.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges