Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17337/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15451530
Postai cím: Bocskai Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1153
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trinn Miklós
Telefon: +36 13053224
E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bpxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Észak-Pesti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna - I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000899772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének kivitelezése a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2018.08.30-án kiadott FKI-KHO: 1347/2018
hivatkozási számú Határozatba foglalt vízjogi létesítési engedélye alapján, a
rendelkezésre álló 276/2015 tervszámú kiviteli tervek szerint. Csatorna gerinc építése:
Budapest XV. kerület északi területén tervezett szennyvíz főgyűjtőcsatorna a
Közvágóhíd utca és folytatásaként a Mogyoród útja tengelyben kerül kialakításra az
Erdőmenti út (A Google térkép nézeten jelenleg Régi Fóti útnak nevezett földút)
vonaláig.
I. szakasz: a Károlyi Sándor utcai kezdőpontjától a Kosd utcáig, a meglévő csatornagerinc kiváltásával, D 80 b 594,6 m hosszon. A közterületek felől a meglévő szennyvízágak a tervezett csatornára kerülnek átkötésre. A gerinc mentén fekvő ingatlanok meglévő házi bekötései átépülnek, a jelenleg bekötéssel nem rendelkező ingatlanok új bekötést kapnak.
II. szakasz: a Régi Fóti (Külső Fóti) út és az Erdőmenti út közötti területen új gerincvezeték épül D 80 b 582 m és D 60 b 456 m hosszon, melyre a tervezett Palota Liget és Palota Újfalu lakóparkok szennyvíz bekötései aknakiállásokon keresztül csatlakoznak. Az Erdőmenti útnál megépítendő 37. számú aknához csatlakozik a gerincre az M3 autópálya melletti benzinkút és kereskedelmi terület szennyvíz elvezetését szolgáló D 100 KM-PVC nyomott szennyvíz csatorna. A Lencsike u. és a 37. sz. akna közötti szakaszon oldalági csatorna csak a 135. sz. akna bekötés valósul meg. A Turjános körúti csatorna nem része jelen kivitelezésnek.
Vízvezeték átépítés a Közvágóhíd utcában, majd annak folytatásaként a Mogyoród útján a Károlyi S. út és Kosd utca között valósul meg DN 160 KPE 491,4 m hosszon. A kapcsolódó utcák ac vízvezeték csatlakozásainak átépítése szükséges a szennyvíz csatorna védőtávolságán kívülre történő áthelyezéssel. Az átépítésre kerülő szakaszon a tűzcsapok, ill. a házi bekötések az új vezetékre kerülnek átkötésre. A nem KPE anyagú bekötések átépítése szükséges a vízmérési helyig.
A Kosd utca és Régi Fóti út közötti szakaszon a DN 80 ac, DN 100 ac és D 110 KPE vezetékek D 110 KPE vezetékre lesznek kicserélve 36 m hosszban. A DN 105 ac vezetékek 556 m hosszban D 106 KPE és 16 m hosszban D 225 KPE vezetékre kerülnek kiváltásra. A DN 200 KG-PVC csővezeték D 200 KPE vezetékre kerül kicserélésre 11 m hosszban.
Útépítés a Közvágóhíd utca Károlyi Sándor utca és Csobogós utca közötti szakaszon a közmű vezetékek átépítésével érintett felületek javításán túlmenően a szakasz meglévő 2x1 forgalmi sávos 6 m széles útfelületének felmarása és új aszfaltburkolat készítése szükséges kb. 600 m hosszon.
A Közvágóhíd utcának a Csobogós utca és Régi Fóti út közötti szakaszán a közmű átépítést követően a meglévő útszakasz állapota miatt teljes pályaszerkezet cseréje szükséges 6 m széles útfelület kb. 500 m hosszon.
A Régi Fóti út és a 37. akna között a tervezett csatorna a meglévő útpályán kívül halad, így ezen a szakaszon útpálya felújításra nem kerül sor. Az építés folyamán esetlegesen okozott sérülések visszajavítását a Vállalkozónak kell elvégeznie.
Ajánlatkérő tulajdonában, kezelésében lévő útszakasz esetén a közút nem közút céljára történő igénybevétele esetében nem kell díjat fizetni. Ha az útszakasz (útpálya vagy szegély) egy részének kezelését nem Ajánlatkérő, hanem a Fővárosi Önkormányzat végzi, ott díjfizetés lehetséges. Díjfizetéssel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat megkeresése és a díjfizetési kötelezettség a kivitelező feladata.
Ajánlatkérő elkészíttetett egy - a BKK-val előzetesen egyeztetett - forgalom elterelés egy lehetséges változatának megoldását tartalmazó építési ütemekre történő bontás vázlat tervét. Ebben az esetben a tömegközlekedés forgalom elterelését a nyomvonalat tartalmazó útszakaszon, félpályás úthasználattal lehet megvalósítani. Az építési ütemek vázlattervét a dokumentáció tartalmazza. A vázlatterv szerinti ütemezés és tömegközlekedési forgalomelterelés megoldása nem kötelező, helyette kedvezőbb megoldás is alkalmazható.
Az egyes ütemek elnevezése nem időbeliséget jelent, csupán a földrajzi elhelyezkedésre utal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13761 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben