Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17349/2019
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6771 Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák (hrsz.: 477, 572, 512, 504, 02642, 02643, 02647, 02648, 02644/6, 02653/11, 02653/12, 02653/13);
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ,,TOP-6.3.3-15-SG1-2016-00001” projekt keretein belül Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem kivitelezési munkái 4 részajánlati körben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
További tárgyak:45232410-9
45247110-4
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6771 Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák (hrsz.: 477, 572, 512, 504, 02642, 02643, 02647, 02648, 02644/6, 02653/11, 02653/12, 02653/13);
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör:
Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái.
Főbb munkanemei és tervezett mennyiségei:
Összhossz: 4939 m burkolt csapadékvíz elvezető rendszer, ebből 1998 méter vasbeton folyóka, 563 méter KD-EXTRA cső, 186 méter vbeton cső, 922 méter HOBAS cső, valamint 263 méter mederburkoló elem épül, 66 db víznyelőrácsos aknával. A külterületi szakasz mederkotrása és földmedrű csatorna építése összesen 1007 méter.
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SG1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16246 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 219500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
További tárgyak:45247110-4
45247112-8
45232410-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6771 Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák (hrsz.: 477, 572, 512, 504, 02642, 02643, 02647, 02648, 02644/6, 02653/11, 02653/12, 02653/13);
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör:
Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái.
Főbb munkanemei és tervezett mennyiségei:
Összhossz: 4939 m burkolt csapadékvíz elvezető rendszer, ebből 1998 méter vasbeton folyóka, 563 méter KD-EXTRA cső, 186 méter vbeton cső, 922 méter HOBAS cső, valamint 263 méter mederburkoló elem épül, 66 db víznyelőrácsos aknával. A külterületi szakasz mederkotrása és földmedrű csatorna építése összesen 1007 méter.
A műszaki dokumentációban valamint az 1. sz. és 2. sz. szerződésmódosításokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231668864
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a CS 1-3-0 Tulipán utca NA 300 KD-EXTRA csatorna szakasz 0+ 000 és a 0+ 140 szelvényei között, a 3. számú Vállalkozói követelésben rögzített szakaszon, az NA 300 KD csatorna folyásfenék szintje 54 cm rel mélyebben kerül megépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 1.304.163,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Levendula utca CS-1-3-0 U30/40 csatorna 0+303 szelvényében felhagyott NA 150 AC nyomó vezeték kiváltása szükséges. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 499.308,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Barázda utca 3. számú, a Tigris utca 20.,19.,18., 16.,15.,14.,13.,12.,11.,10.,9.,8.,7.,6/b.,5.,4.,3. számú valamint a Levendula utca 10. és 8. számú ingatlanok kapubejáróinál összesen 104,4 fm hosszban a folyókák 100/50/15 vasbeton folyókával lefedésre kerülnek. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 1.966.501,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területeken a műszaki ellenőr által elrendelt közterületi járdák javítását el kell végezni. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 678.162,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Levendula utca Cs-1-4-0 csatorna szakasz építésénél az építendő folyóka kialakítást, az U30/40 elemek lefedését módosítani kell. A Levendula utca 12. számú ingatlan előtt tervezett 1 db bejáró hely, 6 m hosszú U 30/40 meder elem lefedést 2 db bejáró hely kialakítással, összességében 8 m-es hosszúságban kell kialakítani, 2 db támfal építésével. A Levendula utca 10. számú ingatlan előtt a 8 m hosszú U 30/40 meder elem lefedés helyett 9 m hosszú lefedés szükséges és 6 m hosszban folyókaelem lefedést kell kiépíteni. A Levendula utca 6. számú ingatlan előtt 5 m hosszú U 30/40 meder elem lefedés kiépítés szükséges, 2db támfal kiépítéssel. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 123.413,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Barázda u. 16., 54. és 56. számú ingatlanok előtti kapubejáróban a folyókákat és a Barázda utca 16. szám előtt található beömlő aknát rögzített, bordás vaslemezzel kell lefedni. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 627.192,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.7. Felek megállapodnak abban, hogy Magyar utca 21. számú ingatlan előtt meglévő csapadékcsatorna akna összekötésre kerül a CS 1-1-0 szakasz Tigris utca - Magyar utca sarkon, a 13. számú épülő csatorna aknával. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 331.893,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.8. Felek megállapodnak abban, hogy Barázda u. 62. szám utáni közterületen további felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer kerül kiépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 1.216.877,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Barázda utca CS 1-0-0 szakasz 0+000 - 0+060 szelvényei között biztonsági acélkorlát kerül telepítésre 60 m hosszban. Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében Vállalkozó nettó 3.748.200,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
3.10. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként az egy ízben módosított Vállalkozási szerződés 3.2. (A teljesítési határidő) pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Az 1. szerződésmódosítás szerinti akadályközléssel nem érintett munkák és a 2. számú szerződésmódosítás szerinti munkák befejezésének véghatárideje: 2019.06.29.
A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: Amennyiben az akadályoztatás, azaz a Barázda u. 13. sz. ingatlanon található épület bontása 2019.06.29. napjáig megtörténik, akkor a véghatáridő 2019.06.29. napjától számított 30 nap, amennyiben az épület bontása 2019.06.29. napját követően történik meg, akkor az akadályoztatás megszűntét követő 30 nap.
Felek rögzítik, hogy mindkét határidő késedelmi kötbérterhes határidő.
3.11. Az egy ízben módosított Vállalkozási szerződés 4. (Vállalkozói díj) 4.1. pontjának első bekezdését a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
4.1. A Vállalkozót a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért megillető Vállalkozói díj mértéke:
Alapszerződésben rögzített Nettó vállalkozói díj: 219.500.000,-Ft, melyből a Barázda u. 13. sz. ingatlanon található épület bontását követően kiépítendő szakasz építési költsége 3.490.921,-Ft
1. sz. szerződésmódosítás kapcsán alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül, VU-01. sz. és VK-02. számú módosítások nettó vállalkozói díja: 715.995,-Ft
2. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül VK-03.-VK-05. sz. és a VU-02.-VU-07. sz. módosítások nettó vállalkozói díja: 10.495.709,-Ft.
A provizórikus szivattyú telepítés, bontás nettó vállalkozói díja: 957.160,-Ft
A szivattyú helyszínen tartásának költsége: 4750,-Ft/nap +ÁFA
A szivattyú szerinti üzemeltetési költsége: 42,27,-Ft/kWh +ÁFA.

3.12. Felek a Vállalkozási szerződés 6. (Pénzügyi feltételek) 6.3. pontjának 3. bekezdés első 4 mondatát az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:
A Vállalkozó a kivitelezési munka 25%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben (nettó 54.875.000,-Ft) részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben (nettó 54.875.000,-Ft) részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben (nettó 54.875.000,-Ft) részszámlázásra.
Vállalkozó a Barázda u. 13. sz. ingatlanon található épület bontását követően szükséges építési munkák, valamint az indokolt szivattyúzási munkákon kívüli kivitelezési munkák teljeskörű elvégzését és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult ezen munkák (nettó 51.384.079,-Ft), és a VU-01. sz. és VK-02. számú módosítások ellenértékének (nettó 715.995,-Ft), valamint a VK-03.-VK-05. sz. és a VU-02.-VU-07. sz. módosítások ellenértékének (nettó 10.495.709,-Ft), azaz 62.595.783,-Ft-nak megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult a bontást követően kiépítendő szakasz 3.490.921,-Ft összegű építési költségeinek és a provizórikus szivattyúzás telepítése, és bontása nettó 957.160,-Ft, valamint a szivattyú helyszínen tartás és annak üzemeltetési költsége nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra. Felek a szivattyú helyszínen tartás költségét nettó 4750,-Ft/nap összeggel, és annak üzemeltetését 42,27,-Ft/kWh összeggel számolják el.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Vállalkozó 3. számú Vállalkozói követelésben előadta, hogy a CS 1-3-0 Tulipán utca NA 300 KD-EXTRA csatorna szakasz építése a Tulipán utca 8., 10., 12., 14., 16. és 18 számú ingatlanoknál üzemelő szennyvízcsatorna házi bekötéseit a tervtől eltérően, a valóságban szintben keresztezi. A kereszteződések kiküszöbölése érdekében szükségessé vált az érintett szakaszon (a CS 1-3-0 jelű csatorna 0+ 000 és a 0+ 140 szelvényei között) az NA 300 KD csatorna folyásfenék szintjének 54 cm rel mélyebbre való megépítése.
A Vállalkozói követelés indokaként rögzítésre került, hogy az érintett szakaszon a házi szennyvízcsatorna bekötések tényleges szintjei eltérnek a terven feltételezett szintektől, valóságban az épülő zárt csapadékvíz-csatorna keresztezné a házi bekötéseket, így az új csapadékvíz csatornát a bekötések alatt, azaz mélyebb szinten kellett megépíteni.
A Vállalkozói követelésben rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 1.304.163,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A vállalkozói követelésben rögzítésre került továbbá, hogy a változásnak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete 4 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VK03 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, a javasolt többlet időszükséglet és a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VK03 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz a Tulipán utca NA 300 KD csatorna tervtől eltérő mélységű kiépítésének műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott, mivel a végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 1.304.163,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 4 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.2. Vállalkozó 4. számú Vállalkozói követelésben előadta, hogy kivitelezési munkával érintett Levendula utca CS-1-3-0 U30/40 csatorna építés földmunka végzése során, a csatorna 0+303 szelvényében a közműnyilvántartásban, ill. a kiviteli terveken sem szereplő NA 150 AC nyomó vezetéket tárt fel, amely az építendő mederelemes nyíltárok szelvényét keresztezi. A mederelem szintjét nem lehetett emelni, mert a felső éle a terepszintnél magasabb lett volna mintegy 13-15 cm rel, ezért a csővezetéket ki kellett váltani. Feltáráskor a vezetékből víz szivárgott, amely alapján Vállalkozó értesítette a vízhálózatot üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt-t. A Szegedi Vízmű Zrt. szakembereitől azt a tájékoztatást kapta, hogy a vezeték nem közszolgáltató által üzemeltett vízhálózat része. A vezeték az 519/1 hrsz.-ú ingatlanon található fúrt kút csomóponti aknája irányából jön a közterületre, majd a magántulajdonú területek alatt folytatódik. A felhagyott vezetéknek nincs funkciója, az vízigényt már nem szolgál ki. Mivel a kút pozitív és a rossz állapotú csővezetékéből szivárog a víz, ezért a vezetéket a kút iránya felé, a telekhatárnál húzásbiztos véglezáróval Vállalkozó lezárta, mellyel a szivárgás megszűnt, a csővezetéket a szelvényből kiemelte. Ezt megelőzően a rossz állapotú, szivárgó vezeték elárasztotta a területet, ezért szükségessé vált a felázott területen talajcsere végzése is. Vállalkozó az építést ezután terv szerint tudta folytatni.
A Vállalkozói követelés indokaként rögzítésre került, hogy a feltárt, és a közműnyilvántartásban, ill. a kiviteli terven sem szereplő, vélhetően korábbi, évtizedekkel ezelőtti vízellátó vezeték fölé a mederelem szintjét nem lehetett emelni, mert a felső éle a terepszintél magasabb lett volna mintegy 13-15 cm-rel, ezért a csővezetéket ki kellett szakaszolni véglezáróval.
A Vállalkozói követelésben rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 499.308,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A vállalkozói követelésben rögzítésre került továbbá, hogy a változásnak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete 4 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VK04 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, a javasolt többlet időszükséglet és a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VK04 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz a CS-1-3-0 U30/40 csatorna 0+303 szelvényében felhagyott NA 150 AC nyomó vezeték kiváltásának műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 499.308,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 4 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.3. Vállalkozó 5. számú Vállalkozói követelésben előadta, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területeken a tervek elkészítése óta több helyen változtak az ingatlanok előtti járda- és útszintek. Ennek következtében a Barázda utca 3. számú, a Tigris utca 20., 19., 18., 16., 15., 14., 13., 12., 11., 10., 9., 8., 7., 6/b., 5., 4., 3. számú, a Levendula utca 10. és 8. számú ingatlanok kapubejáróinál a vasbeton folyóka tervezett szintben történő kiépítése után a folyóka folyásfenék szintje a kialakított bejáró szinthez képest 5 cm helyett már mintegy 20 cm rel mélyebbre került, mely szintkülönbség nem biztosítja a gépjárművel való átjárhatóságot a kapubejáróknál. A bejárók használhatóságát a folyókák befedésével lehet csak biztosítani, ezért a kapubejáróknál, összesen 104,4 fm hosszban a folyókákat 100/50/15 vasbeton folyókával fedik le. A fedőelem elhelyezése után kerül sor a felbontott bejárók helyreállítására, melynek szintje a csatlakozó járda és a közút szintjeihez igazodva készül el. Mivel a kivitelezés alatt a tervezett 1998 fm folyóka mennyiségnél kevesebb, 1952,9 fm épül meg, ezért elmarad 45,1 fm folyóka építése. A fentiekben írt többlet 104,4 fm mennyiséget az elmaradó 45,1 fm-rel csökkentve a különbözet 59,3 fm.
A Vállalkozói követelés indokaként rögzítésre került, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területeken a tervek elkészítése óta több helyen változtak az ingatlanok előtti járda- és útszintek. A bejárók használhatóságát az itt építendő folyókák befedésével lehet csak biztosítani.
A Vállalkozói követelésben rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 1.966.501,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A vállalkozói követelésben rögzítésre került továbbá, hogy a változásnak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete összesen 20 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VK05 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, a javasolt többlet időszükséglet és a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VK05 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás azaz egyes útcsatlakozásokban a folyóka fedőelemek beépítésének műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 1.966.501,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 20 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.4. Vállalkozó 2. számú Változtatási utasításban előadta, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területeken, több helyen előfordulnak olyan közterületi járda helyek, amelyeket a megfelelő csapadékvíz elvezetés szempontjából javítani kell. A területen több helyen a tervezés óta a lakók átépítették a kapubejáróikat, megváltoztatták azok és a járdakeresztezések szintjét, valamint a járdára történő csapadékvíz kivezetések miatt több helyen mostanra a járda alámosódott, a víz kimosta a járdalapok alól az ágyazatot, a járda megsüllyedt. Ezen szakaszokon a közterületi járdát - a megfelelő csapadékvíz elvezetés biztosítása, az itt fennálló vízállásos területek megszüntetése érdekében - helyre kell állítani. A Megrendelő kezdeményezése alapján helyszíni bejárás során a résztvevők kijelölték a munkákkal érintett területeken azokat a közterületi járda helyeket, amelyeket a megfelelő csapadékvíz elvezetés szempontjából javítani kell. A közterületi járda javítási munkáit a műszaki ellenőr a 2019.03.29. keltezésű levelével rendelte el.
A Változtatási utasításban rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 678.162,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A változtatási utasításban rögzítésre került továbbá, hogy a munkáknak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete összesen 14 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VU02 számú Változtatási utasítás és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, az igényelt többletidő és a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VU02 számú Változtatási utasítás és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz egyes helyeken szükséges közterületi járda javítások műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 678.162,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 14 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.5. Vállalkozó 3. számú Változtatási utasításban előadta, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területen, a Levendula utca Cs-1-4-0 csatorna szakasz építésénél azt tapasztalták, hogy a tervezés óta több ingatlannál átépítés történt. Az ingatlanok átépítésével több kapubejáró lett kialakítva, ezért az építendő folyóka kialakítást és a U30/40 elemek lefedését módosítani kell. A jelenlegi kialakítás alapján a Levendula utca 12. számú ingatlan előtt tervezett 1 db bejáró hely, 6 m hosszú U 30/40 meder elem lefedést 2 db bejáró hely kialakítással, összességében pedig 8 m-es hosszúságban kell kialakítani, 2 db nem tervezett támfal építésével. A Levendula utca 10. számú ingatlan előtt pedig a tervezett 8 m hosszú U 30/40 meder elem lefedés helyett 9 m hosszú lefedés szükséges, és 6 m hosszban folyókaelem lefedést kell kiépíteni. A Levendula utca 6. számú ingatlan előtt a tervtől eltérően 5 m hosszú U 30/40 meder elem lefedés kiépítés szükséges, 2db támfal kiépítéssel. A pótmunka műszaki tartalma összesen 8 m hosszú U 30/40 meder elem lefedés, 4 db támfalépítés, valamint 6 m hosszúságban folyókaelem lefedés szükséges. A Változtatási utasítás indokaként rögzítésre került, hogy a területen a tervezés óta a lakók átépítették az ingatlanjaik kijáratainak kialakítását, így az útcsatlakozásokat (kapubejárókat) megváltoztatták.
A Változtatási utasításban rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 123.413,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A változtatási utasításban rögzítésre került továbbá, hogy a munkáknak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete összesen 4 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VU03 számú Változtatási Utasítás és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, a javasolt többletidő és többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VU03 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz az egyes ingatlanok előtt a lakosság által időközben átépített kapubejárókban a szükséges lefedés módosításának műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 123.413,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 4 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.6. Vállalkozó 4. számú Változtatási utasításban előadta, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területen, a Barázda utca 16., 54. és 56. számú ingatlanok előtt a bejárókba tervezetten épített folyóka folyásfenékszintje és a meglévő út szintje közötti szintkülönbség miatt az ingatlan tulajdonosok kezdeményezték Megrendelőnél a folyóka vaslemezzel történő lefedését, mert autójuk alváza leér a bejáró használatakor. A Megrendelő utasítására a folyókákat és a Barázda utca 16. szám előtt található beömlő aknát rögzített, bordás vaslemezzel kell lefedni. A Változtatási utasítás indokaként rögzítésre került, hogy az ingatlanok tulajdonosai a folyóka kiépítés után nem tudják a bejárókat használni.
A Változtatási utasításban rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 627.192,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A változtatási utasításban rögzítésre került továbbá, hogy a munkáknak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete összesen 8 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VU04 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, a javasolt többletidő és többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VU04 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz a Barázda u. 16., 54. és 56. számú ingatlanok előtti kapubejáróban létesített folyókaelem bordás lemezzel történő lefedésének műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 627.192,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 8 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.7. Vállalkozó 5. számú Változtatási utasításban előadta, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területen a Műszaki ellenőr vízhozam szimulációs vizsgálat alapján elrendelte a terven nem szereplő, a Magyar utca 21. számú ingatlan előtt meglévő csapadékcsatorna akna összekötését a CS 1-1-0 szakasz Tigris utca - Magyar utca sarkon, a 13. számú épülő csatorna aknával, így a Magyar utca felöl érkező csapadékvízhozam biztonságos elvezetésének feltételei biztosítottak. Az összekötés DN 400 as PVC csővel kerül kiépítésre, 6 m hosszban. A Változtatási utasítás indokaként rögzítésre került, hogy a Magyar utca felöl, a meglévő rendszerről érkező csapadékvízhozam biztonságos elvezetési lehetőségének megteremtése érdekében összekötésre kerül a meglévő és a most építendő csapadékvíz-elvezető rendszer.
A Változtatási utasításban rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 331.893,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A változtatási utasításban rögzítésre került továbbá, hogy a munkáknak határidő módosító hatása van, mely 2 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VU05 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, az igényelt többletidő és a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VU05 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz a Tigris u. - Magyar u. sarkon a meglévő és a most kiépülő csapadékvíz-elvezető rendszer összekötésének műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 331.893,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 2 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.8. Vállalkozó 6. számú Változtatási utasításban előadta, hogy a kivitelezés időszakában a Megrendelő felé lakossági megkeresés érkezett, miszerint a Barázda utca 62. számú ingatlan utáni közterületen, a páros oldalon lévő járda egy rövid szakaszán csapadékos időjárás esetén vízállás mutatkozik. Ezen vízállás jövőbeni megszüntetése érdekében a páros oldali úttest és járda közötti közterületen szükségessé vált egy rövid szakaszon további vízelvezetés kiépítése. A Változtatási utasítás indokaként rögzítésre került, hogy a csapadékos időszak utáni vízállásokat meg kell szüntetni, így szükségessé vált a csapadékvízelvezető rendszer kiegészítése a Barázda utca 62. számú ingatlan utáni közterületre.
A Változtatási utasításban rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 1.216.877,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A változtatási utasításban rögzítésre került továbbá, hogy a munkáknak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete összesen 4 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VU06 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, a javasolt többletidő és a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VU06 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz a Barázda u. 62. szám utáni közterületen építendő további csapadékvíz-elvezető rendszer létesítésének műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 1.216.877,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 4 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.9. Vállalkozó 7. számú Változtatási utasításban előadta, hogy a kivitelezési munkákkal érintett területen a CS 1-0-0 szakasz 0+000 - 0+060 szelvényei között épült nagy szelvényű, U 50/70-220 típusú mederelemmel épült nyíltárok partéle és az érintett Barázda utcai közút padka közötti kis távolságot a Megrendelő a biztonságos közlekedés szempontjából veszélyesnek tartja. A balesetek megelőzése érdekében a Megrendelő biztonsági acélkorlát kiépítését rendelte el a csatorna partéle mentén, 60 m hosszban. A korlát hajlított kivitelű, 2000 X 1400 mm-es, 3 soros korlát tűzihorganyzott felülettel. A Változtatás indokaként rögzítésre került, hogy az érintett közterület - a most épített nagymélységű, nyílt szelvényű árok közelsége miatt - a biztonságos közlekedés szempontjából veszélyes, így a balesetek elkerülése, a biztonságos közterület használata érdekében korlát telepítése vált szükségessé.
A Változtatási utasításban rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 3.748.200,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent. A változtatási utasításban rögzítésre került továbbá, hogy a munkáknak határidő módosító hatása van, a munkák többlet időszükséglete összesen 14 naptári nap.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VU07 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján, a javasolt többletidő és a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VU07 számú Változtatási utasítást és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott műszaki megoldás, azaz a nyílt, és nagy szelvényű árok parti éle mentén, biztonsági korlát telepítésének műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. A végleges kialakítás nem Vállalkozó hibájából vált szükségessé, így a határidő módosítás megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 3.748.200,-Ft + ÁFA többletköltséget és a 14 napos többletidőt a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.10. Vállalkozó és Műszaki Ellenőr a fenti pontokban rögzített határidő módosítási igények kapcsán rögzítette, hogy a vállalkozói követelések, valamint a változtatási utasítások határidő módosítással járnak, azonban figyelemmel az egyes változtatásokhoz tartozó módosult kivitelezési feladat párhuzamos munkavégzésének lehetőségére a feladatok elvégzésére Műszaki ellenőr mindösszesen 30 nap többletidőt állapít meg. Megrendelő a határidő hosszabbítási igényt megalapozottnak tartja.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 221173155 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 231668864 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
4.1. A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése, és (4) bekezdés c.) pontjában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Felek rögzítik, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosítás a 2019. május 30-án fennálló akaratukkal mindenben megegyező tartalommal készült.

A VI.1.5) A szerződés teljesítése időtartama pont kapcsán rögzíteni kívánjuk, hogy az a hirdetményminta sajátossága okán került így kitöltésre. Pontosításként közöljük az alábbiakat:
Az 1. szerződésmódosítás szerinti akadályközléssel nem érintett munkák és a 2. számú szerződésmódosítás szerinti munkák befejezésének véghatárideje: 2019.06.29.
A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: Amennyiben az akadályoztatás, azaz a Barázda u. 13. sz. ingatlanon található épület bontása 2019.06.29. napjáig megtörténik, akkor a véghatáridő 2019.06.29. napjától számított 30 nap, amennyiben az épület bontása 2019.06.29. napját követően történik meg, akkor az akadályoztatás megszűntét követő 30 nap.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben