Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17355/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Angyal u. 22200/72, 31001/6, 31001/4, 31004/13, 31005/5, 31005/10, 31006/3. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szakács és Társai Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dicső Péter
Telefon: +36 42548460
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Utak építése III. szakasz (2019)
Hivatkozási szám: EKR000321192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Angyal u.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Angyal u. 22200/72, 31001/6, 31001/4, 31004/13, 31005/5, 31005/10, 31006/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szakasz hossza: Angyal u.: 192,434 m. Az út burkolata zúzottkővel stabilizált. A felső 20 cm.-s réteg erősen szennyezett így az a
tervezett pálya alaptestébe nem építhető be. Ezen felső réteget le kell bontani és tisztítás után a tervezett padkastabilizációhoz fel kell
használni. A lefejtést követően megmaradt alapot fel kell használni a tervezett talajjavító réteg kiépítéséhez. Az út padka 10 cm. rtg.
zúzottkővel stabilizált Az út egyoldali esésűre tervezett. A 0+000-0+055 km. sz. között jobbra, a 0+055-0+192,434 km. sz. között
balra dől. A sáv szélesség: 1x4,00 m. egyoldali esés 2,5 % Túl emelés maximuma ívben: 2,5% egy oldali „K” szegély építés padka
szélesség: 1,50-1,50 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07524 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Angyal u.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szakács és Társai Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72245747
Postai cím: Simai Út 40.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: szakacsestarsai@gmail.com
Telefon: +36 42405098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42405098
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26644900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Angyal u. 22200/72, 31001/6, 31001/4, 31004/13, 31005/5, 31005/10, 31006/3. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szakasz hossza: Angyal u.: 192,434 m. Az út burkolata zúzottkővel stabilizált. A felső 20 cm.-s réteg erősen szennyezett így az a
tervezett pálya alaptestébe nem építhető be. Ezen felső réteget le kell bontani és tisztítás után a tervezett padkastabilizációhoz fel kell
használni. A lefejtést követően megmaradt alapot fel kell használni a tervezett talajjavító réteg kiépítéséhez. Az út padka 10 cm. rtg.
zúzottkővel stabilizált Az út egyoldali esésűre tervezett. A 0+000-0+055 km. sz. között jobbra, a 0+055-0+192,434 km. sz. között
balra dől. A sáv szélesség: 1x4,00 m. egyoldali esés 2,5 % Túl emelés maximuma ívben: 2,5% egy oldali „K” szegély építés padka
szélesség: 1,50-1,50 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26451800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szakács és Társai Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72245747
Postai cím: Simai Út 40.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: szakacsestarsai@gmail.com
Telefon: +36 42405098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42405098
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
I.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő utak építése III. szakasz" című projekt I. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Módosított:
I.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő utak építése III. szakasz" című projekt I. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
A kivitelezés során pótmunkák elvégzése vált szükségessé, mellyel összefüggésben egyes munkák elmaradnak a szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatás szerint.
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. augusztus 31.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. szeptember 30.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
A műszaki tartalomváltozás következtében a szerződéses összeg az alábbiak szerint változik:
Eredeti:
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 26 644 900,- Ft
azaz: nettó huszonhatmillió-hatszáznegyvennégyezer-kilencszáz 00/100 forint.
Felek megállapítják, hogy a tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik. (engedélyköteles tevékenység)
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Módosított:
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 26 451 800,- Ft
azaz: nettó huszonhatmillió-négyszázötvenegyezer-nyolcszáz 00/100 forint.
Felek megállapítják, hogy a tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik. (engedélyköteles tevékenység)
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kivitelező a munkálattal érintett területen a szennyvízhálózattal kapcsolatos előre nem látható problémába ütközött, mely az ütemezett munkavégzést akadályozta. A probléma elhárítására 2019. július 16-ra került sor, a munkavégzés ezt követően folytatódhatott.
Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglaltaknak, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Megrendelő kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az 50%-ot (az nem változik.)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 26644900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26451800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben