Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17356/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 2263/169,2263/71,2263/74,2263/75,2263/76,2263/96,2263/97 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dicső Péter
Telefon: +36 42548460
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járdafelújítás I. (2019)
Hivatkozási szám: EKR000154442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ószőlő u.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 2263/169,2263/71,2263/74,2263/75,2263/76,2263/96,2263/97 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás során teljes beton térkő pályaszerkezettel, kétoldali „K” szegélysorral kerül felújításra a meglévő szervizút burkolata. A felújítás során a szervizút burkolata a Tas utca irányából egyirányúsításra kerül a Tas utca és a 101. számú ház melletti útcsatlakozás között, melynek érdekében a Tas utca irányában új csatlakozást kell nyitni. A felújítandó szervizút nyomvonala a meglévővel egyező. A szervizút mentén a biztonságos parkolási lehetőség megteremtése érdekében a társasházak felőli oldalon gyepkő burkolatú parkolóállások kerülnek elhelyezésre. A parkolóállások mérete merőleges elrendezés esetén 2,5x5,0 méter, míg párhuzamos parkolóállás esetén 3,0x6,0 méter. A 99-101. és a 103-105. számú ingatlanok közötti útcsatlakozások a helyszínrajzon jelölt mértékben szintén beton térkő burkolattal kerülnek átépítésre.
Az Etel közi élelmiszerüzlet mögötti területen szintén beton gyepkő burkolatú parkolóterület alakítandó ki. A parkolóterület megközelítő útja 5,5 méter szélességű az üzlet irányában kiemelt útszegélysorral, míg a parkoló felőli oldalon „K” szegélysorral határolt. A parkoló és az üzlet közötti területen 2,50 méter szélességű beton térkő járdaburkolat építendő ki. Ezen járdaburkolatra gépjárművel való ráhajtás megakadályozása érdekében az üzlet bejárata mellett 1db behajtásgátló poller helyezendő ki.
A tervezett parkolóállások mérete 2,50x5,00 méter, határolásuk kiemelt útszegélysorral történik.
A tervezett burkolatokhoz kapcsolódó zöldfelületeket a beruházás során humuszterítéssel és füvesítéssel rendezni szükséges.
Tervezett aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete:
— 5.0 cm AC-11 kopó aszfaltréteg
— 4.0 cm AC-11 kötő aszfaltréteg kiegyenlítő rétegként szükség szerint
— 0-3 cm vtg.-ban profilba mart burkolat
Tervezett beton térkő útburkolat felújítás pályaszerkezete:
— 8 cm beton térkő burkolat ( szürke színű)
— 3 cm NZ0/4 ágyazó réteg
— 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
— 20 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
Tervezett gyepkő parkoló pályaszerkezete:
— 8 cm gyephézagos betonkő burkolat osztályozott kaviccsal hézagolva
— 3 cm NZ0/4 ágyazó réteg
— 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
— 20 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
Tervezett beton térkő járdaburkolat felújítás pályaszerkezete:
— 6 cm beton térkő burkolat ( szürke színű)
— 3 cm NZ0/4 ágyazó réteg
— 15 cm CKT-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteg
— 15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
Aszfalt útburkolat helyreállítás pályaszerkezete:
— 5 cm AC-11 kopó aszfaltréteg
— 5 cm AC-11 kötő aszfaltréteg
— 15 cm CKT-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteg
— 20 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07193 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Ószőlő u.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38638703
Postai cím: Belső Körút 47/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: beres.mernok@gmail.com
Telefon: +36 202131336
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104639810
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 2263/169,2263/71,2263/74,2263/75,2263/76,2263/96,2263/97 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás során teljes beton térkő pályaszerkezettel, kétoldali „K” szegélysorral kerül felújításra a meglévő szervizút burkolata. A felújítás során a szervizút burkolata a Tas utca irányából egyirányúsításra kerül a Tas utca és a 101. számú ház melletti útcsatlakozás között, melynek érdekében a Tas utca irányában új csatlakozást kell nyitni. A felújítandó szervizút nyomvonala a meglévővel egyező. A szervizút mentén a biztonságos parkolási lehetőség megteremtése érdekében a társasházak felőli oldalon gyepkő burkolatú parkolóállások kerülnek elhelyezésre. A parkolóállások mérete merőleges elrendezés esetén 2,5x5,0 méter, míg párhuzamos parkolóállás esetén 3,0x6,0 méter. A 99-101. és a 103-105. számú ingatlanok közötti útcsatlakozások a helyszínrajzon jelölt mértékben szintén beton térkő burkolattal kerülnek átépítésre.
Az Etel közi élelmiszerüzlet mögötti területen szintén beton gyepkő burkolatú parkolóterület alakítandó ki. A parkolóterület megközelítő útja 5,5 méter szélességű az üzlet irányában kiemelt útszegélysorral, míg a parkoló felőli oldalon „K” szegélysorral határolt. A parkoló és az üzlet közötti területen 2,50 méter szélességű beton térkő járdaburkolat építendő ki. Ezen járdaburkolatra gépjárművel való ráhajtás megakadályozása érdekében az üzlet bejárata mellett 1db behajtásgátló poller helyezendő ki.
A tervezett parkolóállások mérete 2,50x5,00 méter, határolásuk kiemelt útszegélysorral történik.
A tervezett burkolatokhoz kapcsolódó zöldfelületeket a beruházás során humuszterítéssel és füvesítéssel rendezni szükséges.
Tervezett aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete:
— 5.0 cm AC-11 kopó aszfaltréteg
— 4.0 cm AC-11 kötő aszfaltréteg kiegyenlítő rétegként szükség szerint
— 0-3 cm vtg.-ban profilba mart burkolat
Tervezett beton térkő útburkolat felújítás pályaszerkezete:
— 8 cm beton térkő burkolat ( szürke színű)
— 3 cm NZ0/4 ágyazó réteg
— 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
— 20 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
Tervezett gyepkő parkoló pályaszerkezete:
— 8 cm gyephézagos betonkő burkolat osztályozott kaviccsal hézagolva
— 3 cm NZ0/4 ágyazó réteg
— 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
— 20 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
Tervezett beton térkő járdaburkolat felújítás pályaszerkezete:
— 6 cm beton térkő burkolat ( szürke színű)
— 3 cm NZ0/4 ágyazó réteg
— 15 cm CKT-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteg
— 15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
Aszfalt útburkolat helyreállítás pályaszerkezete:
— 5 cm AC-11 kopó aszfaltréteg
— 5 cm AC-11 kötő aszfaltréteg
— 15 cm CKT-4 hidraulikus kötőanyagú alapréteg
— 20 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
— tömörített földmű
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 105550510
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38638703
Postai cím: Belső Körút 47/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: beres.mernok@gmail.com
Telefon: +36 202131336
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont alapján az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti:
I.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása I. szakasz" című projekt II. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Módosított:
I.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása I. szakasz" című projekt II. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
A kivitelezés során pótmunka elrendelése vált szükségessé. Kivitelező feladatát képezik a pótmunkák elvégzése a szerződésmódosítás mellékleteként csatolt költségvetés szerint.

Az elvégzendő pótmunkák következtében a szerződéses összeg és a teljesítés határideje az alábbiak szerint változik:

Eredeti:
II.1 Nettó vállalási ár: 104 639 810,- Ft
ÁFA (27%): 28 252 749,- Ft
Bruttó vállalási ár: 132 892 559,- Ft
azaz: bruttó százharminckétmillió-nyolcszázkilencvenkétezer-ötszázötvenkilenc 00/100 forint.
Felek megállapítják, hogy a tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá. (nem engedélyköteles tevékenység)
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Módosított:
II.1 Nettó vállalási ár: 108 380 750,- Ft
ÁFA (27%): 29 262 803,- Ft
Bruttó vállalási ár: 137 643 553,- Ft
azaz: bruttó százharminchétmillió-hatszáznegyvenháromezer-ötszázötvenhárom 00/100 forint.
Felek megállapítják, hogy a tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá. (nem engedélyköteles tevékenység)
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. augusztus 31.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. szeptember 20.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során a feltárt közművek (távhő) helyzete miatt az eredetileg tervezett műszaki tartalom nem kivitelezhető, ezért szükségessé volt annak módosítása. A tervezői javaslat alapján az Ószőlő u. 101-103. szám közötti szakaszon az eredetileg tervezett résfolyókát 30 méteres szakaszon el kell hagyni, helyette 40 cm szélességű, legalább 15 cm szerkezeti magasságú, íves kialakítású, gépjármű forgalomra méretezett felszíni padkafolyókát építeni, közvetlenül a burkolatszélhez illesztve. A parkolóval érintett szakaszon az útpálya és a parkoló között tervezett szegélysor elhagyható, a parkoló gyepkő burkolata közvetlenül a folyókához illeszthető.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104639810 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 105550510 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben