Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17359/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Királyszentistván Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Királyszentistván község közigazgatási területe;Litér Község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.;Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Királyszentistván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63525683
Postai cím: Fő Utca 32-34.
Város: Királyszentistván
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Ilona
Telefon: +36 88589921
E-mail: kiszti@invitel.hu
Fax: +36 88589920
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiralyszentistvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Litér Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79001384
Postai cím: Álmos Utca 37.
Város: Litér
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8196
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szedlák Attila
Telefon: +36 88598016
E-mail: polgarmester@liter.hu
Fax: +36 88598016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.liter.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Királyszentistván Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút létesítése
Hivatkozási szám: EKR000760782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Teljes: Királyszentistván és Litér közötti kerékpáros útvonal kiépítése az ipari út felújításával, illetve a 7202 sz. közút melletti önálló vonalvezetésű kerékpárút építésével, ezen belül:
1. rész:Királyszentistván és Litér közötti kerékpáros útvonalon a Királyszentistváni szakasz kiépítése.Főbb mennyiségi adatok:Tényleges útépítés a 0+003.10-1+1916.36 km szelvények között. A kerékpárút a teljes tervezési szakaszon 2x1+2x0.12=2.24 m burkolatszélességgel épül, 0,5-0,5 m padka szélességgel. Tervezett kerékpárút pályaszerkezeti rétegrendje:3,0 cm AC8 kopó aszfaltbeton kopóréteg,4 cm AC11 kopó aszfaltbeton kötőréteg (kiegy. építve),20 cm M22 mechanikai stabilizációs alapréteg,20 cm M56 mechanikai stabilizációs ágyazat.
A kerékpárút megvalósításához szükséges két keresztszelvényben – 0+988 és 1+641 km szelvényben 260 cm átmérőjű vasbeton átereszek fektetése ágyazattal és vasbeton felszerkezettel a Bendola-patak keresztezései miatt.Forgalomtechnikai kijelöléssel érintett belterületi szakasz:7202 sz. út forgalomtechnikai táblák és burkolati jelek fejlesztése 1000 m hosszban.
2. rész:Királyszentistván és Litér közötti kerékpáros útvonalon a Litéri szakasz kiépítése.Főbb mennyiségi adatok: A meglévő burkolat általában mindkét oldalra szélesítésre kerül. A burkolatszélesség a 0+350 km szelvényben lévő átereszig 7.00m, azt követően 6.00 m. A tényleges útépítés a 0+004.73-0+720.00 km szelvények között 715 m hosszban történik.Az ipari út teljes hosszán 2 sávos kialakítású, kétoldali padkával. A burkolatszélek lezárására süllyesztett szegély épül. A főút járdájának meghosszabbítása 2.0m szélességgel, az út felé eső 2.0%-os oldaleséssel.A meglévő burkolat felújításra és szélesítésre kerül.A két forgalmi sáv 3,00-3,50 m szélességgel, valamint a 1,00 m padkaszélességgel épül.Ipari út szélesítése:4,0 cm AC11 kopó aszfaltbeton kopóréteg,6.0 cm AC16 kopó aszfaltbeton kötőréteg,20 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg,20 cm M56 mechanikai stabilizációs ágyazat.Ipari út új kopóréteg építés (szélesítéssel nem érintett szakaszon:4,0 cm AC11 kopó aszfaltbeton kopóréteg,vált cm AC11 kopó aszfaltbeton kiegyenlítő réteg,meglévő pályaszerkezet.72 sz. főút járdákának meghosszabbítása:6,0 cm vtg. vörös balatoni hullám térkő,4 cm ágyazó zúzalék,35 cm FZKA ágyazat.
Az 1. rész tárgyát képező beruházás a ellenértéke 100% intenzitással a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018 projekt keretében, míg a 2. rész tárgyát képező beruházás ellenértéke részben önerő,részben,100% intenzitással a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018 projekt keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 208626622 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút-Királyszentistváni szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Királyszentistván község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Királyszentistván és Litér közötti kerékpáros útvonalon a Királyszentistváni szakasz kiépítése
1. rész: Főbb mennyiségi adatok:Tényleges útépítés a 0+003.10-1+1916.36 km szelvények között. A kerékpárút a teljes tervezési szakaszon 2x1+2x0.12=2.24 m burkolatszélességgel épül, 0,5-0,5 m padka szélességgel. Tervezett kerékpárút pályaszerkezeti rétegrendje:3,0 cm AC8 kopó aszfaltbeton kopóréteg,4 cm AC11 kopó aszfaltbeton kötőréteg (kiegy. építve),20 cm M22 mechanikai stabilizációs alapréteg,20 cm M56 mechanikai stabilizációs ágyazat.
A kerékpárút megvalósításához szükséges két keresztszelvényben – 0+988 és 1+641 km szelvényben 260 cm átmérőjű vasbeton átereszek fektetése ágyazattal és vasbeton felszerkezettel a Bendola-patak keresztezései miatt.Forgalomtechnikai kijelöléssel érintett belterületi szakasz:7202 sz. út forgalomtechnikai táblák és burkolati jelek fejlesztése 1000 m hosszban.
Az 1. rész tárgyát képező beruházás a ellenértéke 100% intenzitással a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018 projekt keretében, kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.0 hó,max. 60hó) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt forgalomirányító személyek száma (min.0 fő,max.10 fő) 10
3 Vállalt többlet-jótállási idő (hónap, minimum „0”, maximum „24”) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszemp-k szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Értékelés:1.részszemp-nál(aján.ár) a fordított arányosítás, a 2., és 4. részszemp-nál(jótállás és szakemberek többlet gyak.idő)az egyenes arányosítás,3.részsz-nál (forg.ir.személy)a pontozás módszerét alkalmazza a közbesz.dok-ban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút-Litéri szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Litér Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:Királyszentistván és Litér közötti kerékpáros útvonalon a Litéri szakasz kiépítése.Főbb mennyiségi adatok: A meglévő burkolat általában mindkét oldalra szélesítésre kerül. A burkolatszélesség a 0+350 km szelvényben lévő átereszig 7.00m, azt követően 6.00 m. A tényleges útépítés a 0+004.73-0+720.00 km szelvények között 715 m hosszban történik.Az ipari út teljes hosszán 2 sávos kialakítású, kétoldali padkával. A burkolatszélek lezárására süllyesztett szegély épül. A főút járdájának meghosszabbítása 2.0m szélességgel, az út felé eső 2.0%-os oldaleséssel.A meglévő burkolat felújításra és szélesítésre kerül.A két forgalmi sáv 3,00-3,50 m szélességgel, valamint a 1,00 m padkaszélességgel épül.Ipari út szélesítése:4,0 cm AC11 kopó aszfaltbeton kopóréteg,6.0 cm AC16 kopó aszfaltbeton kötőréteg,20 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg,20 cm M56 mechanikai stabilizációs ágyazat.Ipari út új kopóréteg építés (szélesítéssel nem érintett szakaszon:4,0 cm AC11 kopó aszfaltbeton kopóréteg,vált cm AC11 kopó aszfaltbeton kiegyenlítő réteg,meglévő pályaszerkezet.72 sz. főút járdákának meghosszabbítása:6,0 cm vtg. vörös balatoni hullám térkő,4 cm ágyazó zúzalék,35 cm FZKA ágyazat.
A 2. rész tárgyát képező beruházás ellenértéke részben önerő,részben,100% intenzitással a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018 projekt keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.0 hó,max. 60hó) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt forgalomirányító személyek száma (min.0 fő,max.10 fő) 10
3 Vállalt többlet-jótállási idő (hónap, minimum „0”, maximum „24”) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó,Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: részben a TOP-3.1.1-16-VE1-201700018,részben önerő
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszemp-k szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Értékelés:1.részszemp-nál(aján.ár) a fordított arányosítás, a 2., és 4. részszemp-nál(jótállás és szakemberek többlet gyak.idő)az egyenes arányosítás,3.részsz-nál (forg.ir.személy)a pontozás módszerét alkalmazza a közbesz.dok-ban részletezettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút-Királyszentistváni szakasz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88894210
Postai cím: Horváth Mihály Utca 16
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: renesiskft@gmail.com
Telefon: +36 704329005
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482246219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132761872
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-KÉ műszaki vezetői feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88894210
Postai cím: Horváth Mihály Utca 16
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482246219

Hivatalos név: STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33129590
Postai cím: Belgrád Rakpart 2. III./4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25051474241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kerékpárút-Litéri szakasz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88894210
Postai cím: Horváth Mihály Utca 16
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: renesiskft@gmail.com
Telefon: +36 704329005
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482246219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75864750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-KÉ műszaki vezetői feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88894210
Postai cím: Horváth Mihály Utca 16
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482246219

Hivatalos név: STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33129590
Postai cím: Belgrád Rakpart 2. III./4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25051474241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges