Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17368/2019
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:3922 Taktaharkány, Deák utca, Béke kert hrsz:1022. 3922 Taktaharkány, Megyaszói utca-Sportpálya mellett- hrsz:153/1.;3922 Taktaharkány, Magtár utca hrsz: 867.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47264302
Postai cím: Gépállomás Utca 4
Város: Taktaharkány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3922
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.taktaharkany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.taktaharkany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi termelői piac és étkezde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000925772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Építtető (Önkormányzat) tulajdonában van a Taktaharkány, Deák utca, Béke kert hrsz:1022. alatti területen a helyi termelőket elősegítő , fedett elárusító helyet szeretne kialakítani. Építés helye: 3922 Taktaharkány, Deák utca, Béke kert ,1022 hrsz. alatti ingatlan. A fedett elárusítóhely építés nem építés engedélyköteles tevékenység. A kiindulási adatok: A terep sík, a ± 0,00 m mértékadó szint a leendő elárusító hely végleges szintje, melynek abszolút szintmagassági értéke +-0,00 Az úttengely szintje az ingatlan előtt: -0,25 Az épület előtti térburkolat :-0,05 A helyszín ismertetése: Az ingatlan Taktaharkány község belterületén, különleges sport (KSP) fekszik, jelenleg egy épülettel beépített terület. A területre készült rendezési tervi előírások a telek beépítettségét 20 %-ban, az elhelyezhető építmény magasságot max. 7,00 m-ben, a zöldfelületet 40 %-ban és a legkisebb telek méretét 800,00 m2-ben határozták meg. A helyiség igények és funkcionális kapcsolatok: A fedett elárusítóhely kialakításával, a kor igényeit kielégítő a helyi termelők kulturált árusításának a feltételét elősegítjük és megteremtjük. A járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk: az ingatlan megközelítése és az ingatlanon belüli parkolást beterveztük,biztosítottuk. Az akadálymentesítésre vonatkozó információk: a fedett elárusító hely akadálymentes megközelítését biztosítottuk. A közműellátottság mértéke: az ingatlanon a közművek (villany, víz, szennyvízcsatorna) gáz ellátás biztosítottak. A tervezett építményt elhelyezése nem érinti a közműveket. Az építmény megépítése során többlet energia igényre nincs szükség, így a közművekkel egyeztetésre nem volt szükség.
Az Építtető (Önkormányzat) tulajdonában van a Taktaharkány, Megyaszói utca-Sportpálya mellett- hrsz:153/1. alatti területen a helyi termelőket elősegítő , fedett elárusító helyet szeretne kialakítani. Építés helye: 3922 Taktaharkány, Megyaszói utca Sportpálya mellett- ,153/1. hrsz. alatti ingatlan. A fedett elárusítóhely építés nem építés engedélyköteles tevékenység. A kiindulási adatok: A terep sík, a ± 0,00 m mértékadó szint a leendő elárusító hely végleges szintje, melynek abszolút szintmagassági értéke +-0,00 Az úttengely szintje az ingatlan előtt: -0,25 Az épület előtti térburkolat :-0,05 A helyszín ismertetése: Az ingatlan Taktaharkány község belterületén, különleges sport (KSP) fekszik, jelenleg egy épülettel beépített terület. A területre készült rendezési tervi előírások a telek beépítettségét 20 %-ban, az elhelyezhető építmény magasságot max. 7,00 m-ben, a zöldfelületet 40 %-ban és a legkisebb telek méretét 800,00 m2-ben határozták meg. A helyiség igények és funkcionális kapcsolatok: A fedett elárusítóhely kialakításával, a kor igényeit kielégítő a helyi termelők kulturált árusításának a feltételét elősegítjük és megteremtjük. A járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk: az ingatlan megközelítése és az ingatlanon belüli parkolást beterveztük,biztosítottuk. Az akadálymentesítésre vonatkozó információk: a fedett elárusító hely akadálymentes megközelítését biztosítottuk. A közműellátottság mértéke: az ingatlanon a közművek (villany, víz, szennyvízcsatorna) gáz ellátás biztosítottak. A tervezett építményt elhelyezése nem érinti a közműveket. Az építmény
megépítése során többlet energia igényre nincs szükség, így a közművekkel egyeztetésre nem volt szükség.
Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe: 3922 Taktaharkány, Magtár utca hrsz: 867. Az épület jelenleg is étkezdeként és konyhaként funkcionál. A jelenlegi funkció nem változik, a belső elrendezés szükséges átalakítani. A jelenlegi étterem mérete, a megnövekedett igények miatt nem tudja funkcióját annak eredeti rendeltetése szerint gördülékenyen ellátni, így az építtető községi önkormányzat ezt a funkciót bővíteni szeretné , A bővítést a jobb oldali szárnyában lévő vizesblokk (ffi és női wc) helyén kívánja kialakítani. A belső átalakítás miatt az épület külső akadálymentesítését ,egy belső akadálymentes wc valamint wc blokkok kialakítását kialakítását is tervezi az építtető önkormányzat, a meglévő wc-k áthelyezésre kerülnek a meglévő , de már nem funkcionáló foglalkoztató helyére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Helyi termelői piac kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3922 Taktaharkány, Deák utca, Béke kert hrsz:1022.
3922 Taktaharkány, Megyaszói utca-Sportpálya mellett- hrsz:153/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Építtető (Önkormányzat) tulajdonában van a Taktaharkány, Deák utca, Béke kert hrsz:1022. alatti területen a helyi termelőket elősegítő , fedett elárusító helyet szeretne kialakítani. Építés helye: 3922 Taktaharkány, Deák utca, Béke kert ,1022 hrsz. alatti ingatlan. A fedett elárusítóhely építés nem építés engedélyköteles tevékenység. A kiindulási adatok: A terep sík, a ± 0,00 m mértékadó szint a leendő elárusító hely végleges szintje, melynek abszolút szintmagassági értéke +-0,00 Az úttengely szintje az ingatlan előtt: -0,25 Az épület előtti térburkolat :-0,05 A helyszín ismertetése: Az ingatlan Taktaharkány község belterületén, különleges sport (KSP) fekszik, jelenleg egy épülettel beépített terület. A területre készült rendezési tervi előírások a telek beépítettségét 20 %-ban, az elhelyezhető építmény magasságot max. 7,00 m-ben, a zöldfelületet 40 %-ban és a legkisebb telek méretét 800,00 m2-ben határozták meg. A helyiség igények és funkcionális kapcsolatok: A fedett elárusítóhely kialakításával, a kor igényeit kielégítő a helyi termelők kulturált árusításának a feltételét elősegítjük és megteremtjük. A járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk: az ingatlan megközelítése és az ingatlanon belüli parkolást beterveztük,biztosítottuk. Az akadálymentesítésre vonatkozó információk: a fedett elárusító hely akadálymentes megközelítését biztosítottuk. A közműellátottság mértéke: az ingatlanon a közművek (villany, víz, szennyvízcsatorna) gáz ellátás biztosítottak. A tervezett építményt elhelyezése nem érinti a közműveket. Az építmény megépítése során többlet energia igényre nincs szükség, így a közművekkel egyeztetésre nem volt szükség.
Az Építtető (Önkormányzat) tulajdonában van a Taktaharkány, Megyaszói utca-Sportpálya mellett- hrsz:153/1. alatti területen a helyi termelőket elősegítő , fedett elárusító helyet szeretne kialakítani. Építés helye: 3922 Taktaharkány, Megyaszói utca Sportpálya mellett- ,153/1. hrsz. alatti ingatlan. A fedett elárusítóhely építés nem építés engedélyköteles tevékenység. A kiindulási adatok: A terep sík, a ± 0,00 m mértékadó szint a leendő elárusító hely végleges szintje, melynek abszolút szintmagassági értéke +-0,00 Az úttengely szintje az ingatlan előtt: -0,25 Az épület előtti térburkolat :-0,05 A helyszín ismertetése: Az ingatlan Taktaharkány község belterületén, különleges sport (KSP) fekszik, jelenleg egy épülettel beépített terület. A területre készült rendezési tervi előírások a telek beépítettségét 20 %-ban, az elhelyezhető építmény magasságot max. 7,00 m-ben, a zöldfelületet 40 %-ban és a legkisebb telek méretét 800,00 m2-ben határozták meg. A helyiség igények és funkcionális kapcsolatok: A fedett elárusítóhely kialakításával, a kor igényeit kielégítő a helyi termelők kulturált árusításának a feltételét elősegítjük és megteremtjük. A járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk: az ingatlan megközelítése és az ingatlanon belüli parkolást beterveztük,biztosítottuk. Az akadálymentesítésre vonatkozó információk: a fedett elárusító hely akadálymentes megközelítését biztosítottuk. A közműellátottság mértéke: az ingatlanon a közművek (villany, víz, szennyvízcsatorna) gáz ellátás biztosítottak. A tervezett építményt elhelyezése nem érinti a közműveket. Az építmény
megépítése során többlet energia igényre nincs szükség, így a közművekkel egyeztetésre nem volt szükség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó Ft): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
II.2.9) További információ:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: 1. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába legalább 1 fő olyan szakember, akinek van kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlata 10 pontot kap. 2. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába nem von be legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlata 0 pontot kap. Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (30). Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlattal rendelkező szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik: Az ajánlati ár értékelési részszempont (2. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Étkezde kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212420-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3922 Taktaharkány, Magtár utca hrsz: 867.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe: 3922 Taktaharkány, Magtár utca hrsz: 867. Az épület jelenleg is étkezdeként és konyhaként funkcionál. A jelenlegi funkció nem változik, a belső elrendezés szükséges átalakítani. A jelenlegi étterem mérete, a megnövekedett igények miatt nem tudja funkcióját annak eredeti rendeltetése szerint gördülékenyen ellátni, így az építtető községi önkormányzat ezt a funkciót bővíteni szeretné , A bővítést a jobb oldali szárnyában lévő vizesblokk (ffi és női wc) helyén kívánja kialakítani. A belső átalakítás miatt az épület külső akadálymentesítését ,egy belső akadálymentes wc valamint wc blokkok kialakítását kialakítását is tervezi az építtető önkormányzat, a meglévő wc-k áthelyezésre kerülnek a meglévő , de már nem funkcionáló foglalkoztató helyére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó Ft): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
II.2.9) További információ:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: 1. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába legalább 1 fő olyan szakember, akinek van kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlata 10 pontot kap. 2. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába nem von be legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlata 0 pontot kap. Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (30). Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, kereskedelmi célú épületek építésében vagy felújításában szerzett gyakorlattal rendelkező szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik: Az ajánlati ár értékelési részszempont (2. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Helyi termelői piac kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MO-ZOL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40792345
Postai cím: Béke Utca 16
Város: Taktaharkány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3922
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26243443205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Étkezde kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MO-ZOL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40792345
Postai cím: Béke Utca 16
Város: Taktaharkány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3922
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26243443205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges