Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17378/2019
CPV Kód:42215200-8
Ajánlatkérő:Julianus Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Teljesítés helye:Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.;Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.;Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.;Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.;Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KERRES smoke air Kft.;Schomaker GmbH;INOX-BÁZIS Kereskedelmi, Szolgáltató és Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Julianus Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82262657
Postai cím: Szalézi Út 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Parák István
Telefon: +36 209676686
E-mail: bufearu@julianusbt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hamburger és gyros előállító élelmiszeripari eszközök beszerzése - VP-3-4.2.1-15
Hivatkozási szám: EKR000203832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő hamburger és gyroshús előállítására alkalmas eszközök beszerzését kívánja megvalósítani, amelyek segítségével termékeket nyers, illetve készre sült formában készülnének el, majd gyorsfagyasztás után kerülnének forgalomba. A hamburgerhús a beszerzett eszközökkel panírozott formában is előállításra kerülne.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 236546500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ikerkamrás vákuum csomagológép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
További tárgyak:42921320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV kód:
Fő tárgy: 42215200-8 - Élelmiszer-feldolgozó gépek

További tárgyak: 42921320-7 – Csomagológép
Beszerezni kívánt eszköz:
1 db ikerkamrás vákuumcsomagológép

Főbb műszaki paraméterei:
- Hasznos kamra méret: min. 900x800x200 (szélesség, mélység, magasság)
- Hegesztő sin hossza: min. 4x800 mm
- Vákuumszivattyú teljesítménye: min. 250 m3/h
- Teljesítmény igény: 1 kg-os csomagok min. 200 db/h
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre is ki kell terjednie. Az eszköz betanítást nem igényel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet teljesítmény 1 kg-os csomagok esetében a minimálisan kötelező 200 db/ óra felett (minimum 0, maximum 50 db/óra, előny a magasabb)  15
2 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap, előny a magasabb egész hónapban) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF-ban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1802643264
II.2.9) További információ:
Vidékfejlesztési Program VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című felhívás alapján

II.2.1)
Elnevezés: Hamburger és panírozott termék gyártósor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
További tárgyak:39312000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV-kód:
Fő tárgy: 42215200-8 - Élelmiszer-feldolgozó gépek
További tárgyak: 42214200-1 - Élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy gyártására szolgáló gépek
39312000-2 - Élelmiszer-készítő berendezések
Beszerezni kívánt eszköz:
1 db Hamburger és panírozott termék gyártósor
Főbb műszaki paraméterei:
- készre sült hamburger pogácsa készítése: min. 600 kg/óra
- méret: 6,5-10 dkg, ø125 mm
- panírozott termék gyártása: min. 150 kg/óra
- szállítószalag szélesség: min. 6oo mm
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre is ki kell terjednie az összes eszköz tekintetében. Az eszköz betanítást nem igényel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Készre sült hamburger pogácsa készítésének többlet teljesítménye a minimálisan előírt 600 kg/óra felett (minimum 0, maximum 200 kg/óra, előny a magasabb) 10
2 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap, előny a magasabb egész hónapban) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF-ban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1802643264
II.2.9) További információ:
Vidékfejlesztési Program VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című felhívás alapján

II.2.1)
Elnevezés: Csomagoló kiszerelő sor és elektromos mérlegek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
További tárgyak:42921320-7
42993200-5
38310000-1
38311200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő tárgy: 42215200-8 - Élelmiszer-feldolgozó gépek
További tárgyak: 42921320-7 – Csomagológép
42993200-5 – Adagolóberendezések
38310000-1 - Precíziós mérlegek
38311200-0 - Elektronikus technikai mérlegek
Beszerezni kívánt eszköz:
1 db csomagoló kiszerelő sor,
3 db extralapos mérleg 1500 kg-os,
11 db digitális asztali mérleg 60/150 kg-os,
1 db digitális asztali mérleg 15/30 kg-os
Csomagoló kiszerelő sor főbb műszaki paraméterei:
- hamburger pogácsa tasakos csomagolása: min. 800 kg/óra,
- méret: 6,5-10g, ø125 mm,
- termék hőfoka: -18ºC
- tasakos csomagolás: 500g-1000g
- vízszintes szállítószalag szélessége: min. 400 mm
Elektromos mérlegek főbb műszaki paraméterei:
Extralapos mérleg 1500 kg-os:
Teherfelvevő
- Hasznos mérőfelület: min. 1000 x 1500 mm
- Befoglaló méretek egy feljáróval: max. 1250 x 2300 mm
- Mérőfelület magassága: 35 mm
- Max méréshatár: 1500 kg
Mérőműszer
- Védettség: IP 65
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 0°C-+50°C
Digitális asztali mérleg 60/150 kg-os:
Teherfelvevő
- Mérőfelület: 400x600 mm
- Méréshatár: 60/150 kg
- Egy osztás: 20/50 g
Mérőműszer
- Védettség: IP 65
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 0°C-+50°C
Digitális asztali mérleg 15/30 kg-os:
Teherfelvevő
- Mérőfelület: 250x320 mm
- Méréshatár: 15/30 kg
- Egy osztás: 5/10 g
Mérőműszer
- Védettség: IP 65
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 0°C-+50°C
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre is ki kell terjednie az összes eszköz tekintetében. Az eszközök betanítást nem igényelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Tasakos csomagolás többlet teljesítménye a minimálisan kötelező 800 kg felett (minimum 0, maximum 200 kg, előny a magasabb, kg-ban megadva) 10
2 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap, előny a magasabb egész hónapban) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF-ban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1802643264
II.2.9) További információ:
Vidékfejlesztési Program VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című felhívás alapján

II.2.1)
Elnevezés: Üzem egyéb berendezési tárgyai
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
További tárgyak:39711210-4
42221000-1
39330000-4
42417220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerezni kívánt eszközök:
- 3 db csoportos kézmosó,
- 5 db kézmosó eszközfertőtlenítővel,
- 11 db kézmosó,
- 1 db háromrészes mosogató,
- 1 db munkaasztal,
- 1 db fogadó asztal,
- 8 db felépítő-és mérlegasztalok,
- 1 db asztal,
- 1 db forgó kartonozó asztal,
- 1 db forgó csomagoló asztal,
- 2 db kocsiemelő,
- 4 db kocsibillenő,
- 1 db ládaszállító kocsi,
- 1 db ládamosó,
- 2 db ládaáztató,
- 3 db gyros prés,
- 120 db gyros présforma,
- 300 db függeszthető tüske a gyros présformához,
- 1 db K szállító szalag,
- 2 db csontozó/előkészítő szalag,
- 3 db fűző szalag,
- 1 db szállítószalag,
- 1 db gyros hűtőszalag
- 1 db ferde áthordó szállítószalag
Főbb műszaki paraméterei:
1) csoportos kézmosó:
- 3 férőhelyes
- térdszelepes
- rozsdamentes kivitel
2) kézmosó eszközfertőtlenítővel:
- lábonálló
- analóg eszközfertőtlenítővel
- rozsdamentes kivitel
3) kézmosó:
- lábonálló
- térdszelepes kivitel
- rozsdamentes kivitel
4) háromrészes mosogató:
- rozsdamentes kivitel
- térdszelepes
5) munkaasztal:
- rozsdamentes kivitel
- 4 munkahellyel
6) fogadó asztal:
- rozsdamentes kivitel
7) felépítő-és mérlegasztalok:
- rozsdamentes kivitel
8) asztal:
- rozsdamentes kivitel

9) forgó kartonozó asztal:
- Ø1.200 mm
- munkasíkja: 950 mm ± 50 mm,
- rozsdamentes kivitel
10) forgó csomagoló asztal:
- munkasíkja: 900 mm (+/-100 mm), oldalperemmel
- Ø1.000 mm
- hajtás a körasztal alatt
- rozsdamentes kivitel
11) kocsiemelő:
- max. 200 kg - konténerbe emeléshez
- emelési magasság: 2 m
- rozsdamentes kivitel
12) kocsibillenő:
- kézi kar segítségével 90°-ban fel lehet fordítani
- teherbírás: 500 kg
- rozsdamentes kivitel
13) ládaszállító kocsi:
- önbeálló
- fékezhető kerekekkel
- rozsdamentes kivitel
14) ládamosó:
- rozsdamentes kivitel
- 600 db/óras ládamosó,
- előmosóval, mosóval, szárítóval
15) ládaáztató:
- rozsdamentes kivitel
16) gyros prés:
- rozsdamentes kivitel
- hydraulikus működtetés
- max. 50 kg (max. Ø45 x 800) présformához

17) gyros présforma:
- rozsdamentes kivitel
- 10 méret (max. Ø450 x 800 mm)
- méretenként 12 db
18) függeszthető tüske a gyros présformához:
- rozsdamentes kivitel
- Ø450 x 975 mm
- egymásba akasztható kivitel
19) K szállító szalag:
- rozsdamentes kivitel
- munkasíkja: 950 mm ± 50 mm
- sebesség: 8 m/perc, frekvenciaváltóval szabályozható
- terhelés: max. 100 kg/m
20) csontozó/előkészítő szalag:
- 10 munkahelyes
- két szintes szállítópályával
- rozsdamentes kivitel
21) fűző szalag:
- rozsdamentes kivitel
- munkasíkja: 950 mm ± 50 mm
- sebesség: 4 m/perc, frekvenciaváltóval szabályozható
- terhelés: max. 500 kg
22) szállítószalag:
- 6 munkahellyel
- munkasíkja: 950 mm ± 50 mm
- sebesség: 4 m/perc, frekvenciaváltóval szabályozható
- terhelés: max. 100 kg/perc
23) gyros hűtőszalag:
- rozsdamentes kivitel
- munkasíkja: 950 mm ± 50 mm
- sebesség: 8 m/perc, frekvenciaváltóval szabályozható
- terhelés: max. 100 kg/m
24) ferde áthordó szállítószalag:
- rozsdamentes kivitel
- munkasíkja: 4.000 mm-ről csökken 2.500 mm-re
- sebesség: 10 m/perc, frekvenciaváltóval szabályozható
- terhelés: max. 100 kg/m
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre is ki kell terjednie az összes eszköz tekintetében. Az eszközök betanítást nem igényelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap, előny a magasabb egész hónapban) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF-ban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1802643264
II.2.9) További információ:
Vidékfejlesztési Program VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című felhívás alapján

II.2.1)
Elnevezés: Gyrossütő berendezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
További tárgyak:39711361-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya külterület 0737/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő tárgy: 42215200-8 - Élelmiszer-feldolgozó gépek
További tárgyak: 39711361-7 - Villamos sütők

Beszerezni kívánt eszköz:
3 db gyrossütő berendezés
Főbb műszaki paraméterei:
- Gázüzemű
- Teljesítmény földgáz esetén: 48-50 kW
- kapacitás: minimum 200 kg - maximum 240 kg húshoz (maximum 115 cm magas és 52 cm átmérőjű gyros kúphoz)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre. Az eszköz betanítást nem igényel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet kapacitás a minimálisan előírt 200 kg húshoz (minimum 0 kg, maximum 100 kg, előny a magasabb kg-ban megadva) 10
2 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap, előny a magasabb egész hónapban) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF-ban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1802643264
II.2.9) További információ:
Vidékfejlesztési Program VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Ikerkamrás vákuum csomagológép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERRES smoke air Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56297650
Postai cím: Keveháza Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kiraly@kerres.hu
Telefon: +36 702864585
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12462901
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10388923243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7361273
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7000950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KERRES smoke air Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56297650
Postai cím: Keveháza Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10388923243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Hamburger és panírozott termék gyártósor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schomaker GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70441732
Postai cím: Dykerhoffstr 1a
Város: Hilter am Teutoburger Wald
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 49176
Ország: Németország
E-mail: f.lutzer@schomaker-tec.de
Telefon: +49 05424809780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +49 054248097
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE283025864
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 202794911
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 217575550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Schomaker GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70441732
Postai cím: Dykerhoffstr 1a
Város: Hilter am Teutoburger Wald
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 49176
Ország: Németország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE283025864

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Csomagoló kiszerelő sor és elektromos mérlegek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás III. része tekintetében nem volt olyan ajánlattevő, amelynek ajánlata maradéktalanul megfelelt volna az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, ezért az eljárás ezen része a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Metrisoft Mérleggyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55542120
Postai cím: Jókai Utca 30
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10372296206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: Üzem egyéb berendezési tárgyai
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás IV. része tekintetében nem volt olyan ajánlattevő, amelynek ajánlata maradéktalanul megfelelt volna az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, ezért az eljárás ezen része a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Albelt Kereskedelmi és Műszaki Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69957985
Postai cím: Dobozi Mihály Utca 57
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11196699211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5 Elnevezés: Gyrossütő berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INOX-BÁZIS Kereskedelmi, Szolgáltató és Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23384116
Postai cím: Arany János (Központi Major) 0212/65, 0212/64
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.farago@inoxbazis.hu
Telefon: +36 203336821
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14936432208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12423218
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11970000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: INOX-BÁZIS Kereskedelmi, Szolgáltató és Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23384116
Postai cím: Arany János (Központi Major) 0212/65, 0212/64
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14936432208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges