Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17391/2019
CPV Kód:34999400-0
Ajánlatkérő:Dorog Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dorog, Esztergomi út 4. (dorogi 1518/22 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37450872
Postai cím: Bécsi Út 79-81
Város: Dorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartl Ildikó
Telefon: +36 33431299
E-mail: bartl@dorog.hu
Fax: +36 33431377
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dorog.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reimann Bányászattörténeti Miniverzum makett
Hivatkozási szám: EKR000291312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34999400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretáci
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34999400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Dorog, Esztergomi út 4. (dorogi 1518/22 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs rendszerének beszerzése
1 db asztalon álló, az egész szénmedencét bemutat, maximum 3m x 4,5 méteres méretű terepasztal, 1 db 3D time lapes animáció, 1 db geológiai ismertető kisfim, 10 db bányász visszaemlékezések kisfilm, 1 db projektoros vetítés, 9 db makett készítése, 1 db VR film, 1 db tárnafolyosó, 1 db tudáspróba, 1 db infópont, 1db festmény átszállítása és elhelyezése, valamint általános épületkommunikáció és a kiállítótér szoftveres távvezérlésének kialakítása/kiépítése a Campinvest Kft. által készített Reimann Bányászattörténeti Miniverzum Attrakció menedzsment terve alapján.
Az attrakció menedzsment tervben szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
A jelen közbeszerzésnek nem tárgya az attrakció menedzsment terv szerinti II. ütem megvalósítása!
A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20117 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretáci
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15245102
Postai cím: Alkotmány Utca 40/b
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
E-mail: geograf.pecs@gmail.com
Telefon: +36 703120484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35750000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34999400-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34999400-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Dorog, Esztergomi út 4. (dorogi 1518/22 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs rendszerének beszerzése
1 db asztalon álló, az egész szénmedencét bemutat, maximum 3m x 4,5 méteres méretű terepasztal, 1 db 3D time lapes animáció, 1 db geológiai ismertető kisfim, 10 db bányász visszaemlékezések kisfilm, 1 db projektoros vetítés, 9 db makett készítése, 1 db VR film, 1 db tárnafolyosó, 1 db tudáspróba, 1 db infópont, 1db festmény átszállítása és elhelyezése, valamint általános épületkommunikáció és a kiállítótér szoftveres távvezérlésének kialakítása/kiépítése a Campinvest Kft. által készített Reimann Bányászattörténeti Miniverzum Attrakció menedzsment terve alapján.
Az attrakció menedzsment tervben szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
A jelen közbeszerzésnek nem tárgya az attrakció menedzsment terv szerinti II. ütem megvalósítása!
A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 368
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35750000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15245102
Postai cím: Alkotmány Utca 40/b
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
E-mail: geograf.pecs@gmail.com
Telefon: +36 703120484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
- Szállítási és üzembehelyezési határidő: a szerződéskötéstől számított 300. nap helyett a 368. nap.
- Próbaüzem indítása: a szerződéskötéstől számított 270. nap helyett a 338. nap.
- A 9. pont kiegészül azzal, hogy: „A már elkészült és az Eladó telephelyén Vevő által működőképesnek elismert termékek vételárának 50%-a számlázható a jelen szerződés-módosítást követő 15 napon belül, melynek fizetési határidejére a 7. pont szabályai az irányadók.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó még nem tudja a szerződés tárgyait beszerelni, mert még nincs kész az épület.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35750000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben